Fotogalerie 2019 - archív

foto: Ing. L. Bábíček    Český dům a Vila Stiassni v Brně
V závěru roku výbor Českého spolku Bratislava tradičně připravuje neformální posezení spojené s malým občerstvením, ochutnávkou cukroví a krátkým programem. Letos v úterý 17. prosince se sešla asi půl stovka členů, aby shlédli dokument Ing. L. Bábíčka o návštěvě prezidenta M. Zemana a první prohlídce Českého domu v Bratislavě. Potom mezi krajany přišla paní Zuzana Marková z Velvyslanectví ČR a přivedla s sebou předsedu Spolku přátel Vily Stiassni v Brně a poradce senátora Zdeňka Musila, který představil přítomným historii a současnost této mimořádné stavby a pozval je na prohlídku památky. Fotografie z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček.


foto: Ing. L. Bábíček    Vánoční koncert Českého spolku Bratislava
Ve středu 11. prosince Český spolek Bratislava pozval všechny své členy a příznivce na tradiční Vánoční koncert. V Moyzesově síni na Vajanského nábřeží se letos představila kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno pod vedením uměleckého vedoucího MgA. Jakuba Kleckera a sbormistra Mgr. MgA. Michala Jančíka, za klavírního doprovodu Marka Paly. Na programu byly písně dotvářející předvánoční atmosféru od klasických, zpívaných v latině, až po moderní tvorbu B. Martinů, P. Ebena, B. Brittena a dalších. Fotografie z koncertu poslal Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Konference Českého spolku Bratislava
V úterý 26. listopadu sešli členové Českého spolku Bratislava na Konferenci, která je podle Stanov ČSB nejvyšším orgánem spolku a schází se jednou za dva roky, aby zhodnotila uplynulé období a schválila orgány spolku a hlavní směry činnosti na další období. Na úvod předsedkyně spolku Ing. Večerná uvedla sopranistku Jakubu Šeniglovou, která za klavírního doprovodu prof. Anikó Patkoló zazpívala několik písní a operetních árií A. Dvořáka, F. Lista a dalších. Při této příležitosti odevzdala dokument o Čestném členství organizátorce hudebních programů a bývalé člence SND p. Jarmile Smyčkové za její dlouholetou práci ve spolku. Tyto a další postřehy z jednání konference poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto: J. Výborný    Krajané v Českém domě
Dva dny po slavnostním otevření Českého domu v Bratislavě pozval velvyslanec Tomáš Tuhý na jeho prohlídku zástupce krajanských sdružení nejen z Bratislavy. Na úvod vyjádřil radost, že od schválení projektu uplynulo pouhých šest měsíců a zvlášť ocenil, že jeho otevření se zúčastnili hlavy obou států. Dále upřesnil, že do konce roku se do budovy přestěhují České centrum a CzechTourism, od ledna přibudou zástupci CzechInvest a CzechTrade. Kromě toho podkrovní dvě podlaží bude možné využívat na výstavní a jiné účely i pro potřeby krajanů... (celá fotoreportáž).

foto: Ing. L. Bábíček    Výročí 28. října
Výročí vzniku Československa 28. října letos připadlo na pondělí, zřejmě i proto byl památník na Náměstí T. G. Masaryka už od rána zasypán věnci a kyticemi. Zdálo se, jakoby jich letos bylo o něco více, přestože se už nejednalo o kulaté výročí jako vloni. Avšak i vyjádření řady politiků v médiích naznačují, že postoj většiny slovenské veřejnosti k 28. říjnu a vzniku společného státu se zřejmě začíná měnit... (celý článek). Fotografie nám poslal Ing. Ladislav Bábíček.

foto: J. Výborný    Po českých stopách na ZFH
Na přelomu října a listopadu tradičně naše kroky směřují na hřbitovy, abychom si uctili památku našich předků, příbuzných a známých, kteří už nejsou mezi námi. Nevím, zda se někdy někdo zabýval myšlenkou zmapovat české stopy v Bratislavě a okolí i na dvacítce zdejších hřbitovů. Tato myšlenka mne napadla před nedávnem, když mne zakladatel krajanského spolku Alumni-CZ-Austria Ing. Pavel Pachta s chotí pozvali na tematickou procházku po českých stopách na vídeňském Ústředním hřbitově (Zentralfriedhof)... (celá článek s fotografiemi).

