Archiv aktualit, pozvánek a zajímavostí 2019

foto: Ing. L. Bábíček    Podkarpatská Rus v dějinách Československa
Únorový Kulturní večer byl zasvěcen tématu „Podkarpatská Rus v dějinách Československa". Přednášku s videoprojekcí připravil Ing. Milan Klubal. Na úvod přítomné přivítal tajemník ČSB Mgr. Jiří Výborný, jenž také informoval o dalších připravovaných programech. Po přednášce se o slovo přihlásil pan Vladimír Kuštek, jenž právě dokončil podrobnou publikaci „Československý svět v Karpatech" a doplnil některé detaily. Několik fotografií ze svých cest od autora přednášky doplnil záběry z večera Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.


foto: Ing. L. Bábíček    Vzpomínka na prvního prezidenta ČSR
Sedmý březen je neodmyslitelně spojen s datem narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. I letos se u jeho sochy na dunajském nábřeží v Bratislavě sešla skupina českých krajanů, aby k ní spolu s velvyslancem ČR Tomášem Tuhým položili kytice. K dobré náladě velvyslanectví opět zabezpečilo dechovou hudbu Bílovčanka, která po krátkém projevu velvyslance ukončila setkání československou hymnou. Snímky z pietní vzpomínky poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Ing. L. Bábíček    Podvečer s cimbálovkou bude tentokrát o týden dříve
V rámci Hudebních večerů připravil ČSB už na úterý 19. března (pozor, změna termínu!) tradiční vystoupení cimbálové hudby Burčáci z Uherského Hradiště pod vedením primáše Františka Illíka. Atmosféru loňského vystoupení, jak ji zaznamenal svými fotografiemi Ing. Ladislav Bábíček, si můžete připomenout v našem fotoarchívu.

J. Oborný    Blahopřání k životnímu jubileu
Významného životního výročí se v březnu dožívá prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. (18. března 1949 Májůvka nedaleko Bruntálu). Velkou část svého života spojil s vojenským školstvím, nejdříve jako posluchač Vojenské akademie v Bratislavě, později jako pedagog na Střední vojenské škole v Novém Městě nad Váhem a Vysoké vojenské pedagogické škole v Bratislavě. Kromě bratislavské univerzity přednáší i na Univerzitě Palackého v Olomouci. V 90. letech aktivně pracoval ve vedení bratislavské regionální organizace Českého spolku na Slovensku (od léta 2005 Český spolek Bratislava). Přejeme hodně zdraví a úspěchů.

Sv. Jan Nepomucký na Karlově mostě    Kdy byl Jan Nepomucký prohlášen za svatého
„Janova ruka přitahuje k sobě horka“, „Svatý Jan z Nepomuku drží létu pevně ruku“ – jsou jen dvě z množství pranostik vážících se k jednomu ze svatých patronů zemí Koruny české. Jan Z Pomuku (okolo 1340 Pomuk, dnes Nepomuk nedaleko Klatov – 20. března 1393 Praha, do roku 1925 se uctíval jako den jeho smrti 16. květen). Za svatého ho papež Benedikt XIII. vyhlásil 19. března 1729, několik let po nálezu jeho ostatků s údajně červeným jazykem. Od té doby patřil sv. Jan Nepomucký k nejoblíbenějším světcům po celém katolickékm světě, včetně území dnešního Slovenska, co dosvědčují mnohé sochy, kaple a další památky, jež přežily i 20. století, kdy byla řada z nich zničena.

J. Horák    Propagoval hudbu „Od Šumavy k Tatrám“
Všestranný hudebník, vojenský kapelník, dirigent a skladatel Josef Horák (18. března 1874 Proseč u Chrudimi – 1. května 1960 Plzeň) se jako osmnáctiletý stal členem vojenské kapely ve Vídni, kde hrál na housle, kontrabas nebo heligónku, a později v Budapešti. Od roku 1907 už byl kapelníkem v Pécsi, kde také vedl symfonický orchestr, až od roku 1915 zakotvil v Plzni. Psal vojenské pochody a skladby na sokolská cvičení stejně jako symfonické nebo duchovní a vokální skladby včetně operet nebo přepisů oper pro dechový orchestr, čím výrazně přispěl k propagaci české hudby. Soubor národních písní ve vlastní úpravě vydal pod názvem „Od Šumavy k Tatrám“.

foto: straznice-mesto.cz    Nejstarší slovenské komedie psal česky
Evangelický kněz, renesanční dramatik a spisovatel Pavel Kyrmezer (? Banská Štiavnica – 19. března 1589 Uherský Brod) po teologických studiích v Krakově působil jako kněz v okolí Trenčína až se v roce 1560 odstěhoval na Moravu, kde se stal správcem školy a městským písařem ve Strážnici. Později se stal děkanem v Uherském Brodě. Snažil se o sjednocení protestantů, ale po sporu s Jednotou bratrskou se musel vrátit do Holíče. Bída ho však donutila k usmíření a návratu na Moravu. Ve Strážnici napsal (česky nebo v nářečí) první hry s biblickými náměty: Komedie česká o bohatci a Lazarovi, Komedia nová o vdově, kteruž Pán Buoh předivným spuosobem skrze Elizea proroka od věřitele jejiho vysvobodil, a další.

Žiarska    Rodina z Brna spojila život s tatranskými chatami
S rozvojem turistiky úzce souvisel rozvoj tatranských a dalších vysokohorských chat na území Slovenska, které lákaly i řadu českých a moravských milovníků hor. Jedním z nich byl Vítězslav Šlampa (19. března 1914 Brno), jehož dramatické osudy přiblížil měsíčník Česká beseda v č. 5 / 2002. Od roku 1999 Český spolek na Slovensku organizuje podzimní turistické vycházky k Žiarské chatě.

SF    Džezový trombonista úspěšným skladatelem
Dirigent, hudebník, skladatel a textař Bohumil Trnečka (21. března 1924 Brno – 30. dubna 2009 Bratislava) začínal po válce jako trombonista v orchestru Gustava Broma, odkud přešel do vznikající Slovenské filharmonie, mezitím absolvoval brněnskou konzevatoř a VŠMU, a začal učit na bratislavské konzervatoři. V letech 1955-56 byl ředitelem Slovenské filharmonie, později se věnoval hlavně pedagogické práci a tvorbě džezové, vážné i filmové hudby. V r. 1970 sestry Martha a Tena Elefteriadu s jeho písní „To všetko bolo včera“ (text J. Štrasser) získali stříbrnou Bratislavskou lyru.

Busta v Dudincích    Stopy profesora Hynieho na Slovensku
Geolog a univerzitní profesor Ing. RNDr. mont. Otakar Hynie, DrSc. (23. března 1899 Dobrovice u Mladé Boleslavi - 19. prosince 1968 Praha) sice na Slovensku nikdy trvale nežil, přesto tam zanechal výraznou stopu. Zabýval se zejména zdroji podzemních vod, ropy a uhlí, kromě dvoudílné Hydrogeologie ČSSR (Praha 1961, 1963) byl autorem více než 100 vědeckých a odborných prací, z nichž značná část se týká území Slovenska. Už od roku 1925 byl pověřen výzkumem hydrogeologických problémů piešťanských termálních pramenů, přitom výsledky publikoval i v zahraničí, co přispělo k jejich propagaci a čs. balneologie. Zasloužil se také o nejvýznamnější vrt v lázních Dudince (viz články v České besedě č. 6/2004 a 4/2003).

Častá    Zakladatel uherského muzejnictví
Jan Dernschwam z Hradešína (23. března 1494 Brück/Brix, dnes Most – 1567 Častá) po studiích ve Vídni, v Lipsku a v Římě se s delegací ostřihomského arcibiskupa dostal do Prešporku, kde nastoupil jako sekretář bratislavského probošta (1515-22, sídlil na Kapitulské ul. 2). Na základě diplomatických zkušeností i znalosti přírodních věd později odešel do služeb thurzovsko-fuggerovské důlní společnosti, jež ovládala těžbu stříbra a barevných kovů v horních Uhrách. Po celý život hodně cestoval a sbíral různé artefakty (knihy, rukopisy, římské nápisy, archeologie, etnografie...) a dnes je považován za zakladatele muzejnictví v Uhrách. V letech 1525-45 žil v Banské Bystrici, v roce 1538 koupil statek v Časté, kde se později oženil a odkud se staral o thurzovsko-fuggerovský majetek a vzácnou knihovnu na hradě Červený kameň (Rotenstein).

obálka    Žák Leoše Janáčka skládal i operety
Josef Eduard Vašica (11. března 1909 Bystřice nad Pernštejnem – 9. července 1975 Bratislava) se ve škole učil na housle, co ho přivedlo do vojenské hudby v Brně a na tamní konzervatoři byl jedním z jeho učitelů Leoš Janáček. V roce 1929 založil salónní orchestr, s nímž cestoval zejména po lázeňských městech. Od roku 1933 se usadil v Bratislavě, kde vedl Jazzový orchestr hotelu Tatra. V té době začal komponovat taneční písně, k nimž často psal české a později i slovenské texty. SND uvedlo 2. června 1938 jeho první operetu „Americké tempo“, další dvě uvedly už brněnské scény, protože v letech 1939-45 se musel s rodinou uchýlit do rodné obce. Po válce otevřel v Bratislavě vlastní prodejnu a vydavatelství hudebnin, od 50. let se věnoval zejména pedagogické činnosti a výuce hře na akordeon.

foto: ČB    Slovenské stopy významného architekta
Architekt Jan Šrámek (14. března 1924 Praha – 10. listopadu 1978 Praha) po studiu na ČVUT přišel do Stavoprojektu Žilina sice pouze na tři roky, ale projektům na Slovensku se věnoval i po svém návratu do Prahy, kde se podepsal pod řadu významných staveb jako například odbavovací haly letiště v Ruzyni nebo Hlavního nádraží, a také několik budov čs. zastupitelských úřadů od Pekingu po Nairobi nebo Brasilii. Na Slovensku spolupracoval například na dostavbě Rožňavy, územním plánu Revúce, projektu obnovy Behrensovy synagogy v Žilině, budovy mateřské školy v Bánové a Zástraní v okolí Žiliny nebo projektu Domu umění v Piešťanech.

