Co je nového na našem webu

ceskyspolek.sk Trochu ve stínu jiných událostí a výročí proběhla v létě informace, že i náš web cesi.sk oslavuje letos svoje jubileum, konkrétně už patnácté výročí. Historicky první českou krajanskou webstránku na Slovensku spustil 12. června 2003 tehdejší podpředseda bratislavské RO ČSnS a dnešní tajemník ČSB Mgr. Jiří Výborný. Jak si na vznik stránky vzpomíná jeho tvůrce dnes?

Myslím, že je to už minulost, ale z hlediska historické přesnosti musím připomenout, že tato stránka původně vznikla na doméně ceskyspolek.sk se záměrem sloužit tehdejšímu celoslovenskému Českému spolku. Jeho vedení v Košicích ji však zamítlo, přestože jsem byl jedním z těch, kdo dostali úlohu dostat spolek na web. Jak se však ukázalo, v té době v Košicích už připravovali ve spolupráci s Českým centrem vlastní webový projekt. Jelikož zákaz byl odůvodněn tak, že nejsem oprávněn v doméně uvádět název spolku, od srpna 2004 jsem celý původní obsah převedl na současnou cesi.sk, která na rozdíl od konkurenčního projektu naštěstí funguje dodnes. Navíc v té době prvních pět let byla jediným veřejně dostupným zdrojem o českých krajanech na Slovensku, a přestože už vznikly další krajanské stránky, jsem přesvědčen, že cesi.sk si mezi nimi nadále udržují prvenství z hlediska obsahu.

Co si po 15 letech nejvíce vážíte a co se nepodařilo?
Dnešní portál cesi.sk stojí na třech základních pilířích. Prioritou jsou informace o aktivitách Českého spolku Bratislava. Druhý je kalendář výročí Čechů a Moravanů na území Slovenska. Jsem rád, že se podařilo zkompletizovat všechny ročníky měsíčníku Česká beseda z let 1995 až 2007, v nichž vyšlo nemálo zajímavých příběhů a článků, jež by neměly zapadnout do zapomenutí. Do třetice je to kontakt s veřejností: stále rostoucí počet e-mailů, které na stránku reagují. V posledních týdnech jsou to například časté dotazy českých občanů, kteří opět začínají přijíždět do SR za prací, resp. jejich slovenských partnerů, a týkají se registrace pobytu na slovenské Cizinecké policii. test DNS Stěžují si na fronty a ztrátu času, která jim způsobuje problémy v zaměstnání. Žel, jako spolek jim nemůžeme pomoci, ale z těchto dopisů mám pocit, že politici častěji a raději řeší dovoz laciné pracovní síly ze třetích zemí, místo aby si vážili kvalifikovaných lidí z EU.

A co se nepodařilo?
Současný vzhled stránky je stále na úrovni amatérských podmínek, za jakých vznikala, a asi už neodpovídá době, ale vzhledem ke svému věku s tím už asi nic neudělám. Také se zatím nepodařily všechny záměry, co by se na stránce ještě mohlo objevit, ale podrobnosti zatím neprozradím. Na závěr bych se však ještě pochlubil tím, že se zvyšuje počet ohlasů i z českých zemí, přestože je známo, že vyhledávače v češtině doménu .sk často přehlížejí, co myslím platí i naopak. V této souvislosti bych chtěl poděkovat společnosti Atlantis systems, která je „providerem“ naší stránky. Nedávno nás totiž jakási česká firma upozornila, že od února 2019 hrozí českým webovým stránkám problémy v důsledku modernizace systému a doporučili ověření připravenosti. Naše doména cesi.sk však obstála, takže doufám, že zůstane fungovat i nadále.

(mdj)