Informační bulletin č. 2 / 2019

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Do rukou dostáváte náš další letošní bulletin s předpokládaným programem do konce tohoto roku. Věřím, že si z něho vyberete dle svého vkusu a že se spolu uvidíme na našich akcích. Zvlášť chci už předem upozornit, že v listopadu nás čeká pravidelná konference našeho spolku, na níž budeme hodnotit uplynulé období, ale zejména volit výbor na další dva roky. Budeme rádi, když i Vy přiložíte ruku k našemu společnému dílu, přihlásíte se nebo navrhnete nové členy našeho výboru, kteří přinesou nové podněty a myšlenky na obohacení naší činnosti.

Krátké poohlédnutí za naší činností v prvním pololetí
Rok 2019 jsme odstartovali celoročním cyklem Kulturních večerů, když mezi nás přišel JUDr. Pavel Sladký z velvyslanectví ČR se zajímavou přednáškou a fotografiemi ze svého působení na mezinárodní misi v Antarktidě. V únoru Ing. Milan Klubal připomenul Podkarpatskou Rus v dějinách ČSR. V březnu ani letos nechybělo v rámci Hudebních večerů tradiční vystoupení slovácké hudby Burčáci. V dubnu to byly Tvořivé dílny pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou a jejím synem Radkem. Kulturní večery pokračovaly v dubnu besedou o Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové s promítáním filmu „Člověk proti zkáze“ a v květnu přednáškou Ing. Ivana Šembery, CSc., o českých sadovnících na Slovensku. V červnu jsme absolvovali poznávací zájezd do Nového Jičína a na zámek Kunín, a krátce na to do Banské Štiavnice na vernisáž výstavy „Pozdrav českých umělců městu kultury 2019“. První pololetí uzavřelo vystoupení smíšeného sboru Animatus z Pezinka.
Kromě našich aktivit se naši členové případně zástupci našeho spolku zúčastnili například kladení kytice k pomníku F. Palackého za účasti rektora Univerzity Palackého z Olomouce, setkání s novým předsedou Senátu PČR J. Kuberou u pomníku TGM a následně vzpomínkové setkání u pomníku TGM 7. března nebo slavnostní pojmenování Náměstí TGM. Připomeňme ještě, že letos jsme zaznamenali zvýšený zájem médií o naše aktivity, konkrétně ze strany národnostního magazínu z banskobystrického studia RTVS, rozhovor s předsedkyní ČSB přinesl pražský internetový portál krajane.net.

Program ČSB v nejbližších měsících
Naše programy připravujeme většinou poslední úterý v měsíci (není-li uvedeno jinak) ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu před začátkem můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Sobota 7. září ve 14 hod.: Tvořivé dílny „Chraňme přírodu“ – program v přírodě pro děti s Radkem Bachratým a výtvarnicí Evou L. Bachratou v areálu Klepáč, VIII. mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5, bus č.43); děti mohou vyrábět ozdobné zápichy do květináčů, ikebany z přírodních materiálů, draky, k dispozici bude i ohniště na opékání špekáčků, malování na tvář nebo trampolína (účast prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení výtvarného materiálu a občerstvení pro děti).

Sobota 14. září: poznávací zámek Bučovice, Hrad Buchlov, okrasná zahrada v Jalubí u Uherského Hradiště, sraz v 6.45 hod. na parkovišti na Šancové ul. (informace o volných místech na na tel. 0908 814 880).

Úterý 24. září v 17 hod.: Kulturní večer – „Češi na cestách“ beseda se známým fotografem, cestovatelem, kameramanem a producentem Tomášem Hulíkem (*1976 Praha).

Úterý 8. října v 17 hod.: Kulturní večer – přednáška publicisty Stanislava Motla s videoprojekcí o zajímavostech z naší historie.

Sobota 12. října: poznávací zájezd Tovačov, Prostějov a Čechy pod Kosířem (registrace s úhradou účastnického poplatku 6 a nečlenové 8 € bude na akci 24. září).

Pondělí 28. října v 17 hod.: tradiční setkání u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na Náměstí T. G. Masaryka k výročí vzniku ČSR.

Úterý 26. listopadu v 17 hod.: Konference ČSB – pracovní program, sestávající z hodnocení uplynulé dvouleté činnosti a volby výboru na další období, zpestří hudební vystoupení.

Sobota 30. listopadu v 15 hod.: Tvořivé dílny – odpoledne pro děti i dospělé s výtvarnicí Evou L. Bachratou a Radkem Bachratým (účast dětí prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti).

Středa 11. prosince v 18 hod.: Vánoční koncert ČSB – Smíšený sbor Kantiléna při Státní filharmonii Brno vystoupí v Moyzesově síni na Vajanského nábr. 12.

Úterý 17. prosince v 17 hod.: Kulturní večer – tradiční předsváteční posezení na konci roku se vzpomínkami na letošní aktivity.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Programy našich partnerů
Program Kruhu přátel české kultury najdete na jeho internetové stránce www.kpck.sk. O dalších událostech se dozvídáme často až krátce před jejich konáním, proto aktuální informace (i fotografie z našich akcí) sledujte na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Členský příspěvek
Roční členský příspěvek v nezměněné výšce 3,50 € lze zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX nebo poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Nezapomeňte nám nahlásit e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy.

Vážení přátelé, věřím, že každý z Vás si v naší nabídce najde něco zajímavého a těším se na shledanou na našich programech..

Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB

Bratislava, 25. srpna 2019