V. Nedomanský    Legendární čtrnáctka z Hodonína
Odchovanec hokejového oddílu SHK Hodonín Václav Nedomanský (14. března 1944 Hodonín) přestoupil v patnácti do bratislavského Slovanu, kde se třikrát propracoval k titulu Král střelců (1967, 1972, 1974), odehrál také 220 zápasů v čs. reprezentaci (např. stříbrný na ZOH 1968 Grenoble, mistr světa 1972). Nabídky ze zámoří mu čs. úřady neschválily, proto 1974 emigroval a v letech 1974-83 hrál WHA a NHL, později trénoval v Rakousku. V roce 1997 byl uveden do Síně slávy IIHF a 2002 i slovenského hokeje.

foto: nasa.gov    Československé kořeny amerického astronauta
Americký astronaut Eugene Andrew Cernan (14. března 1934 Chicago – 16. ledna 2017 Houston) se zúčastnil tří letů do vesmíru: na palubě Gemini 9 (jako třetí člověk ve volném kosmickém prostoru), Apollo 10 a Apollo 17 (72 hodin na Měsíci), později byl ředitelem americké části programu Sojuz-Apollo, v roce 1976 odešel do civilu a několikrát navštívil rodiště svých rodičů. Jeho otec pocházel z Vysokého nad Kysucou, matka z okolí jihočeské Bechyně.

jízda vpravo    Odkdy se u nás jezdí vpravo
Kontinentální Evropa se dohodla na jízdě vpravo v tzv. Pařížské dohodě z roku 1926. Československo však její realizaci oddalovalo až v listopadu 1938 bylo určeno datum změny na 1. května 1939. Rozpad republiky však změnu urychlil a v Protektorátu velení německých vojsk nařídilo jízdu vpravo už od 17. bŕezna 1939, v Praze od neděle 26. března 1939. Slovensko k jízdě vpravo pŕistoupilo v Bratislavě 18. března 1939 s postupným zaváděním na zbytku území. V současnosti dvě třetiny světa jezdí vpravo, vlevo se v Evropě jezdí pouze na ostrovech ve Velké Británii, Irsku, na Maltě a Kypru.

Skalica    Zakladatel knihtiskařské dynastie ve Skalici
Josef Antonín Škarnicl (Skarnitzel, 17. března 1729 Pravonín u Vlašimi – 27. července 1813 Olomouc) pocházel z významné olomoucké tiskařské rodiny a v roce 1760 odešel do bývalé jezuitské tiskárny Václava Šulce ve Skalici, kterou sám později převzal a vybudoval z ní významný podnik, jenž patřil rodině Škarniclů po čtyři generace 140 let. Od roku 1780 ji převzal jeho syn František Xaver a vnuk Josef dokonce získal v roce 1842 císařské povolení na tisk bankovek, druhý vnuk František Xaver mladší založil tiskárnu v Trenčíně.

   Čeští letci na spišském nebi
Vzpomínky na vznik Protektorátu a vyhlášení samostatného Slovenska v březnu 1939 zahrnují i osudy českých příslušníků čs. branné moci, které tyto události zastihly na území Slovenska. Některé z nich publikoval měsíčník Česká beseda, například v souvislosti s tzv. „Malou vojnou“, při níž se maďarská vojska pokusila obsadit východní Slovensko a maďarské letectvo bombardovalo Spišskou Novou Ves (ČB č. 3/2004 a 5/2004) nebo obsazení pohraničních pevností v Sudetách.

foto: Vydavatelstvo Rak    „Obchodík“ Pavla Dvořáka
Dům historika a spisovatele Pavla Dvořáka (13. května 1937 Praha – 21. prosince 2018 Budmerice), v němž také sídlí Vydavatelství Rak, rodina a spolupracovníci proměnili v jakési muzeum, obchod i galerii současně. Zchátralý domek se zachovaným datem 1847 koupil v roce 1972 a od té doby ho starostlivě opravoval a restauroval, přitom dvakrát získal ocenění za příkladnou obnovu a jeho zásluhou byl vyhlášen za kulturní památku. V „Obchodíku“ jsou kromě prodeje knih vystaveny i repliky historických předmětů a některé osobní věci z pozůstalosti, první výstavou jsou fotografie jeho syna Jakuba „Prvých sto miliónov rokov“, připravují se autogramiády a další kulturní programy.

Podkrkonoší    Pozvánka do Podkrkonoší
Turistická oblast Podkrkonoší v Bratislavě prezentovala nové i starší naučné a rodinné turistické stezky a jako letošní novinku Cestu kamene, jež vznikla ve spolupráci s polskými městy. Na české straně propojuje místa, spojená s těžkou a zpraováním zejména pískovce, jako nejvyšší vrchol Podkrkonoší Zvičina, dále sochařské Hořice, přehrada Les království, barokní areál Kuks, ale i Dvůr Králové nad Labem nebo Lázně Bělohrad a množství malých kamenných památek v obcích.

logo    Festival zážitků v Kladském Pomezí
Kladské pomezí na severovýchodě Čech je spojené se slavnými spisovateli, skalními městy i vojenskou historií. Festival zážitků umožňuje návštěvníkům poznat a na vlastní zkušenosti vyzkoušet, jak se měnila obranná a vojenská technika v průběhu staletí jednak na polském území, ale například na zámku Adršpach je do tajů zasvětí samotný Jan Žižka, zážitky je čekají v přírodní rezervaci Dubno nebo v pevnosti Dobrošov. Rodinám s dětmi je určen Toulavý batoh, v němž rodiny sbírají razítka do mapy a tím soutěží o víkendové pobyty a jiné zajímavé ceny.

logo    Krkonošemi na kolech
Svazek čtyřiceti měst a obcí Krkonoše na svém internetovém portálu mapují vše, co může návštěvníka nejvyšších českých hor zajímat. Informace v několika jazycích, mapy, cyklotrasy, naučné stezky, doporučené výlety s dětmi a další včetně webových kamer. Novinkou jsou krátké videonahrávky z jednotlivých cyklotras, které umožňují předem se inspirovat výlety za sportem nebo na dovolenou.

logo    Produkty z Českého ráje
Sdružení Český ráj spojuje 57 měst, obcí a dalších právních subjektů s cílem rozvoje oblasti při zachování přírodních a kulturních hodnot. Přispívá k tomu společná propagace regionu, ale i místních výrobců původních produktů nebo například nový vodácký průvodce Greenway Jizera poskytující mapy a základní i praktické informace o jednotlivých zastaveních podél řeky od pramene až po ústí do Labe.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 5. března v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie) na film „Řeka čaruje" z roku 1945 (režie Václav Krška) jako vzpomínku na herce Jaroslava Marvana při příležitosti 45. výročí jeho smrti. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

Socha T. G. Masaryka    Výročí TGM 7. března
Ve čtvrtek 7. března si opět připomeneme výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Podle informace Velvyslanectví ČR ani letos nebude chybět dechovka. Fotografie z předcházejících oslav v letech 2018 a 2017 jsou v našem fotoarchívu.

B. Maňkovská    Zemřela dlouhletá předsedkyně Českého spolku Zvolen
S časovým odstupem se k nám dostala informace o úmrtí dlouholeté předsedkyně nejstaršího krajanského spolku na středním Slovensku, který vznikl 26. března 1994. ekoložka Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., (9. ledna 1942 Jaroměř – 2. února 2019 Zvolen) vydala okolo dvaceti publikací, věnovaných významným odborníkům a osobnostem českého původu, působících na středním Slovensku. Měla také velký podíl na slavnostním znovuotevření Masarykova pramene ve Štiavnických vrších na jaře 2006. Čest její památce.

