28. říjen v Bratislavě

Den vzniku ČSR 28. říjen 1918 si slovenská veřejnost v roce 2021 poprvé připomínala jako státní svátek (nikoli však jako den pracovního volna). Tomu nasvědčovalo i množství věnců od nejvyšších slovenských státních představitelů, které přivítalo účastníky letošního tradičního vzpomínkového setkání u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě. Po roční pauze způsobené pandemií, přítomné opět přivítal poslanec NR SR Ondrej Dostál, který požádal přítomné o dodržování epidemiologických opatření a vystupující, aby podle toho zkrátili i svá vystoupení. Na úvod dal slovo souboru Skaličan, v jehož podání zazněla píseň „Ach, synku, synku“. Následovalo položení věnců a kytic k Památníku za doprovodu přítomné hudby MV SR. Projevy zástupců jednotlivých delegací tradičně zahájil poslanec NR SR Peter Osuský, který poděkoval všem, kdo se zasloužil o prosazení státního svátku. Za velvyslanectví ČR k přítomným promluvila Mgr. Alena Jermářová, jež mimo jiné pozvala ke slavnostně nasvíceným budovám českého velvyslanectví a Českého domu. Tajemník ČSB Jiří Výborný pozval na výstavu české krajinomalby v nedaleké Galerii Umelka a ohradil se proti tvrzení, že teze o čs. národu je českým výmyslem, odůvodňujícím vznik ČSR, a připomněl, že štúrovský spisovatel B. P. Červenák psal o čs. národě už v 1. pol. 19. stol. S dalšími krátkými projevy vystoupili J. Petrovič z OKS, starostka Starého Mesta Z. Aufrichtrová, zástupkyně sdružení Čs. mosty a představitel bratislavského Sokola. Setkání ukončila tradičně československá hymna.
(jv)

(klikem na náhled snímky zvětšíte v samostatném okně)

foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček foto: Ing. L. Bábíček