foto: Ing. L. Bábíček    Po stopách Josefa Mánesa
Na sobotu 12. října 2019 připravil ČSB další poznávací zájezd tentokrát po trase zámek Čechy pod Kosířem, kde tvořil i Josef Mánes, Prostějov s prohlídkou Národního domu a zámek Tovačov. Průběh výletu tradičně dokumentoval Ing. Ladislav Bábíček, který poskytl našemu portálu následující snímky.

foto: Ing. L. Bábíček    Moravané mezi Eskymáky
V rámci Kulturních večerů v úterý 8. října 2019 ČSB opět pozval publicistu Stanislava Motla, tentokrát s přednáškou o příslušnících moravské církve a jiných českých stopách v Grónsku, kterou tradičně doplnil svým filmovým dokumentem a následnou besedou o zážitcích, spojených s jeho přípravou, ale i o nejnovějších aktivitách při mapování českých a slovenských dobrovolníků ve španělské občanské válce koncem 30. let 20. století. Několik snímků z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Češi na cestách
V úterý 24. září ČSB pozval v rámci Kulturních večerů fotografa, cestovatele, kameramana a producenta Tomáše Hulíka (*1976 Praha), který se podělil s přítomnými svými unikátními snímky ze slovenské přírody i ze světa. Atmosféru večera zachytil Ing. Ladislav Bábíček. Přednáška s besedou se uskutečnila s finančním přispěním MZV ČR.

foto: Ing. L. Bábíček    Poznávací zájezd na Moravě
V sobotu 14. září ČSB připravil další poznávací zájezd, tentokrát na trase zámek Bučovice, Hrad Buchlov a okrasná zahrada v Jalubí u Uherského Hradiště. Z množství fotografií, jež nám poslal Ing. Ladislav Bábíček, jsme vybrali alespoň část. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: Ing. Jan Bukovjan    Tvořivé dílny na Klepáči
V sobotu 7. září uspořádal ČSB program pro děti i dospělé „Tvořivé dílny“ na téma Chraňme přírodu v areálu Klepáč na Železné studničce. Pod vedením výtvarníků Evy a Radka Bachratých děti vyráběli ozdobné zápichy do květináčů, ikebany z přírodních materiálů, draky, ke slovu přišlo i opékání špekáčků. Mnohých přihlášených zřejmě odradil ranní déšť, ale i v komornější sestavě vládla příjemná nálada. Fotografie z akce poslal Ing. Jan Bukovjan. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: J. Výborný    Další setkání u T.G. Masaryka
Ve čtvrtek 15. srpna 2019 podvečer se na nedávno pojmenovaném Náměstí T.G. Masaryka (viz fotoarchív) uskutečnilo slavnostní odhalení názvu v současnosti nejmladšího bratislavského náměstí a současně tabule s citátem prvního československého prezidenta na jeho soše. K přítomným promluvili starostka městské části Bratislava – Staré Město Zuzana Aufrichtová a velvyslanec ČR Tomáš Tuhý... (celý článek).

foto: J. Výborný    Tip na vycházky (ke 30. výročí sametové revoluce)
Kde jinde si připomenout 30. výročí sametové revoluce než na místech, o nichž jsme před 30 lety ani netušili, že bychom se na ně jednou mohli podívat. Při vyhlídce z města to jsou zleva vrchol s rozhlednou Königswarte, dále zalesněný masív Hundsheimer Berg, Schlossberg se zříceninou hradu a výhled vpravo uzavírá zalesněný Braunberg viditelný také oproti hradu Děvín. Na jednom z nich jsme už historické české stopy našli (viz „Po stopách Přemysla Otakara II.“), tak jsme to zkusili i na dalších… (celý článek).