MZV ČR    Dopis bývalého zvláštního zmocněnce MZV pro krajanské záležitosti
Zastupitelský úřad České republiky v Bratislavě zveřejnil dopis zvláštního zmocněnce MZV pro krajanské záležitosti Jaroslava Kantůrka, v němž informuje o plánech na rok 2019, například o tradičním Týdnu češtiny ve světě (29.7.-2.8.2019), v jehož rámci se koná i Letní tábor s výukou českého jazyka, a dalších aktivitách. V závěru dopisu děkuje krajanům za spolupráci v souvislosti s odevzdáním své funkce novému zmocněnci Mgr. Jiřímu Krátkému, MA.

P. Holý    Prokop Holý v Prešpurku
V pondělí 4. března 1429 do Prešpurku dorazila husitská delegace v čele s Prokopem Holým k jednání s králem Zikmundem. Jeho výzvu, aby se husité vrátili do lůna církve, husité odmítli a požadovali splnění čtyř artikul pražských, co by králi otevřelo cestu k poslušnosti českého národa. Očekávané příměří nepřineslo ani osobní jednání krále s husitským velitelem. Po Zemském sněmu 23. května na půdě Karlovy univerzity v Praze se P. Holý s delegací do Prešpurku vrátil, ale ani tentokrát diplomatická mise nic nevyřešila a 24. července delegace s P. Holým město opustila.

SČK    Výročí krajanského spolku v Košicích
Na rozpad Českého spolku na Slovensku na jaře 2005 byla nejlépe připravena skupina krajanů v Košicích, kteří už 5. března 2004 zaregistrovali Slovensko-český klub jako sesterskou organizaci stejnojmenného klubu v Praze. Jeho předsedkyně a šéfredaktorka měsíčníku Česká beseda Mgr. Helena Miškufová právě pod jeho hlavičkou vydávala oblíbený časopis až do konce roku 2007. V počátcích SČK využíval portál cesi.sk na informace o svých aktivitách, až od konce roku 2009 si vytvořil vlastní stránku slovenskoceskyklub.sk.

UKo    Spisovatel učil v Ružomberku a Bratislavě
Profesor, spisovatel a publicista Bohumil Haluzický (8. března 1879 Bzová u Uherského Brodu – 11. ledna 1957 Bratislava) po studiích v Praze, Lipsku a Heidelbergu působil jako středoškolský profesor v Praze a Uherském Hradišti, kde patřil mezi aktivní účastníky luhačovických setkání české a slovenské inteligence. Po vzniku ČSR učil na gymnáziu v Ružomberku, kde pomohl vzniku týdeníku pro lidovou výchovu Slovenské hlasy, později se stal ředitelem dívčího gymnázia v Bratislavě, kde rovněž přednášel slovenštinu na Univerzitě Komenského. Jako publicista aktivně dopisoval do Lidových novin i celé řady slovenských a českých periodik. Z literárních děl jsou nejznámější monografie o M. Kukučínovi a B. Němcová a Slovensko. Po roce 1938 působil jako předseda Muzejní společnosti v Uherském Brodě až po válce se znovu vrátil jako důchodce do Bratislavy, kde pokračoval v publicistice a kulturních aktivitách.

J. Mňačková, foto: ND Brno    Od baletu ke sportovní gymnastice
Baletka a cherografka Jitka Mňačková (8. března 1924 Brno – 23. srpna 1984 Bratislava) po začátcích v Brně a v Košicích nastoupila po válce do baletu SND, jehož byla sólistkou od 1948 do 1975. Poté se na první slovenské scéně věnovala baletní i operní choreografii. Po ukončení baletní činnosti také pomáhala v oblasti sportovní gymnastiky. Účinkovala v jediném čs. barevném baletním filmu z 50. let Červený mak.

U dvoch levov    Dal budově lidový název „U dvoch levov“
Sochař a medialér Josef Augustin Paukert (zvaný Stino, 9. nebo 19. března 1879 Choceň – 31. prosince 1960 Praha) jako vyučený zámečník pokračoval ve studiu sochařství v Praze a v Římě, kde ocenili jeho portrétní plakety. Prvné světová válka ho donutila k návratu do vlasti, kde postupně od plaket přešel k větším sochám a dekorativním reliéfům. Na Slovensku jsou jeho nejznámějším dílem plastiky lvů a dvou soch atlasů nesoucích název budovy na bratislavském Policejním ředitelství na Šancové ul. (projekt architekta Františka Krupky ze Skutče ocenili tím, že ho postavili ještě jednou ve francouzském Lyonu).

Bedřich Homola    Vojenský zásah už nic nevyřešil
V noci z 9. na 10. března 1939 československá vláda gen. Syrového vyhlásila na území Země Slovenské vyjímečný stav (štatárium = stanné právo) s cílem potlačit narůstající separastické tlaky a nečinnost vlády J. Tisa. Velitel VII. armády v Banské Bystrici divizní generál Bedřich Homola (2. června 1887 Běleč u Berouna – 5. ledna 1943 Berlín Plötzensee) na rozkaz generála A. Eliáše dal odzbrojit Hlinkovu gardu a zadržet na 250 osob (odtud tzv. „Homolův puč“). Novým premiérem měl být jmenován J. Sivák, který však byl na inauguraci papeže Pia XII., proto prezident E. Hácha 11. března jmenoval sedmičlennou automní vládu v čele s K. Sidorem. Zásah si vyžádal jedinou oběť, avšak ještě zhoršil slovensko-české vztahy, čeho využilo Německo, s jehož přispěním byla 14.3. 1939 vyhlášena samostatnost Slovenska a dokonán rozpad ČSR.

České kvarteto    České kvarteto v Bratislavě
České kvarteto se v Prešpurku poprvé představilo 10. března 1894 ve složení Karel Hoffmann (1. housle), Josef Suk st. (2. housle), Oskar Nedbal (viola) a Hanuš Wihan (violončelo). Vystoupení se uskutečnilo v Síni reprezentantů města (přízemní přístřešek na nádvoří Staré radnice byl zbourán na začátku 20. století). Vystoupení ve stejném složení zopakovali v témže roce ještě 15. prosince 1894 a několikrát v následujících letech.

foto: ecav.sk    Panslavista obohatil Ottův naučný slovník hesly o Slovensku
Učitel, etnograf a historik Ľudovít Vladimír Rízner (10. března 1849 Zemianske Podhradie – 7. října 1913 Zemianske Podhradie) patřil k významným slovenským osvícencům, jeho velkým vzorem byl J. A. Komenský. Aktivně přispíval do českých kalnedářů a hesly o Slovensku obohatil Ottův naučný slovník.

zvětšit    Delegace krajanů u nového velvyslance
Velvyslanec ČR Tomáš Tuhý pozval v úterý 19. února předsedkyni Českého spolku Bratislava Ing. Dagmar Večernou a tajemníka Mgr. Jiřího Výborného na asi hodinovou besedu, v níž se zajímal o aktivity ČSB v uplynulém a zejména začínajícím roku. Poděkoval krajanům za jejich činnost a informoval o svých představách ohledně perspektivy tzv. Českého domu, který by měl vycházet vstříc i krajanským aktivitám. Také nabídl spolupráci při navazování kontaktů, přípravě přednášek a jiných činnostech.

foto: Ing. L. Bábíček    Nový předseda Senátu se krátce setkal s krajany
K tradici posledních pár let, kdy čeští nejvyšší státníci po nástupu do funkce přijíždějí do Bratislavy a kromě oficiálních setkání přijdou položit kytici k pomníku T. G. Masaryka, resp. Památníku čs. vzájemnosti na dunajském nábřeží, se připojil ve středu 6. února 2019 i nový předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera. I tentokrát velvyslanectví ČR přizvalo k této události i krajany, jimž předseda senátu s doprovodem věnoval krátkou besedu než se věnoval přítomným českým novinářům, jak zachytil Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Ing. L. Bábíček    První Kulturní večer patřil diplomacii a Antarktidě
Cyklus Kulturních večerů v letošním roce zahájila přednáška s videoprojekcí JUDr. Pavla Sladkého z Velvyslanectví ČR zaměřená na stručné seznámení s problematikou aktuální diplomacie a zejména na vzpomínky z půlročního působení na ledoborci v rámci medzinární mise monitorující dodržování úmluv o ochraně Antaktidy. Na úvod přítomné přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná, která všem popřála pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce. Záběry z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

busta    Kladení kytic k bustě Františka Palackého
V pondělí 28. ledna 2019 rektor Univerzity Palackého v Olomouci se prof. Jaroslav Miller spolu s velvyslancem ČR gen. Tomášem Tuhým setkal se studenty Gymnázia na Bilíkově ul. v Bratislavě a poté za doprovodu JUDr. P. Sladkého položil květy k bustě Františka Palackého před školou na Palackého ul. V následujících dnech možnosti studia na druhé nejstarší univerzitě v ČR představil i v Trenčíně, Trnavě, Žilině, Nitře, Prešově, Banské Bystrici a Košicích. Jeho bratislavskou návštěvu zachycuje fotoreportáž. V našem fotoarchivu jsou k dispozici i snímky z předcházející návštěvy přede dvěma lety.

