Informační bulletin č. 3 / 2018

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Dostáváte další letošní Informační bulletin s přehledem našich programů v závěru roka 2018 a předpokládaným programem v prvním čtvrtletí 2019.

Krátké poohlédnutí za naší činností ve druhém pololetí 2018
Podzimní program našeho spolku jsme zahájili dalším úspěšným zájezdem, tentokrát jsme navštívili zámek Rajec-Jestřebí, pivovar Černá Hora (pivovar), klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích i svéráznou vinařskou obec Bořetice. Následovala přednáška PhDr. B. Bachratého, CSc., na téma „Čapkové a Slovensko“. Říjen byl plně zasvěcen jubilejnímu roku, kdy jsme si sté výročí vzniku Československa připomenuli napřed slavnostním koncertem „Mistři české a slovenské hudby“ v podání Česko-slovenského komorního dua a následně slavnostním setkáním u Památníku česko-slovenské vzájemnosti s položením kytice k pomníku T. G. Masaryka. Na listopad jsme naplánovali dvě přednášky s besedou v rámci tradičních Kulturních večerů, první na téma „Československá Bratislava 1918-1939“ s PhDr. Danielem Lutherem, CSc., ze Slovenské akademie věd, ve druhé Mgr. Marta Nevřelová, PhD. přiblíží problematiku ochrany naší krajiny.

Program ČSB v nejbližších měsících
Naše programy připravujeme, není-li uvedeno jinak, druhé nebo poslední úterý v měsíci ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu předtím můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Úterý 27. listopadu v 17 hod.: Kulturní večer – „Naše krajina a její ochrana“, přednáška s besedou, host: Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Sobota 1. prosince v 15 hod.: Tvořivé dílny – odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti).

Čtvrtek 6. prosince v 18 hod.: „Sestry Havelkovy a orchestr“ – na Vánočním koncertu v Moyzesově síni FF UK na Vajanského nábř. 12 odznějí melodie a písně První ČSR.

Úterý 11. prosince 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – Tradiční předvánoční posezení se vzpomínkami na program uplynulého roku a plány na rok následující.

Rok 2019

Úterý 29. ledna 2019 v 17 hod.: Kulturní večer – „Diplomacie nejen o Antarktidě“– přednáška s videoprojekcí. Současný chargé d‘affaires ČR na Slovensku JUDr. Pavel Sladký, PhD. byl prvním českým diplomatem, který se účastnil mezinárodní plavby na ledoborci, kontrolujícím dodržování dohod o ochraně přírody v Antarktidě, a přislíbil podělit se s krajany i o další zkušenosti a zážitky ze svého diplomatického působení.

Úterý 26. února 2019 v 17 hod.: Kulturní večer – „Podkarpatská Rus v dějinách Československa“– přednáška Ing. Milana Klubala, člena výboru ČSB.

Úterý 19. března v 17 hod. (změna data!): Hudební večer – tradiční vystoupení lidové hudby Burčáci z Uherského Hradiště připomene masopustní folklor na Slovácku.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Programy našich partnerů
Program Kruhu přátel české kultury najdete na jeho internetové stránce www.kpck.sk. O dalších událostech se dozvídáme často jen krátce před jejich konáním, proto aktuální informace (ale i fotografie z našich akcí) sledujte na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Členský příspěvek
I v roce 2019 předpokládáme roční členský příspěvek v nezměněné výšce 3,50 €, a lze jej zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX nebo poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Nezapomeňte nám nahlásit e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy.

Vážení přátelé, věřím, že každý z Vás si v naší nabídce najde něco zajímavého a těším se na shledanou na našich programech..

Závěrem roku dovolte, abychom Vám všem i Vašim blízkým i touto cestou popřáli šťastné a klidné vánoční svátky a co nejvíce zdraví a životního elánu v novém roce 2019.

Ing. Dagmar Večerná

předsedkyně a výbor ČSB

Bratislava, 25. listopadu 2018