foto: Ing. L. Bábíček    Vystoupení sboru Animatus
V úterý 25. června 2019 na závěr programu prvního letošního pololetí připravil Český spolek Bratislava vystoupení smíšeného sboru Animatus z Pezinka, který v pásmu nastudovaném ke 100. výročí vzniku Československa zazpíval ukázky vokální tvorby slovenských a českých autorů 20. století, včetně sborové úpravy několika populárních písní 30.-50. let. Snímky z horkého podvečera poslal Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

Bergericht    Pozdrav českých výtvarníků Banské Štiavnici – městu kultury 2019
V sobotu 22. června 2019 uspořádal Český spolek Bratislava poznávací zájezd do Banské Štiavnice. Prohlídku města zorganizoval dr. Bohumil Bachratý, CSc., která nás na úvod provedl unikátní galerií moderního umění v prostorech Střední odborné školy služeb a lesnictví, hlavním cílem návštěvy však byla vernisáž výstavy „Pozdrav městu kultury“ v galerii historické budovy Berggericht. Tři desítky děl 17 současných autorů českého a moravského původu, žijících na Slovensku, symbolicky uvedli třemi díly malíře Jaroslava Augusty (1878 Humpolec – 1970 Banská Štiavnica) ze sbírek místní galerie. Výstava bude otevřena do 6. července 2019. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: Ing. J. Bukovjan    Červnový poznávací zájezd na Moravu
Na sobotu 8. června připravil ČSB další poznávací zájezd na Moravu, tentokrát na trase Nový Jičín a zámek Kunín. Několik záběrů z úspěšné akce poslal Ing. Jan Bukovjan.. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: J. Výborný    Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě
„Konečně,“ znělo opakovaně ve čtvrtek 13. června vyzdobeným prostorem před Slovenským národním muzeem. Sen, o němž se na tomto místě hovořilo už několik desetiletí, se nakonec přece jen stal skutečností. Prostor na části Vajanského nábřeží je od 15. června oficiálně pojmenován Náměstí T. G. Masaryka, čímž se Bratislava připojila k množství měst světa, kde jméno prvního československého prezidenta drží už dlouhá léta ve vážnosti. Fotopostřehy ze slavnostní události nabízíme v našem fotoarchívu.

foto: Ing. J. Bukovjan    Čeští sadovníci na Slovensku
V rámci pravidelných Kulturních večerů ČSB v úterý 28. května uspořádal přednášku Ing. Ivana Šembery, CSc., na téma „Čeští sadovníci na Slovensku 1918-1948“, kterou – jak v úvodu připomenul – prezentoval vloni na setkání v Luhačovicích. Zvláště se věnoval osobnostem, jejichž dílo v podobě zámeckých parků, arboréta nebo městské zeleně je dodnes uznávané, jako byli V. Strnad (Topoľčianky), J. Krupička (Malacky, Veľké Leváre, Stupava, Palárikovo), J. Mišák (Mlyňany, Bratislava), prof. dr. F. Nábělek (Botanická zahrada v Bratislavě) nebo E. Šmidt (Janova Ves, Bratislava). Výklad doplnil projekcí fotografií a krátkých filmových dokumentů. Fotografie z akce poskytl Ing. Jan Bukovjan.

foto: Ing. L. Bábíček    Vzpomínka na Karla Čapka a jeho rodinu
Na úterý 30. dubna člen výboru Českého spolku Bratislava Ing. Jiří Nevřela připravil v cyklu Kulturních večerů přednášku o spisovateli Karlu Čapkovi a jeho manželce herečce Olze Scheinpflugové, již v mládí osobně poznal. Přednášku doplnil životopisným filmem „Člověk proti zkáze“ s Josefem Abhámem a Hanou Maciuchovou v hlavních rolích. Zajímavé téma oslovilo i štáb redaktorky D. Kyslanové z televizního studia v Banské Bystrici, která přijela natočit příspěvek do Národnostního magazínu RTVS. Fotopostřehy z večera poslal Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR.