100 Kčs    Výročí československé koruny
Korunová měna byla v Rakousku-Uhersku zavedena v roce 1892 a platila i v nově vzniklém Československu, dokud 25. února 1919 Národní shromáždění v Praze neschválilo zákon o odluce československé měny. Podle tvůrce měnové reformy ministra financí Aloise Rašína byla bývalá rakouská a uherská měna od 3. března 1919 postupně okolkována a do července 1920 celou měnu nahradila Koruna československá. První státovka s nápisem v šesti jazycích v hodnotě sto Kčs byla uvedena v červenci 1919 a navrhl ji Alfons Mucha. Kčs platila do 8. února 1993, kdy se oddělily česká a slovenská koruna (předtím 4.-7.2. byly federální bankovky vyměněny za okolkované).

obal DVD    Režisérem prvního slovenského barevného filmu byl Josef Mach
Josef Mach (25. února 1909 Prostějov – 7. července 1987 Praha) začal po studiích na gymnáziu pracovat jako novinář, ale divadelní herectví ho rychle přivedlo k filmu, kde se po prvních rolích začal věnovat i scénáristice a postupně i práci asistenta režie. Po válce se už naplno věnoval režii nejrůznějších žánrů od úspěšných komedií až po detektivky a televizní seriály. V roce 1953 natočil první slovenský barevný hudebně taneční film Rodná zem. Spolupracoval také na první slovenské filmové pohádce Pán a hvezdár (režie: Dušan Kodaj).

Lyceum, Konventná ul.    Prosazoval společný jazyk Čechů, Moravanů a Slováků
Toto nám ještě scházelo, v tomto osudném čase, takové rozdvojení nás Slováků a od Čechů odtržení, toto rozkolnictví, tento zmatek v řeči a zpátky upadaní ze vzdělané do té staré nevzdělané...“ napsal básník, překladatel, profesor evangelického lycea Juraj Palkovič (27. února 1769 Rimavská Baňa – 13. června 1850 Bratislava), když se dozvěděl, že jeho žák Ľudevít Štúr s přáteli začali vydávat noviny ve středoslovenském nářečí. Sám pocházel ze zemanského rodu, co mu umožnilo získat vzdělání v Jeně, kde se sblížil s českými studenty, českou literaturou a dějinami. V roce 1803 inicioval založení Katedry reči a literatury česko-slovanské na evangelickém lyceu v Bratislavě s knihovnou a archívem, na katedře byl jeho zástupcem právě Ľ. Štúr. Ve slovakizované češtině vydal množství spisů a překladů, v nichž usiloval o povzbuzení národního povědomí, ohledně češtiny kritizoval dílo J. Jungmanna.

původní památník před budovou SNM    Lev v rukách restaurátorů
Koncem února 2009 byla sejmuta socha lva z Památníku česko-slovenské vzájemnosti na Vajanského nábřeží. Po restaurování byla v květnu 2009 instalována na obnoveném památníku Milana Rastislava Štefánika na nábřeží před novou budovou Slovenského národního divadla v téměř původní podobě, jak ho navrhl prof. Bohumil Kafka na nábřeží za budovou Reduty v roce 1938. Lev se štítem symbolizoval československé legie. V říjnu 2010 byla odhalena nová podoba Památníku se sochou T. G. Masaryka.

SND    Cesta italského baletního mistra vedla přes Prahu
Baletní mistr, choreograf a pedagog Achille Viscusi (27. února 1869 Řím – 1. července nebo 20. srpna 1945 Praha) působil v Římě, Miláně, Záhřebu, Paříži, Berlíně, Vídni, Londýně a Rio de Janeiru až se jeho osud v roce 1901 spojil s českým baletem. Do roku 1912 byl choreografem Národního divadla v Praze, kde poprvé inscenoval balety Oskara Nedbala. V letech 1918-19 vystupoval v Brně, následně 1919 – 1922 byl choreografem divadla v Ostravě a následně 1923 – 1930 pomáhal rozvíjet baletní umění ve Slovenském národním divadle v Bratislavě.

klikem zvětšíte    Rádiožurnál na dlouhých vlnách definitivně skončil
Na půlnoc z 28. února na 1. března 2014 bylo ohlášen konec vysílání českého Radiožurnálu na dlouhých vlnách z vysílače Topolná na frekvenci 270 kHz. S ukončením činnosti vysílače, postaveného v roce 1951 a modernizovaného v 70. letech, kdy se jeho signál dal zachytit ve velké části Evropy, proto nesouhlasili zejména krajané, jak dokládá například otevřený dopis prezidentovi ČR V. Havlovi, publikovaný v týdeníku Mosty (č. 52/93) 28. prosince 1993, v němž Spolek Čechů na Slovensku žádal zachovat vysílání Českého rozhlasu na kmitočtech, dostupných na území SR. Dopis podepsali Ing. P. Stahl za SČS v Bratislavě a Ing. P. Opatrný za SČS v Košicích. Nakonec se nastalo, jak potvrdila mluvčí ČRo, jejíž dopis portálu cesi.sk poskytl Ing. Svatopluk Pach, předseda Českého spolku Žilina. Zásluhou internetu je dnes prakticky kdekoli dostupná většina českých stanic.

foto: Hudobné centrum    Jubileum hudebního skladatele
Po brněnské konzervatoři pokračoval budoucí hudební skladatel a všestranný organizátor hudebního života Mgr. Hanuš Domanský (1. března 1944 Nový Hrozenkov) ve studiích v Bratislavě, kde zůstal pracovat ve Slovkoncertu a přitom skládal zejména komorní, symfonická i vokální a sborová díla. V rozhlasu inicioval řadu významných nahrávek, působil v rámci Svazu čs. skladatelů, Slovenské hudební unie, dlouhá léta pracoval v porotách mezinárodních soutěží např. Prix musical de Radio Brno (1978 – 1989), v porotě hodnotící filmovou hudbu na MFF v Karlových Varech (1985 – 1988) nebo festivalů sborového zpěvu (Nitra, Banská Bystrica, Košice, Jihlava, Olomouc).

Univerzitní knihovna    Budovatel Univerzitní knihovny v Bratislavě
Knihovník, literární historik a etnograf doc. PhDr. Vilém Pražák, CSc. (3. března 1889 Chroustovice u Vysokého Mýta – 27. března 1976 Praha) přijel do Bratislavy jako profesor reálného gymnazia (1919-20), od roku 1920 do 1939 byl pověřen vedením Univerzitní knihovny, souběžně spolupracoval se Slovenským vlastivědným muzeem. V letech 1936-39 a po válce 1955-57 přednášel etnografii na Univerzitě Komenského (po nuceném odchodu za války byl pracovníkem Univerzitní knihovny v Praze). Ve svých pracech zařadil slovenské lidové umění zejména výšivky a architekturu do celoevropského kontextu, věnoval se i literárním dějinám.

Jasov    Maloval pražský chrám sv. Mikuláše i klášter v Jasově
Barokní malíř Jan Lukáš Kracker (Johann Lukas, 3. března 1719 Vídeň – 30. listopadu 1779 Eger) po studiích ve Vídni pracoval napřed v Brně (oltářní obrazy ve Strážnici nebo Litomyšli), později se usadil ve Znojmě. V 60. letech dostával velké zakázky v Praze včetně Chrámu sv. Mikuláše, později obohatil výzdobou klášter v Nové Říši, až ke konci života odešel do služeb biskupa v Egeru a svými freskami vyzdobil například kostel sv. Jana Křtitele v Jasově u Košic.

foto: ČB    Škola vychovala a inspirovala i slovenské sochaře
Město Hořice bylo od nepaměti známé těžbou a zpracováním pískovce. V 80. letech 19. století zvýšená poptávka po kamenické práci vedla představitele města k myšlence založení kamenicko-sochařského učiliště. Po schválení c.k. úřady škola se 14 žáky a 5 hospitenty začala výuku 3. března 1884. Od té doby vychovala celou řadu českých, ale i slovenských a zahraničních umělců a řemeslníků. Galerie moderního sochařství v parku se stala také inspirací ke vzniku mezinárodních sochařských sympozií v lázních Vyšné Ružbachy.

mapka    Podkarpatská Rus v dějinách Československa
Na pravidelný Kulturní večer v únoru připravil výbor ČSB přednášku svého člena Ing. Milana Klubala na téma „Podkarpatská Rus v dějinách Československa“. Uskuteční se v úterý 26. února 2019 v 17 hod. tradičně ve Společenském sále Csemadoku.

