Informační bulletin č. 2 / 2020

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti.

V souvislosti s epidemiologickou situací a pokyny státních orgánů výbor ČSB odkládá uspořádání nejbližších akcí na pozdější termín.

Konkrétně se jedná o vystoupení lidové hudby Burčáci, které se neuskuteční v úterý 31.3., ani Tvořivé dílny avizované na sobotu 4.4.

O náhradních termínech a doufáme i akcích na druhé čtvrtletí Vás budeme včas informovat
prostřednictvím následujícího Informačního bulletinu i na naší internetové stránce www.cesi.sk.

Děkujeme za porozumění, přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na setkání s Vámi v lepších časech.

Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB

Bratislava, 15. března 2020