Delegace Českého spolku Bratislava u velvyslankyně p. Lívie Klausové

V úterý 13. února 2018 přijala velvyslankyně ČR v SR paní Lívia Klausová delegaci Českého spolku Bratislava, jež ji informovala o připravovaných akcích, věnovaných letošnímu 100. výročí vzniku Československa a 25. výročí vzniku prvního českého spolku na Slovensku. V této souvislosti ji krajané požádali o záštitu nad kolektivní výstavou výtvarníků českého a moravského původu, žijících na západním Slovensku, o níž podrobněji informovali kurátor výstavy doc. PhDr. Bohumír Bachratý, Csc. s manželkou – výtvarnicí Evou Linhartovou Bachratou.

Paní velvyslankyně podobnou výstavu podpořila osobní účastí už na podzim 2015, i tentokrát projevila o ni velký zájem a přislíbila svoji podporu. V následující volné besedě se paní velvyslankyně a přítomný tajemník velvyslanectví Mgr. Ondřej Pometlo zajímali o další aktivity Českého spolku Bratislava, historii i současné problémy krajanů a českých spolků v SR.

Na závěr setkání předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná odevzdala velvyslankyni pamětní listinu o udělení čestného členství v Českém spolku Bratislava. Podle stanov za čestného člena jmenuje výbor ČSB zejména vynikající osobnosti, jež se mimořádně zasloužily o rozvoj česko-slovenských vztahů, život české národnostní menšiny na Slovensku a rozvoj Českého spolku Bratislava. Paní Lívia Klausová čestné členství s poděkováním přijala.

text a foto: Jiří Výborný

(klikem na náhled snímek zvětšíte v samostatném okně)

foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný foto: J. Výborný