Žilina    Výročí českých spolků v Žilině, na Liptově a v Turci
Představitelé české menšiny ze severu Slovenska se 24. února 1994 sešli na ustanovující schůzi pobočky Spolku Čechů na Slovensku (od dubna 1994 přejmenovaného na Český spolek na Slovensku). Po deseti letech pamětníci v měsíčníku Česká beseda vznik regionální organizace popsali slovy: „Na ustanovující „matějské“ schůzi v únoru 1994 se v historickém Makovického domě sešli zástupci Čechů z okolí Považské Bystrice, Púchova, Čadce, Kysuckého Nového Mesta, Martina a Liptovského Hrádku. Iniciátory vzniku RO Žilina byli Ing. arch. Antonín Stuchl a Ing. Evžen Protivínský, CSc., kteří organizačně první i další setkání zabezpečovali…“. Následně 12. března 1994 se dohodli na vytvoření „Středoslovenské regionální organizace SČS“ se třemi místními kluby, které se poprvé sešly v Liptovském Hrádku 1. června 1994 a 13. června 1994 v Žilině a v Martině. Asi pět let trval pokus o založení místního klubu v Považské Bystrici a Púchově.

foto: tanecniaktuality.cz    Průkopník moderní choreografie
V únoru si připomínáme výročí tanečníka, choreografa a režiséra Luboše Ogouna (vl. jm. Bohumil, 18. února 1924 Praha – 14. února 2009 Brno). Absolvent pražské AMU působil zejména v Brně, kde se vypracoval mezi přední protagonisty moderní choreografie tance a baletu. V 60. letech byl ředitelem experimentálního Studia Balet Praha, který později převzal Pavel Šmok, a L. Ogoun se znovu vrátil do Brna. V letech 1986-90 přednášel choreografii na VŠMU v Bratislavě. Jeho jméno je spojeno s řadou filmů, televizních programů, filmů a seriálů, na nichž se podílel jako choreograf, v několika i hrál.

Košice, Stará radnice    Košickou radnici a divadlo zdobil pražský malíř
Malíř a restaurátor Erasmus Schrott (1755 Kbely u Prahy – 20. února 1804 Košice) po studiích ve Vídni působil jako malíř zejména oltářních obrazů i jako učitel ve službách uherské šlechty a velkou část života prožil v Košicích, kde po sobě zanechal například stropní malby v budově staré radnice, podílel se i na výzdobě košického divadla včetně opony, kulis a dekorací. Sakrální malby zanechal i v tamním Chrámu Nejsvětější Trojice a v klášteru v Jasově. Cenné jsou i jeho krajinomalby, zachycující tehdejší východ horních Uher včetně Vysokých Tater.

Nová scéna    Vzpomínka na baletního mistra
Baletní umělec a choreograf Rudolf Macharovský (21. února 1909 Praha – 22. března 1978 Karl-Marx-Stadt, dnes Chemnitz v Německu) byl všestranným mistrem, který výtečně ovládal nejen klasický balet, ale byl i mistrem varieté, stepování a taneční akrobacie. Ve 20. letech sbíral zkušenosti u předních tanečních umělců v Praze a Paříži na divadelních pódiích i revuálních scénách, později měl vlastní taneční školu. Po válce se naplno věnoval baletnímu umění v Liberci, v bratislavském SND byl 1946-48 šéfem baletu SND, následně 1948-55 v Košicích, poté v Olomouci a v letech 1961-64 byl šéfem baletu bratislavské Nové scény, přitom se souběžně věnoval i pedagogické činnosti a stále vystupoval i jako sólista.

Soutok Váhu a Dunaje v Komárně    Věnoval se systematickému výzkumu Váhu a Dunaje
Hydrolog doc. RNDr. ing. Alois Bratránek, DrSc. (celým jménem Alois Ladislav Mořic, 22. února 1899 Ždírec u Chotěboře – 22. listopadu 1966 Praha), ve 30. letech 20. století zpracoval řadu studií, týkající se zejména povodní, jež významně ovlivnily hydrologii a regulační práce na Labi, Váhu, Dunaji i východoslovenských řekách. Věnoval se systematickému výzkumu Váhu a Dunaje a jako první zpracoval splavnost slovenského úseku Dunaje.

ČSKT    Přičinil se o rozvoj turistiky v Tatrách
Dlouholetý předseda kanceláře a ředitel Klubu československých turistů (KČST) Josef Brož (24. února 1884 Praha – 26. ledna 1943) pocházel z rodiny hodináře, od mládí měl vztah k hudbě a přírodě, ze studií techniky přestoupil na filozofii. V roce 1919 se stal pracovníkem KČST, v jehož řadách zůstal až do konce života. Ve Vysokých Tatrách se zasloužil o rozvoj turistických stezek zvláště v oblasti Mengusovské a Skalnaté doliny a v okolí Tatranské Lomnice, přičinil se také o výstavbu Chaty pod Rysy. Turistice věnoval stovky článků a v letech 1934 až 36 byl redaktorem klubového Časopisu turistů.

plakát    Výstava díla Josefa Lady – Pocta géniovi
Do 24. února 2019 je v Galérii města Bratislavy v Mirbachově paláci na Františkánském náměstí otevřena výstava „Vianoce Josefa Ladu: Pocta géniovi“. Do Bratislavy se tak vrací výstava přibližně osmedesáti děl, o jejíž úspěšnosti v roce 2004 psala Česká beseda v č. 2, 3 a 5.

O. Nedbal    Výročí první moderní slovenské symfonie
Premiéru první moderní slovenské symfonie, jíž se stala První symfonie D dur Alexandra Moyzese, v Bratislavě nastudoval a 11. února 1929 dirigoval Oskar Nedbal (26. března 1874 Tábor – 24. prosince 1930 Záhřeb, dnes Chorvatsko).

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 5. února v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie) na film „Morálka paní Dulské“ (1958, r. Jiří Krejčík) jako vzpomínku na scénáristu Jiřího Frieda při 20. výročí jeho úmrtí. Následující úterý 12. února v 16 hod. KPČK zve na přednášku Dr. V. Čelka z Prahy „Jan Palach a začátek normalizace“ ve Společenském sále Csemadoku na Nám. 1. mája 10-12. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

ČB    Z nejstarších dějin českých spolků v SR
První setkání zástupců Spolku Čechov na Slovensku z různých slovenských měst s cílem připravit první celoslovenskou Valnou hromadu SČS (uskutečnila se 23.4.1994) se uskutečnilo 12. února 1994 v bratislavské zasedačce týdeníku Mosty (Demokratické strany na Šancové ul.). Zápis z jednání je zajímavý i tím, že se v něm poprvé objevila zmínka o záměru vydávat časopis Česká beseda (od čísla 45/1993 už vycházela stejnojmenná strana v týdeníku Mosty), který se podařilo realizovat až předsedkyni přejmenovaného Českého spolku na Slovensku Mgr. Heleně Miškufové z Košic v květnu 1995 (časopis zanikl koncem roku 2007, když po rozpuštění ČSnS na jaře 2005 ho vydávala pod hlavičkou Slovensko-českého klubu v Košicích).

Cyril a Metoděj na obraze A. Muchy 1886    Výročí Konstantina
Kněz, diplomat a literát Konstantin, později Cyril (827 Soluň – 14. února 869 Řím) byl se svým starším bratrem a pozdějším moravským arcibiskupem Metodějem (813 Soluň – 6. dubna 885 Velehrad?) vyslán byzantským císařem Michalem III. na pozvání velkomoravského knížete Rostislava šířit křesťanství a staroslověnskou liturgii. Zejména jeho zásluhou byla staroslověnština uznána v roce 868 za čtvrtý bohoslužebný jazyk. Do 19. století se památka věrozvěstců připomínala 20. března, podle legendy však na Velkou Moravu dorazili až 24. května 863 (11. května podle juliánského kalendáře), až při příležitosti tisicíletí jejich příchodu papež Pius IX. určil jejich svátek na 5. července.

obal knihy    Jubileum cestovatele
„Než jsem začal poznávat svět, lépe jsem znal Slovensko než Čechy“ uvedl na jedné besedě známý cestovatel, spisovatel a publicista Ing. Miroslav Zikmund (14. února 1919 Plzeň), jenž s Jiřím Hanzelkou procestovali téměř celý svět na vozidlech Tatra a ze svých cest napsali řadu cestopisů a natočili dokumentární filmy. Jubilantovi přejeme hodně zdraví a životních sil.

PKO    Organizátor slovenského ochotnického divadla
Divadelník, dramatik a textař Valentin Erben (14. února 1899 Třebětice u Dačic – 18. dubna 1984 Bratislava) původně vystudoval elektrotechnickou průmyslovku a od roku 1919 do roku 1948 působil v Bratislavě, kde vlastnil firmu. Souběžně propadl ochotnickému divadlu, byl spoluzakladatelem Ľudového divadla a Intímneho divadla, ve 30. a 40. letech napsal několik her a zpěvoher zejména pro mládež (např.: Stratil sa hlásnik, Tam je moja vlasť, Zo strachu hrdinovia, Všadebol, Fujara). Po roce 1948 pracoval jako jevištní technik v bratislavském PKO. Méně známý je jako úspěšný textař (např. Čože je to päťdesiatka v podání F. K. veselého).

J. Malík    Vychoval řadu slovenských „bábkohercov“
Významný loutkoherec, režisér a pedagog PhDr. Jan Malík (15. února 1904 Příbram – 24. července 1980 Praha) původně studoval klasickou filologii na Karlově univerzitě a krátce působil jako profesor na gymnáziu, než se naplno začal věnovat loutkám. Patřil k zakladatelům Ústředního loutkového divadla v Praze, loutkařské katedry DAMU i Muzea loutkařských kultur v Chrudimi, dlouhá desetiletí stál na čele Mezinárodní loutkařské asociace UNIMA. Stál při zrodu profesionálních i amatérských loutkových souborů po celém Československu, u nichž na rozdíl od tradičních marionet propagoval zdola vedené tzv. javajky, vychoval řadu i slovenských loutkoherců.

