Archiv aktualit, pozvánek a zajímavostí 2019

foto z parte    Odešel akademický malíř Miloš Šimurda
V hlubokém zármutku s bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný tatínek, přítel, dědeček, pradědeček, tchán a strýc, akademický malíř Miloš Šimurda,“ oznámila nám smutnou zprávu jeho dcera paní Anna Šimurdová Slamková. „Zemřel dne 6. ledna 2019 ve věku nedožitých 95 let. S našim drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 11. ledna 2019 v 15 hod. v Chrámu Páně sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R.“ Medailon umělce (5. června 1924 Frenštát pod Radhoštěm), jenž v minulosti vyučoval na bratislavské SUPŠ a na Stavební fakultě SVŠT, zveřejnila ČB v č. 10/1998.


KPČK    Program Kruhu přátel české kultury
Kruh přátel české kultury zve v úterý 8. ledna 2019 v 16 hod. do kina Mladosť (Hviezdoslavovo námestie) na hudební promítání pod názvem „S veselými pesničkami do nového roku 2019“. Kompletní program a další informace KPČK publikuje na své webstránce kpck.sk.

Starý Detvanec, SNG    Propagátor amatérské fotografie
Úředník a jedna z nejvýznamnějších osobností amatérské fotografie na přelomu 19. a 20. století Karel Dvořák (8. ledna 1859 Plandry u Jihlavy – 12. dubna 1946 Praha) pocházel z rodiny sládka a původně studoval techniku ve Vídni, odkud musel po národnostním sporu odejít a zaměstnal se jako úředník u železnice v Lounech. Tam propadl amatérské fotografii, v níž dosáhl pozoruhodné úspěchy i na mezinárodních výstavách, zejména za národopisná témata, experimentoval i s novými barevnými technologiemi. V jeho pzůstalosti nechybí ani unikátní záběry z území dnešního Slovenska.

snd.sk    Výročí návštěvy slavného skladatele v Bratislavě
Hudební skladatel Richard Strauss navštívil Bratislavu na pozvání tehdejšího ředitele Slovenského národního divadla Oskara Nedbala (26. března 1874 Tábor – 24. prosince 1930 Záhřeb, dnes Chorvatsko), aby osobně dirigoval v SND své opery Elektra (9. ledna 1929) a Kavalír s růží (11. ledna 1929).

foto z pozvánky    Výstava z tvorby naší členky Evy B. Linhartové
Až do 11. ledna 2019 bude v K. Gallery v Bratislavě přístupna výstava z tvorby výtvarnice Evy B. Linhartové pod názvem „Malé zimné zastavenie”. Rodačka z Prahy si letos připomíná životní jubileum. Výstavní síň na Ventúrské ul. 8 je otevřena v pondělí až v pátek od 15. do 18. hodiny.

   Uznávaný jazykovědec
Jazykovědec Prof. PhDr. Josef Miloslav Kořínek (10. ledna 1899 Nové Město na Moravě – 24. srpna 1945 Bratislava) patřil k předním českým meziválečným lingvistům, od roku 1935 přijal místo docenta (později profesora) srovnávacího jazykozpytu na Slovenské univerzitě v Bratislavě, kde se dále věnoval zejména typologii indoevropských jazyků včetně „staroslověnského“, zanechal na 80 odborných prací (např. Úvod do jazyka slovenského, Od indoevropského jazyka k praslovančine), část vyšla až po válce z jeho pozůstalosti v Brně i v Bratislavě.

F. Kalda, foto: FF UK    Zakladatel slovenské nederlandistiky
Prof. dr. František Kalda (11. ledna 1884 Velim – 7. května 1969) začínal jako středoškolský učitel němčiny, latiny a řečtiny na gymnázicích v Třebíči, Čáslavi, Litomyšli a Praze. Po válce se stal docentem filologie a germanistiky na Karlově univerzitě se specializací na holandštinu a afrikánštinu, jimž se věnoval i jako soudní tlumočník. V roce 1927 přijel přednášet německou, holandskou a staroanglickou lingvistiku na Univerzitu Komenského do Bratislavy, kde už jako profesor působil až do odchodu do důchodu v roce 1959. V ročnících 1933-35 vykonával funkci děkana a proděkana.

Pressburg okolo roku 1900    Životní cesta pražského cestovatele skončila v Prešpurku
Agronom a spisovatel Josef Václav Krafta (12. ledna 1854 Praha – 4. února 1914 Bratislava) působil řadu let jako carský úředník v Rusku, odkud napsal několik cestopisů z Kavkazu, východní Sibiře a Sachalinu. Od roku 1895 žil v Uhrách, kde se věnoval osvětové práci a podporoval také národní úsilí Slováků.

