Informační bulletin č. 3 / 2019

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Do rukou dostáváte další letošní bulletin s předpokládaným programem do konce tohoto roku, v němž chceme upozornit na několik změn oproti avizovaným údajům v předcházejícím bulletinu. Věřím, že si z něho vyberete dle svého vkusu a že se spolu uvidíme na našich akcích. Zvlášť připomínám, že v listopadu nás čeká pravidelná konference našeho spolku, na níž budeme hodnotit uplynulé období a volit výbor na další dva roky. Budeme rádi, když i Vy přiložíte ruku k našemu společnému dílu, přihlásíte se nebo navrhnete nové členy našeho výboru, kteří přinesou nové podněty a myšlenky na obohacení naší činnosti v následujícím období.

Krátké poohlédnutí za naší činností ve druhém pololetí
Po mimořádně bohatém programu v prvním pololetí 2019 jsme v podobném tempu odstartovali podzimní činnost zářijovými Tvořivými dílnami na téma „Chraňme přírodu“ s výtvarnicí Evou L. Bachratou a jejím synem Radkem Bachratým v areálu Klepáč na Železné studničce. Následoval poznávací zájezd na hrad Buchlov, zámek Bučovice a komentovaná exkurze u šlechtitele okrasných dřevin v Jalubí u Uherského Hradiště. V cyklu Kulturních večerů jsme v září mezi sebou přivítali přírodovědce, fotografa a cestovatele Tomáše Hulíka a v říjnu publicistu Stanislava Motla s přednáškou o Moravské církvi a dalších českých stopách v Grónsku. V říjnu dále následoval letos už třetí poznávací zájezd do zámku Čechy pod Kosířem, dále pokračoval prohlídkou Národního domu v Prostějově a návštěvou zámku v Tovačově. V závěru října jsme se tradičně sešli u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na Náměstí T. G. Masaryka, abychom si uctili výročí vzniku Československé republiky.

Program ČSB v nejbližších měsících
Naše programy připravujeme většinou poslední úterý v měsíci (není-li uvedeno jinak) ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Půlhodinu před začátkem můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Úterý 26. listopadu v 17 hod.: Konference ČSB pracovní program, sestávající z hodnocení uplynulé dvouleté činnosti a volby výboru na další období, zpestří hudební vystoupení – operetní písně zazpívá studentka konzervatoře sopranistka Jakuba Šeniglová za doprovodu klavíristky prof. Anikó Patkoló.

Pozor!.: Avizované Tvořivé dílny se letos, žel, neuskuteční, i když jsme se pokusili z organizačních důvodů nalézt náhradní řešení. Všem, kdo jste si toto populární odpoledne pro děti i dospělé s výtvarníky oblíbili, se omlouváme.

Středa 11. prosince v 18 hod.: Vánoční koncert ČSBSbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno Kantiléna vystoupí v Moyzesově síni na Vajanského nábr. 12, vstup volný.

Úterý 17. prosince v 17 hod.: Kulturní večer – tradiční předsváteční posezení na konci roku se vzpomínkami na letošní aktivity a besedou o činnosti spolku v následujícím období.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Předpokládaný první program v roce 2020
V novém roce 2020 se poprvé sejdeme v úterý 28. ledna v 17 hod. na cestovatelské přednášce s videoprojekcí v rámci našich Kulturních večerů na téma „Náš člen po návratu z Malajzie“, kterou připravil člen výboru Ing. Jaroslav Kníž.

Programy našich partnerů
Program Kruhu přátel české kultury najdete na jeho internetové stránce www.kpck.sk. O dalších událostech se dozvídáme často až krátce před jejich konáním, proto aktuální informace (i fotografie z našich akcí) sledujte na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Členský příspěvek
Roční členský příspěvek v nezměněné výšce 3,50 € lze zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX nebo poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.

Nezapomeňte nám nahlásit e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy.

Vážení přátelé, věřím, že každý z Vás si v naší nabídce najde něco zajímavého a těším se na shledanou na našich programech.

Na závěr Vám všem i Vašim blízkým výbor Českého spolku Bratislava přeje příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, sil a štěstí do nového roku 2020.

Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB

Bratislava, 20. listopadu 2019