STU    Vzpomínka na vědce a pedagoga
V únoru si připomínáme výročí narození vědce a vysokoškolského profesora ing. Jiřího Hostomského (17. února 1904 Tábor – 5. srpna 1978 Bratislava). Uznávaný chemik byl autorem dvou vynálezů a řady vědeckých prací v oblasti chemie dřeva, výroby celulózy a papíru.

KHK    Východní Čechy v bratislavské Inchebě
Kdo navštívil tradiční veletrh ITF Slovakiatour v bratislavské Inchebě, si možná všiml, že jednotlivé kraje a regióny se už tak nerozdělují na české a slovenské jako v minulosti. Potřeba spolupráce ve prospěch rozvoje cestovního ruchu se už déle projevuje také ve společné prezentaci Královehradeckého a Pardubického kraje v rámci destinační společnosti Východní Čechy. K novinkám letošní sezóny patří důraz na aktivní a rodinnou dovolenou a cykloturistiku, nové rozhledny, cyklostezky a běžkařské areály a další, o nichž informují internetové stránky vychodnicechy.info, hkregion.cz a pardubickykraj.cz.

obal    Kempy na Moravě a ve Slezsku
Čtyři moravské kraje na veletrhu v Bratislavě prezentovali další společnou vícejazyčnou publikaci „Kempy na Moravě a ve Slezsku”, v níž reagují na zvyšující se zájem Evropanů o „stellplatz” (parkoviště obytných automobilů s potřebnou infrastrukturou). V letošním roce připravují například Olomoucký kraj dvě nové rozhledny a další gastrofestival „Jak chutná podzim”, Jihomoravský opět oblíbený „vínobus” nebo lávku spojující Mikulčice se slovenskými Kopčany, Moravskoslezský elektroloď na Slezské Hartě a Zlínský kraj zve na Cyrilometodějskou stezku nebo obnovený Památník Tomáše Bati.

obal    Jižní Čechy pohodové
Novinky v nabídce cestovního ruchu prezentovaly v Bratislavě i jižní Čechy. Bohatý komplet různých průvodců letos doplnily například Švejkova anabáze, Pivni stezky zase nabízejí 6 tras po třech až sedmi malých i větších pivovarech, Myslivecké zážitky a Rybářské zážitky tipy pro milovníky lovu a rybolovu, Pohodový venkov tipy na dovolenou v přírodě a Regionální produkty nabídku lokálních výrobků. Publikace si lze objednat i prostřednictvím e-shopu na jiznicechy.cz, kde jsou k dispozici další informace o turistické nabídce kraje.

SF    Výročí hudebníka
Houslista, trumpetista, dirigent a pedagog Vojtěch Gabriel (6. února 1914 Koloveč u Domažlic – 25. března 1981 Bratislava) po vojenské hudební škole v Praze pokračoval ve studiu na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě. Koncem 30. let krátce hrál v divadelním orchestru v Košicích, odkud se vrátil do rozhlasového orchestru v Bratislavě. Po válce koncertoval po celém Československu se Slovenským kvartetem, od 1949 se stal koncertním mistrem Slovenské filharmonie, kde se uplatnil i jako dirigent a v této funkci spolupracoval i se SOČR a Státní filharmonií v Košicích. Podle informace místostarostky městyse Koloveč ve Slovenské filharmonii s ním údajně hrál i jeho bratr Ferdinand.

J. Vydra    Založil první slovenskou školu designu
Prvního prosince 1928 začala kurzy kreslení a reklamy činnost Škola uměleckých řemesel (ŠUR) v Bratislavě, první svého zaměření na Slovensku (dnes budova STU na Vazovově ul.). Jejím zakladatelem a prvním ředitelem byl absolvent pražské AVU prof. Josef Vydra (8. února 1884 Polanczyk/Solina, dnes Polsko – 27. července 1959 Štola/Spišská Sobota), jenž na Slovensko přišel v r. 1919, aby vedl záchranu lidových památek, a přitom se inspiroval myšlenkami Bauhausu o spojení techniky a funkčnosti v nových formách užitkového umění a průmyslového výtvarnictví s využitím prvků lidových tradic. Po nuceném odchodu českých profesorů v r. 1938 vedl ŠUŘ v Brně, po válce přednášel na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na AVU v Praze i VŠVU v Bratislavě. Knihy o lidové keramice, krojích a stavitelství doplňoval vlastními fotografiemi. Česká beseda o něm psala v č. 1/2000, 1/2001, 2/2003 a 7/2007.

Baarův dům v Klenčí    Jindřich Šimon Baar a Slovensko
Kněz, básník a spisovatel Jindřich Šimon Baar (7. února 1869 Klenčí pod Čerchovem – 24. října 1925 Klenčí pod Čerchovem) ještě před Velkou válkou zavítal na svých cestách i do horních Uher a ve svých vzpomínkách zaznamenal dojmy ze života Slováků. Spisovatelka Marie Majtánová Korandová mu věnovala články v České besedě č. 2/1996 a 10/2000.

pamětní deska    Sto let Bratislavy
Součástí Československé republiky se Bratislava stala definitivně až 1. ledna 1919, kdy ji obsadilo spojené vojsko československých legionářů a sokolů a ukončilo předcházející uherskou správu města a okolí. Tuto událost připomíná pamětní tabule na Štefánikově ul. č. 3 (oproti Prezidentskému paláci), kterou v roce 2009 inicioval Klub generálů SR. Úrad ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, jímž byl dr. Vavro Šrobár, se však do města mohl přestěhovat ze Žiliny až 4. února 1919. Samotný název Bratislava byl úředně zaveden 27. března 1919, tedy pět měsíců po vzniku ČSR.

foto z pozvánky    Pozvánka ke kladení kytic k bustě Františka Palackého
V pondělí 28. ledna 2019 v 13:30 uctí velvyslanec Tomáš Tuhý spolu s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci prof. Jaroslavem Millerem památku Františka Palackého položením květin k jeho pomníku (od Ladislava Šalouna na Palackého ul. v Bratislavě v areálu školy vedle Reduty). „K účasti či partnerskému položení květin jsou zváni všichni ctitelé odkazu Otce národa,“ uvádí se v pozvánce velvyslanectví. Fotografie z kladení kytic přede dvěma lety najdete v našem fotoarchívu.

foto: Ing. L. Bábíček    Diplomacie nejen o Antarktidě
Cyklus Kulturních večerů v roce 2019 odstartuje v úterý 29. ledna přednáška s videoprojekcí na téma „Diplomacie nejen o Antarktidě“. Podělit se s krajany o zkušenosti a zážitky ze svého diplomatického působení přislíbil JUDr. Pavel Sladký, PhD., z Velvyslanectví ČR na Slovensku, jenž byl prvním českým diplomatem, který se účastnil mezinárodní plavby na ledoborci, kontrolujícím dodržování mezinárodních dohod o ochraně Antarktidy.

MU Brno    Výročí druhé největší české univerzity
Masarykovu univerzitu v Brně založili zákonem z 28. ledna 1919, v letech 1960 – 1990 ji přejmenovali na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně. Z původních čtyř fakult má dnes devět a například spravuje i Mendelovo muzeum nebo vlastní polární stanici na Antarktidě (na níž umožňuje činnost i slovenským vědcům). Tradičně přibližně šestina všech studentů (přes pět tisíc ročně) přichází ze Slovenska, na studiu informatiky a lékařství je jich více než třetina, část z nich začíná svoji pracovní kariéru na univerzitě i po ukončení studia.

foto: valassko.cz    Slovenský Kisch se narodil na Valašsku
Publicista a spisovatel Ladislav Mňačko (29. ledna 1919 Valašské Klobouky – 25. února 1994 Bratislava), jenž si vysloužil přívlastek „slovenský zuřivý reportér“, prožil mládí v Martině, ale od války jeho další osud vedl přes koncentrák, nucené práce i boje na straně SNP až k činnosti komunistického novináře, jenž v 50. a 60. letech procestoval kus světa. Od reportáží a protiválečné prózy („Smrť sa volá Engelchen“ byla zfilmována) ho tvorba přivedla ke kritice režimu („Opožděné reportáže“ a „Jak chutná moc“) a v 60. letech k emigraci do Izraele, odkud se vrátil napřed do rakouského Eisenstadtu, kde psal německy, a po něžné revoluci do Československa.

foto    Autor nejznámějšího portrétu L. Štúra
Malíř, výtvarník, herec a režisér František Karel Kolář (29. ledna 1829 Waldheim/Zahájí/Lesná u Tachova – 4. prosince 1895 Praha) už během studia na malířské akademii v Praze začal hrát v ochotnickém divadle a postupně se prosadil i ve Stavovském a později Prozatímním divadle, a to i jako režisér. Zvláště ho proslavili živé obrazy na Jubilejní výstavě v r. 1891. Souběžně s prací v divadle se stále věnoval i kreslení zejména karikatur a ilustrací. Když se v roce 1861 slovenští vysokoškoláci rozhodli vydat pět let po smrti Ľudovíta Štúra jeho litografii, oslovili F. K. Koláře, jehož podobizna se pamětníkům zdála nejvěrohodnější a od té doby se stala předlohou většiny portértů L. Štúra (včetně bývalých bankovek 500 Sk nebo 50 Kčs).