Bratislavský hrad    Vzpomínka na (ne)federaci
Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci vstoupil do platnosti 1. ledna 1969 po té, co ho schválilo 27. října 1968 Národní shromáždění v Praze a následně ho trojice nejvyšších státních představitelů – prezident L. Svoboda, předseda NS J. Smrkovský a předseda vlády O. Černík – slavnostně podepsali 30. října 1968 na Bratislavském hradu. I když mu historici nepřikládají velký význam, neboť nedokázal vyřešit státní uspořádání ke spokojenosti obou národů, mnozí krajané jeho dopad nepříjemně pocítili až po rozpadu federace v roce 1993, když zjistili, jaké občanství jim bylo ze zákona přisouzeno.

D. Menclová, foto: pamiatky.sk    Průkopnice památkové péče na Slovensku
Ing. arch. Dobroslava Menclová (2. ledna 1904 Přerov - 19. listopad 1978 Plzeň) po studiu architektury v Praze (předtím nedostudovala malířství na AVU) přišla spolu s manželem Doc. PhDr. Ing. arch. Václavem Menclem, DrSc. (16. ledna 1905 Plzeň - 29. července 1978 Sušice) pracovat do Státního referátu na ochranu památek v Bratislavě, kde se v letech 1930-39 věnovala úpravě Pribinova kostela v Nitře, přestavbě kostela v Časté, záchraně zámeckého parku v Pezinku, spolu prováděli archeologický průzkum slovenských klášterů, hradů a dalších památek zejména v oblasti Turce a Oravy. Po odchodu ze Slovenska v roce 1939 se sice věnovala historickým památkám, a zvláště hradům v Čechách a na Moravě, ale v 50. letech ještě vydala řadu monografií o hradech Zvolen, Krásna Hôrka, Trenčín, Spišský hrad a Oravský zámok.

Včielka    Jubileum ilustrátorky a karikaturistky
Jednou z prvních žen na Slovensku, jež se profesionálně věnovaly kreslenému humoru, je Božena Plocháňová, jejíž jubileum si začátkem ledna připomínáme. Rodačka z Prahy se po válce vdala za slov. výtvarníka akad. mal. A. Hajdúčika a usadila v Bratislavě. Ilustrovala množství dětských knih a učebnic, spolupracovala s řadou slovenských spisovatelů pro děti a mládež, položila základy slovenského kresleného komiksu v dětských časopisech, ale zejména v humoristickém časopise Roháč (Bill a Mary). Krátký medialon publikovala Česká beseda v č. 7-8/2004.

foto: hockeyslovakia.sk    Trenérská legenda slovenského hokeje
Hokejista, československý reprezentant a trenér Jaroslav Walter (5. ledna 1939 Sobědraž u Tábora – 20. června 2014) po dorosteneckých začátcích v Lovosicích a Litvínově a vojenské službě v jihlavské Dukle působil v letech 1964-69 ve Slovanu Bratislava, kam se v roce 1972 vrátil jako asistent trenéra a v roce 1982 pomohl klubu při návratu do nejvyšší ligy. Mimořádně úspěšné bylo jeho opakované působení v Dukle Trenčín, s níž jako trenér dvakrát získal mistrovský titul (1988 a 1997).

obal knihy    Literát našich dějin
Spisovatel a scénárista Miloš Václav Kratochvíl (6. ledna 1904 Vídeň – 9. července 1988 Praha) se narodil v rodině vedoucího českého oddělení c. & k. státního archívu, ale velkou část dětství prožil u prarodičů v Mlčechvostech na Podřipsku. Ze studia práv odešel na historii a archivnictví FF UK, co předurčilo jeho celoživotní zájem o dějiny, který dokázal zužitkovat v množství knih, filmových a později i televizních scénářů, jež z různých pohledů a s důrazem na detail i psychologii postav přibližovaly různá období dějin a historických osobností od středověku až po 20. století. Několik knih věnoval československým dějinám (Slováci a Praha, Tisíciletou stopou československého lidu, Dějiny československé v 99 odstavcích).

foto    Významný zoolog Tater
Zoolog prof. RNDr. Josef Kratochvíl, DrSc. (6. ledna 1909 Kúsky u Velkého Meziříčí – 17. února 1992 Brno) vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Brně, kde později vedl Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV a přednášel na Vysoké škole zemědělské. Věnoval se zejména členovcům a hmyzu, později obratlovcům. Za zásluhy o výzkum tatranské fauny a vznik Tatranského národního parku je spolu s dalšími uveden na pamětní tabuli „Významní zoológovia Tatier“ v Tatranské Lomnici.

foto    Sváteční pozdrav
Český spolek Bratislava přeje všem členům a sympatizantům krásné svátky, hodně zdraví a úspěšný start v novém roce 2019.

       
  • > > > archív zpráv, pozvánek a zajímavostí z roku 2018