Informační bulletin č. 1 / 2019

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Do rukou dostáváte náš letošní první bulletin s předpokládaným programem do konce prvního pololetí a věřím, že si z něho vyberete dle svého gusta a že se spolu uvidíme na našich akcích.

Krátké poohlédnutí za naší činností od konce roku 2018
Rok 2018, v němž jsme si připomenuli čtvrtstoletí od založení nejstaršího českého krajanského spolku na Slovensku, za jehož přímého pokračovatele se považujeme, jsme zakončili bohatým prosincovým programem. Nejprve to byly tradiční předvánoční Tvořivé dílny s výtvarnicí Evou L. Bachratou a výtvarníkem, loutkářem a fotografem Radkem Bachratým. Následně na našem Vánočním koncertu jsme přivítali pražské trio Sestry Havelkovy a jejich orchestr. Celoroční program jsme opět ukončili předvánočním posezením, na němž nás svou návštěvou poctil nový velvyslanec ČR pan Tomáš Tuhý, který tak naznačil, že má zájem o novou úroveň vztahů zastupitelského úřadu s krajany. Potvrdil to také začátek nového roku, kdy mezi nás přišel JUDr. Pavel Sladký z velvyslanectví ČR se zajímavou přednáškou a fotografiemi ze svého působení na mezinárodní misi v Antarktidě. V únoru Ing. Milan Klubal připomenul Podkarpatskou Rus v dějinách ČSR.

Program ČSB v nejbližších měsících
Naše programy připravujeme většinou poslední úterý v měsíci (není-li uvedeno jinak) ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu před začátkem můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Úterý 19. března v 17 hod. (změna data!): Hudební večer – tradiční vystoupení lidové hudby Burčáci připomene masopustní folklor na Slovácku.

Sobota 13. dubna v 15 hod.: Tvořivé dílny – odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti).

Úterý 30. dubna v 17 hod.: Kulturní večer – „Karel Čapek a Olga Scheinpflugová“ – přednáška a promítání filmu „Člověk proti zkáze“ (v hl. rolích J. Abrhám a H. Maciuchová), vzpomínka na slavného spisovatele spojeného i se Slovenskem, připravil Ing. Jiří Nevřela.

Úterý 28. května 2018 v 17 hod.: Kulturní večer – „Historie českých sadovníků na Slovensku 1918-48“, přednáška Ing. Ivana Šembery, CSc.

Sobota 8. června: poznávací zájezd Nový Jičín (Muzeum klobouků Tonak a zámek), zámek Kunín, Arboretum Bystrovany, sraz v 6.45 hod. na parkovišti na Šancové ul. (účastnický poplatek 6 €/nečlenové 8 € lze uhradit na akci 30.4.).

Sobota 22. června: Vernisáž výstavy „Pozdrav českých výtvarníků Banské Štiavnici – městu kultury 2019“ spojená s prohlídkou pamětihodností města Banská Štiavnica, sraz v 7.00 hod na parkovišti na Šancové ul. (účastnický poplatek 5 € lze uhradit na akci 30.4.).

Úterý 25. června v 17 hod.: Hudební večer – vystoupení smíšeného sboru Animatus z Pezinka s českými, moravskými a slovenskými písněmi 30. až 70. let 20. století.

Sobota 7. září ve 14 hod.: Tvořivé dílny „Chraňme přírodu“ – program v přírodě pro děti v areálu Klepáč, VIII. mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5) (účast prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti).

Sobota 14. září: poznávací zájezd Hrad Buchlov, zámek Bučovice, Archeopark Pavlov, sraz v 6.45 hod. na parkovišti na Šancové ul. (účastnický poplatek 6 €/nečlenové 8 € lze uhradit na akci 25. 6.).

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Programy našich partnerů
Program Kruhu přátel české kultury najdete na jeho internetové stránce www.kpck.sk. O dalších událostech se dozvídáme často jen krátce před jejich konáním, proto aktuální informace (i fotografie z našich akcí) sledujte na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Členský příspěvek
Roční členský příspěvek v nezměněné výšce 3,50 € lze zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX nebo poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Nezapomeňte nám nahlásit e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy.

Vážení přátelé, věřím, že každý z Vás si v naší nabídce najde něco zajímavého a těším se na shledanou na našich programech..

Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB

Bratislava, 11. března 2019