Informační bulletin č. 3 / 2020

záhlaví Bulletinu Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava, milí sympatizanti. Jsme rádi, že po nečekané přestávce Vám opět můžeme nabídnout náš pravidelný bulletin s informacemi o našem spolku a připravovaném programu. V souvislosti s vývojem epidemiologické situace a postupným uvolňováním „koronakrize“ přijal výbor Českého spolku Bratislava na svém jednání v úterý 26. května 2020 rozhodnutí postupně obnovit činnost našeho spolku, samozřejmě se zřetelem k dalšímu vývoji situace a za zpřísněných hygienických opatření dle pokynů státních orgánů. Úvodem proto dovolte popřát Vám všem i Vašim blízkým hodně zdraví a úspěšný návrat do normálního života.

Krátké poohlédnutí za naší činností v prvním pololetí 2020
Letošní rok jsme otevřeli přednáškou našeho člena Ing. Jaroslava Kníže o zážitcích z Malajzie. Žel, další ohlášenou únorovou přednášku věnovanou letošnímu výročí narození T. G. Masaryka jsme museli na poslední chvíli odvolat z důvodu obsazení už odsouhlaseného sálu jiným subjektem. Následující setkání u sochy prvního čs. prezidenta 7. března už poznačila nízkou účastí začínající pandemie, jež všechny další jarní aktivity zrušila.

Program ČSB do konce roku 2020
Naše programy připravujeme většinou poslední úterý v měsíci (není-li uvedeno jinak) ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod. Hodinu před začátkem můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy.

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR, Československého ústavu zahraničního Praha a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Zvláště Vás chceme předem upozornit a požádat Vás o disciplinovanost při dodržování zvýšených hygienických opatření podle aktuálních celostátních předpisů (roušky, dezinfekce).


Úterý 30. června v 17 hod.: Hudební večer – Písně 20. až 40. a 60. let 20. století v podání skupiny Paper Moon Trio: Andrea Kružliaková – zpěv a kytara, Barbora Medeková – zpěv a ukulele a Juliana Šeregiová – zpěv a housle.
Před začátkem a po ukončení programu bude možnost registrovat se a uhradit účastnický poplatek (6 € členové/8 € nečlenové) na zájezd 25.7.2020 a na zájezd 19.9.2020.

Sobota 25. července: Poznávací zájezd na trase hrad Bítov, Šatov – malovaný vinný sklep a renesanční vodní mlýn v obci Slup.
Odjezd je v 6.45 hod. z parkoviště na Šancové ul., registrace 30.6.2020.

Sobota 5. září v 14 hod: Tvořivé dílny „Chraňme přírodu“ – program v přírodě pro děti s výtvarníky Evou L.Bachratou a Radkem Bachratým v areálu Klepáč, VIII. mlýn na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5, bus č. 43); děti mohou vyrábět předměty z přírodních materiálů, papírové draky, k dispozici bude i ohniště na opékání špekáčků, malování na tvář nebo trampolína (účast prosíme nahlásit předem na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení materiálu a občerstvení pro děti).

Úterý 8. září v 17 hod.: Hudební večer – vystoupení houslového Duo Lyrico – Magdalena a Štěpán Graffe z Brna s programem sonát od barokních skladatelů až po tvorbu 20. století.
Před začátkem a po ukončení programu bude možnost registrovat se a uhradit účastnický poplatek na zájezd 10. října 2020 (6/8 €).

Sobota 19. září.: Poznávací zájezd na trase hrad Šternberk, Jiříkov (Pradědova galérie s vyřezávanými plastikami včetně betlému v životní velikosti), arboretum Bílá Lhota.
Odjezd je v 6.45 hod. z parkoviště na Šancové ul. Registrace a úhrada účastnického poplatku na akci 30.6.2020, případně na tel. 0908814880.

Úterý 29. září v 17 hod.: Kulturní večer – „Moderní diagnostické metody v lékařství“ – přednáší naše členka doc. Dr. Olga Holá, CSc. (s videoprojekcí).

Sobota 10. října: Poznávací zájezd na trase Bystřice pod Hostýnem – zámek, Hostýn – Jurkovičova křížová cesta, rozhledna. Odjezd v 6.45 hod. z parkoviště na Šancové ul., registrace a úhrada účastnického poplatku na akci 8.9.2020.

Úterý 13. října v 17 hod.: Kulturní večer – přednáška s videoprojekcí, host: publicista Stanislav Motl.

Středa 28. října v 17 hod.: tradiční vzpomínkové setkání u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na Náměstí T.G. Masaryka před budovou SNM.

Úterý 10. listopadu v 17 hod.: Kulturní večer – „Češi na cestách: Nizozemsko autem, lodí a pěšky“, z pohledu turisty vypráví náš člen Ing. Jaroslav Samek (s videoprojekcí).

Úterý 24. listopadu v 17 hod.: Kulturní večer – 100 let Univerzitní knihovny a čeští vědci při jejím založení, přednáška Mgr. Matúše Kaščáka z Univerzitní knihovny v Bratislavě.

Sobota 28. listopadu v 15 hod.: Tvořivé dílny pro děti a dospělé s vánoční tématikou s výtvarníky Evou L. Bachratou a Radkem Bachratým. (Účast dětí prosíme nahlásit na tel. 0908 814 880 kvůli zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti).

Středa 9. prosince v 18 hod.: „Vánoční sonet“ – slavnostní koncert ČSB v Moyzesově síni na Vajanského nábřeží 12 v podání: Valérie Zawadská – mluvené slovo, Lucie Silkenová – soprán, Komorní orchestr Quattro, Marek Štilec – dirigent.

Úterý 15. prosince v 17 hod.: Kulturní večer – tradiční předvánoční posezení s malým občerstvením, spojený s hodnocením uplynulého roku a besedou o plánech do budoucna.

(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)

Programy našich partnerů
O dalších událostech se dozvídáme často až krátce před jejich konáním, proto aktuální informace (i fotografie z našich akcí) sledujte na naší internetové stránce www.cesi.sk. Program Kruhu přátel české kultury najdete na jeho internetové stránce www.kpck.sk, program Českého domu na stránce Českého centra (bratislava.czechcentres.cz), které o dalších akcích informuje také na stránce České stopy (ceskestopy.sk).

Členský příspěvek
Roční členský příspěvek v nezměněné výšce 3,50 € lze zaplatit osobně na našich akcích v sále Csemadoku, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú. SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX nebo poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.
Nezapomeňte nám nahlásit e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy.

Vážení přátelé, věřím, že každý z Vás si v naší nabídce najde něco zajímavého a těším se na shledanou na našich programech..

Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB

Bratislava, 14.června 2020