Odsuzujeme hanebné jednání Klubu občanů ČR

Český spolek Bratislava (ČSB) byl přinucen zrušit přednášku avizovanou na 25. února ke 170. výročí narození T. G. Masaryka, protože správce budovy v daném termínu poskytl sál i jinému subjektu. O souvislostech celého incidentu tajemník ČSB Mgr. Jiří Výborný uvedl:

„Přednášku PhDr. Dagmar Hájkové, PhD. z pražského Masarykova ústavu Akademie věd ČR jsme domlouvali více než rok a přivítali jsme, že byla ochotna se s námi podělit například o nové poznatky a souvislosti, jež vytanuly v průběhu nedávných oslav 100. výročí vzniku ČSR. Považovali jsme to za důstojný příspěvek k 170. výročí narození prvního československého prezidenta, jež si zanedlouho připomeneme. Rezervaci sálu jsme měli písemně potvrzenu od začátku prosince, o připravované přednášce jsme naše členy a prostřednictvím pozvánek a této webstránky i širší veřejnost informovali přibližně v polovině ledna, žel, na poslední chvíli přednášku zmařila hloupost a arogance dvou idiotů. Ano, je skandální přislíbit sál ve stejném termínu dvěma subjektům, nevíme, zda se to stalo nedopatřením nebo byl správce záměrně uveden do omylu.

Český spolek Bratislava vždy respektoval aktivity jiných krajanských spolků a nikdy nevyvolával konflikty mezi krajany, co viditelně neplatí pro Klub občanů ČR. Jeho předsedkyně velmi dobře ví, kde se velká část české krajanské komunity v Bratislavě už dlouhá léta schází vždy poslední úterý v měsíci, protože několik jejich členů – a sporadicky i ona sama – naše akce navštěvuje. Svou arogancí KOČR jen potvrdil, že osobnost Masaryka je pro ně dobrá maximálně na to, aby si dvakrát do roka udělali hromadné foto do kroniky u sochy TGM na nábřeží, ale nic víc. Je smutné, že destrukční činnost hrstky kverulantů, kteří se před léty snažili rozbít nejstarší český krajanský spolek na Slovensku už v jeho počátcích a později si založili Klub občanů ČR, pokračuje v rozbíjení krajanských aktivit i dnes. Zříci se Masaryka za chlebíček a deci vína – takový je morální profil Klubu občanů ČR, se kterým nechceme mít nic společného.“