M. Kopřiva    Průkopník výuky slovenských architektů
Prof. ing. arch. Miloslav Kopřiva (30. ledna 1894 Tučapy u Holešova – 11. března 1968 Brno) po studiu ČVUT provozoval 14 let vlastní projekční kancelář v Brně, odkud záhy začal realizovat své projekty i na území Slovenska až se v roce 1935 odstěhoval do Košic, kde přijal místo ve státní správě. Jeho první realizací na Slovensku byla kolonie rodinných domů ve Zvolenu (1922), další obytné domy i úřední budovy se nacházejí ve Velkých Levárech, Rožňavě, Seredi a Košicích. V roce 1937 byl přizván do budování Vysoké školy technické v Košicích, pro kterou vybudoval čtyři pavilony odevzdané k Zemské výstavě ČSR 1938, a kde jako jediný architekt vybudoval Ústav pozemního stavitelství, s nímž se po Vídeňské arbitráži stěhoval do Turč. Sv. Martina a následně do Bratislavy, kde byl v roce 1942 dokonce zvolen děkanem Fakulty inženýrského stavitelství. Od roku 1947 působil na technice v Brně.

   Historik slovenského školství
Pedagog a historik Vladislav Ružička (30. ledna 1894 Drozdov u Hořovic – 4. března 1973 Martin) působil jako učitel v Bytči, Turčianských Teplicích, Bratislavě a Lučenci. Později se stal pracovníkem Matice slovenské a Pedagogického kabinetu Slovenské akademie věd, kde se věnoval dějinám slovenského školství a bibliografii pedagogické literatury na Slovensku. Napsal řadu publikací, např.: Eliáš Ladiver mladší, slovenský pedagóg, Dejiny slovenského šľabikára, Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu po 70. roky 18. stor., Bibliografia knižnej a časopiseckej pedagogickej literatúry na Slovensku od najstarších čias do roku 1955 (rukopis) aj.

Dukla    Hrdina od Dukly
Generálmajor in memoriam Josef Knop (30. ledna 1909 Žamberk – 1. dubna 1966 Ústí nad Orlicí) absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. V únoru 1940 opustil vlast a zúčastnil se bojů o Francii, následoval výcvik ve Velké Británii, odkud se přihlásil jako dobrovolník k čs. jednotce v Buzuluku. V rámci 1. čs. samostatné brigády se zúčastnil bojů o Duklu, kde právě jednotka štábního kapitána J. Knopa jako první vstoupila 6. října 1944 na osvobozené československé území.

Dvojportrét, foto: SNG    Syn slavného otce byl skvělý fotograf
Nejznámějším dílem fotografa Juraje Jurkoviče (31. ledna 1904 Brno – 25. května 1963 Bratislava) je zřejmě „Dvojportrét“ v majetku Slovenské národní galerie. Fotografii propadl už v mládí poté, co se s rodiči (jeho otcem byl architekt Dušan Jurkovič) přestěhoval začátkem 20. let do Bratislavy, kde také vystudoval obchodní akademii a začal pracovat jako bankovní úředník. Své fotografie vystavoval zejména ve 30. a 40. letech i v zahraničí. Tehdy vyzkoušel i barevnou fotografii, ale až do konce života přesto zůstal věrný černobílé.

J. Křepela první zprava s bratislavskými spoluhráči na ME v Ženevě 1946, foto: olympic.sk    Vzpomínka na Josefa Křepelu
Z jihu Čech přišel na Slovensko mladý basketbalista Josef Křepela (21. ledna 1921 České Budějovice – 1.dubna 1974 Bratislava), čs. reprezentant v košíkové (1945-52), člen vítězného družstva na ME 1946 v Ženevě (jediný čs. titul mistrů Evropy), účastník OH 1948 v Londýně, po skončení sportovní kariéry pracoval v Bratislavě jako sportovní redaktor.

Patzko    Významný prešpurský typograf
Knihtiskař a vydavatel František Augustín Patzko (okolo 1730 Olomouc – 22. ledna 1799 Bratislava) se okolo roku 1765 stal faktorem v Landererově tiskárně v Prešpurku. Po pěti letech se osamostatnil a vydával například Nový kalendár. Od 1. září 1775 získal licenci Königlicher privilegierter Buchdrucker (královský privilegovaný knihtiskař), jak dokládá nápis na domě na Venturské ul. 9 (Typographia Patzkoiana erecta An. Dni MDCCLXXV). V letech 1780 - 88 vydával první maďarské noviny v Uhrách Magyar Hirmondó, od roku 1786 s přílohou A Pozsonyi Magyar Musa. V roce 1783 začal vydávat tříjazyčné (německy, maďarsky a česky) Rolní hospodářske noviny. Po jeho smrti tiskárnu vedli jeho synové až ji v roce 1809 koupil Karel Kašpar Snížek z Kutné Hory.

M. Mozolová    Vzpomínka na paní Miladu Mozolovou
Paní Milada Mozolová (roz. Odstrčilová, 24. ledna 1934 Čekyně u Přerova – 8. dubna 2015 Bratislava) přišla na Slovensko v roce 1954 za svým manželem – vojákem z povolání a celý život pracovala v komunálních službách. S odchodem do důchodu se hned od jara 1993, od roku 1994 jako členka výboru, zapojila do aktivit českého spolku v Bratislavě, kde obětavě pomáhala v administrativě a při organizačním zabezpečení akcí, než ji v roce 2011 vážná nemoc vytrhla z další práce. Díky jejímu pečlivě vedenému archivu mohl portál cesi.sk po r. 2003 zrekonstruovat do té doby chronologicky nezpracované nejstarší dějiny českého spolku v Bratislavě a na Slovensku.

M. Cesnaková – Michalcová, foto: udfv.sav.sk    Průkopnice slovenské teatrologie
Teatroložka PhDr. Milena Cesnaková-Michalcová (27. ledna 1924 Praha – 6. dubna 2018 Praha) se po studiu na Karlově univerzitě původně věnovala knihovnictví a od roku 1951 pracovala v Univerzitní knihovně v Bratislavě. Po dvou letech přestoupila do Slovenské akademie věd, kde se věnovala zejména dějinám slovenského i českého divadelnictví od období renesance, zpřístupnila všechny historické dramatické texty, jež se na Slovensku zachovaly zejména od doby pobělohorské, včetně děl J. A. Komenského. Ve slovenštině i češtině vydala publikaci Slavné osobnosti divadla, výraznou měrou se podílela na časopisu Slovenské divadlo a na Encyklopedii dramatických umění Slovenska I-II, byla spoluautorkou Dejín staršej slovenskej literatúry I. nebo Kapitol z dejín slovenského divadla.

Tri duby    Stál u zrodu letectva na středním Slovensku
Pilot Jaroslav Švábenský (16. ledna 1909 Vladislav u Třebíče - 1. listopadu 1964 Šternberk) se pro létání rozhodl po studiu na textilní škole a působil jako armádní i zkušební pilot. V dubnu 1935 přiletěl na stroji A 25 do Banské Štiavnice na celostátní plachtařské závody a tam ho přesvědčili, aby zůstal budovat letecké zázemí a pilotní výcvik na středním Slovensku. Podílel se na výběru lokality a budování letiště Tri duby, pomáhal organizovat letecké dny na letišti Sliač. Česká beseda o něm psala v č. 7-8/2004.

Avion    Tvůrce bratislavského Avionu a řady budov po celém Slovensku
Architekt Josef Marek (17. ledna 1889 Petrovice u Mor. Krumlova – 17. ledna 1965 Brno) přišel na Slovensko krátce po 1. světové válce na podnět svého učitele arch. D. Jurkoviče a od té doby výrazně ovlivnil meziválečný vývoj architektury a urbanismu na Slovensku. Začínal v Trnavě, kde se po stavbě evangelického kostela osamostatnil. První zakázky byly obytné domy pro státní zaměstnance (Bratislava, Košice, Malacky), bytové domy pro železnice v Novém Městě nad Váhom, ale nejznámější je obytný a obchodní blok Avion v Bratislavě. Za zmínku stojí úprava historické zástavby v okolí Michalské věže v Bratislavě, budova pošty v Nitře a Dolním Kubíně, školy v Prievozu, Petržalce, Rim. Sobotě a Michalovcích, soud ve Skalici, pojišťovna v Rožnavě, léčebný ústav v Dolním Smokovci, rekonstrukce poutního kostela ve Skalce u Trenčína a další (viz Česká beseda č. 7-8/1996 a 7-8/1999).

foto z parte    Odešel akademický malíř Miloš Šimurda
V hlubokém zármutku s bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný tatínek, přítel, dědeček, pradědeček, tchán a strýc, akademický malíř Miloš Šimurda,“ oznámila nám smutnou zprávu jeho dcera paní Anna Šimurdová Slamková. „Zemřel dne 6. ledna 2019 ve věku nedožitých 95 let. S našim drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 11. ledna 2019 v 15 hod. v Chrámu Páně sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R.“ Medailon umělce (5. června 1924 Frenštát pod Radhoštěm), jenž v minulosti vyučoval na bratislavské SUPŠ a na Stavební fakultě SVŠT, zveřejnila ČB v č. 10/1998.

KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 8. ledna 2019 v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie) na hudební promítání pod názvem „S veselými pesničkami do nového roku 2019“. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

Starý Detvanec, SNG    Propagátor amatérské fotografie
Úředník a jedna z nejvýznamnějších osobností amatérské fotografie na přelomu 19. a 20. století Karel Dvořák (8. ledna 1859 Plandry u Jihlavy – 12. dubna 1946 Praha) pocházel z rodiny sládka a původně studoval techniku ve Vídni, odkud musel po národnostním sporu odejít a zaměstnal se jako úředník u železnice v Lounech. Tam propadl amatérské fotografii, v níž dosáhl pozoruhodné úspěchy i na mezinárodních výstavách, zejména za národopisná témata, experimentoval i s novými barevnými technologiemi. V jeho pzůstalosti nechybí ani unikátní záběry z území dnešního Slovenska.

snd.sk    Výročí návštěvy slavného skladatele v Bratislavě
Hudební skladatel Richard Strauss navštívil Bratislavu na pozvání tehdejšího ředitele Slovenského národního divadla Oskara Nedbala (26. března 1874 Tábor – 24. prosince 1930 Záhřeb, dnes Chorvatsko), aby osobně dirigoval v SND své opery Elektra (9. ledna 1929) a Kavalír s růží (11. ledna 1929).

foto z pozvánky    Výstava z tvorby naší členky Evy B. Linhartové
Až do 11. ledna 2019 bude v K. Gallery v Bratislavě přístupna výstava z tvorby výtvarnice Evy B. Linhartové pod názvem „Malé zimné zastavenie”. Rodačka z Prahy si letos připomíná životní jubileum. Výstavní síň na Ventúrské ul. 8 je otevřena v pondělí až v pátek od 15. do 18. hodiny.

   Uznávaný jazykovědec
Jazykovědec Prof. PhDr. Josef Miloslav Kořínek (10. ledna 1899 Nové Město na Moravě – 24. srpna 1945 Bratislava) patřil k předním českým meziválečným lingvistům, od roku 1935 přijal místo docenta (později profesora) srovnávacího jazykozpytu na Slovenské univerzitě v Bratislavě, kde se dále věnoval zejména typologii indoevropských jazyků včetně „staroslověnského“, zanechal na 80 odborných prací (např. Úvod do jazyka slovenského, Od indoevropského jazyka k praslovančine), část vyšla až po válce z jeho pozůstalosti v Brně i v Bratislavě.

F. Kalda, foto: FF UK    Zakladatel slovenské nederlandistiky
Prof. dr. František Kalda (11. ledna 1884 Velim – 7. května 1969) začínal jako středoškolský učitel němčiny, latiny a řečtiny na gymnázicích v Třebíči, Čáslavi, Litomyšli a Praze. Po válce se stal docentem filologie a germanistiky na Karlově univerzitě se specializací na holandštinu a afrikánštinu, jimž se věnoval i jako soudní tlumočník. V roce 1927 přijel přednášet německou, holandskou a staroanglickou lingvistiku na Univerzitu Komenského do Bratislavy, kde už jako profesor působil až do odchodu do důchodu v roce 1959. V ročnících 1933-35 vykonával funkci děkana a proděkana.

Pressburg okolo roku 1900    Životní cesta pražského cestovatele skončila v Prešpurku
Agronom a spisovatel Josef Václav Krafta (12. ledna 1854 Praha – 4. února 1914 Bratislava) působil řadu let jako carský úředník v Rusku, odkud napsal několik cestopisů z Kavkazu, východní Sibiře a Sachalinu. Od roku 1895 žil v Uhrách, kde se věnoval osvětové práci a podporoval také národní úsilí Slováků.

Bratislavský hrad    Vzpomínka na (ne)federaci
Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci vstoupil do platnosti 1. ledna 1969 po té, co ho schválilo 27. října 1968 Národní shromáždění v Praze a následně ho trojice nejvyšších státních představitelů – prezident L. Svoboda, předseda NS J. Smrkovský a předseda vlády O. Černík – slavnostně podepsali 30. října 1968 na Bratislavském hradu. I když mu historici nepřikládají velký význam, neboť nedokázal vyřešit státní uspořádání ke spokojenosti obou národů, mnozí krajané jeho dopad nepříjemně pocítili až po rozpadu federace v roce 1993, když zjistili, jaké občanství jim bylo ze zákona přisouzeno.

D. Menclová, foto: pamiatky.sk    Průkopnice památkové péče na Slovensku
Ing. arch. Dobroslava Menclová (2. ledna 1904 Přerov - 19. listopad 1978 Plzeň) po studiu architektury v Praze (předtím nedostudovala malířství na AVU) přišla spolu s manželem Doc. PhDr. Ing. arch. Václavem Menclem, DrSc. (16. ledna 1905 Plzeň - 29. července 1978 Sušice) pracovat do Státního referátu na ochranu památek v Bratislavě, kde se v letech 1930-39 věnovala úpravě Pribinova kostela v Nitře, přestavbě kostela v Časté, záchraně zámeckého parku v Pezinku, spolu prováděli archeologický průzkum slovenských klášterů, hradů a dalších památek zejména v oblasti Turce a Oravy. Po odchodu ze Slovenska v roce 1939 se sice věnovala historickým památkám, a zvláště hradům v Čechách a na Moravě, ale v 50. letech ještě vydala řadu monografií o hradech Zvolen, Krásna Hôrka, Trenčín, Spišský hrad a Oravský zámok.

Včielka    Jubileum ilustrátorky a karikaturistky
Jednou z prvních žen na Slovensku, jež se profesionálně věnovaly kreslenému humoru, je Božena Plocháňová, jejíž jubileum si začátkem ledna připomínáme. Rodačka z Prahy se po válce vdala za slov. výtvarníka akad. mal. A. Hajdúčika a usadila v Bratislavě. Ilustrovala množství dětských knih a učebnic, spolupracovala s řadou slovenských spisovatelů pro děti a mládež, položila základy slovenského kresleného komiksu v dětských časopisech, ale zejména v humoristickém časopise Roháč (Bill a Mary). Krátký medialon publikovala Česká beseda v č. 7-8/2004.

foto: hockeyslovakia.sk    Trenérská legenda slovenského hokeje
Hokejista, československý reprezentant a trenér Jaroslav Walter (5. ledna 1939 Sobědraž u Tábora – 20. června 2014) po dorosteneckých začátcích v Lovosicích a Litvínově a vojenské službě v jihlavské Dukle působil v letech 1964-69 ve Slovanu Bratislava, kam se v roce 1972 vrátil jako asistent trenéra a v roce 1982 pomohl klubu při návratu do nejvyšší ligy. Mimořádně úspěšné bylo jeho opakované působení v Dukle Trenčín, s níž jako trenér dvakrát získal mistrovský titul (1988 a 1997).

obal knihy    Literát našich dějin
Spisovatel a scénárista Miloš Václav Kratochvíl (6. ledna 1904 Vídeň – 9. července 1988 Praha) se narodil v rodině vedoucího českého oddělení c. & k. státního archívu, ale velkou část dětství prožil u prarodičů v Mlčechvostech na Podřipsku. Ze studia práv odešel na historii a archivnictví FF UK, co předurčilo jeho celoživotní zájem o dějiny, který dokázal zužitkovat v množství knih, filmových a později i televizních scénářů, jež z různých pohledů a s důrazem na detail i psychologii postav přibližovaly různá období dějin a historických osobností od středověku až po 20. století. Několik knih věnoval československým dějinám (Slováci a Praha, Tisíciletou stopou československého lidu, Dějiny československé v 99 odstavcích).

foto    Významný zoolog Tater
Zoolog prof. RNDr. Josef Kratochvíl, DrSc. (6. ledna 1909 Kúsky u Velkého Meziříčí – 17. února 1992 Brno) vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Brně, kde později vedl Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV a přednášel na Vysoké škole zemědělské. Věnoval se zejména členovcům a hmyzu, později obratlovcům. Za zásluhy o výzkum tatranské fauny a vznik Tatranského národního parku je spolu s dalšími uveden na pamětní tabuli „Významní zoológovia Tatier“ v Tatranské Lomnici.

foto    Sváteční pozdrav
Český spolek Bratislava přeje všem členům a sympatizantům krásné svátky, hodně zdraví a úspěšný start v novém roce 2019.

       
  • > > > archív zpráv, pozvánek a zajímavostí z roku 2018