foto: Ing. L. Bábíček    Jarní tvořivé dílny
V sobotu 13. dubna se uskutečnily letošní první Tvořivé dílny organizované Českým spolkem Bratislava pro nejmladší i dospělé. I letos pod vedením výtvarníků Evy L. Bachraté a jejího syna Radka si přítomní vyráběli drobné jarní ozdoby spojené zejména s velikonočními svátky. Atmosféru tvořivého odpoledne zachytil na fotografiích Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a MZV ČR. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: J. Výborný    Po stopách TGM ve Vídni
Informace o připravovaném pojmenování náměstíčka před Slovenským národním muzeem jménem prvního československého prezidenta vyvolala mezi krajany velký zájem. My jsme se na jarní výlet vydali po stopách TGM do rakouského hlavního města Vídně, kde pobyt našeho velkého krajana připomíná hned několik pamětních míst

foto: Ing. L. Bábíček    Slovácký folklor v Bratislavě
Už tradiční „masopustní“ vystoupení slovácké lidové hudby Burčáci se letos uskutečnilo 19. března a plně obsazený sál opět potvrdil oblibu tohoto programu nejen u členů Českého spolku Bratislava. Mimořádným a nečekaným hostem byl i velvyslanec ČR pan Tomáš Tuhý, který tentokrát mezi krajany zavítal i se svou rodinou. Fotografie z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Podkarpatská Rus v dějinách Československa
Únorový Kulturní večer byl zasvěcen tématu „Podkarpatská Rus v dějinách Československa". Přednášku s videoprojekcí připravil Ing. Milan Klubal. Na úvod přítomné přivítal tajemník ČSB Mgr. Jiří Výborný, jenž také informoval o dalších připravovaných programech. Po přednášce se o slovo přihlásil pan Vladimír Kuštek, jenž právě dokončil podrobnou publikaci „Československý svět v Karpatech" a doplnil některé detaily. Několik fotografií ze svých cest od autora přednášky doplnil záběry z večera Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Vzpomínka na prvního prezidenta ČSR
Sedmý březen je neodmyslitelně spojen s datem narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. I letos se u jeho sochy na dunajském nábřeží v Bratislavě sešla skupina českých krajanů, aby k ní spolu s velvyslancem ČR Tomášem Tuhým položili kytice. K dobré náladě velvyslanectví opět zabezpečilo dechovou hudbu Bílovčanka, která po krátkém projevu velvyslance ukončila setkání československou hymnou. Snímky z pietní vzpomínky poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Nový předseda Senátu se krátce setkal s krajany
K tradici posledních pár let, kdy čeští nejvyšší státníci po nástupu do funkce přijíždějí do Bratislavy a kromě oficiálních setkání přijdou položit kytici k pomníku T. G. Masaryka, resp. Památníku čs. vzájemnosti na dunajském nábřeží, se připojil ve středu 6. února 2019 i nový předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera. I tentokrát velvyslanectví ČR přizvalo k této události i krajany, jimž předseda senátu s doprovodem věnoval krátkou besedu než se věnoval přítomným českým novinářům, jak zachytil Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    První Kulturní večer patřil diplomacii a Antarktidě
Cyklus Kulturních večerů v letošním roce zahájila přednáška s videoprojekcí JUDr. Pavla Sladkého z Velvyslanectví ČR zaměřená na stručné seznámení s problematikou aktuální diplomacie a zejména na vzpomínky z půlročního působení na ledoborci v rámci medzinární mise monitorující dodržování úmluv o ochraně Antaktidy. Na úvod přítomné přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná, která všem popřála pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce. Záběry z večera poskytl Ing. Ladislav Bábíček.

busta    Kladení kytic k bustě Františka Palackého
V pondělí 28. ledna 2019 rektor Univerzity Palackého v Olomouci se prof. Jaroslav Miller spolu s velvyslancem ČR gen. Tomášem Tuhým setkal se studenty Gymnázia na Bilíkově ul. v Bratislavě a poté za doprovodu JUDr. P. Sladkého položil květy k bustě Františka Palackého před školou na Palackého ul. V následujících dnech možnosti studia na druhé nejstarší univerzitě v ČR představil i v Trenčíně, Trnavě, Žilině, Nitře, Prešově, Banské Bystrici a Košicích. Jeho bratislavskou návštěvu zachycuje fotoreportáž. V našem fotoarchivu jsou k dispozici i snímky z předcházející návštěvy přede dvěma lety.

> > > starší fotogalerie z roku 2018