Tři okruhy dotazů a názorů

Letní měsíce tradičně znamenají pokles zájmu o naši webovou stránku, a tudíž i o samotný Český spolek Bratislava. Letos je to trochu jiné, neboť pokles sledovanosti přibližně o polovinu jsme zaznamenali už vloni po přerušení činnosti v důsledku protipandemických opatření, a od té doby zůstává bez větších výkyvů i během tohto léta. Zdaleka to však neplatí o e-mailové komunikaci, která očividně nahrazuje absenci příležitosti na otázky a výměnu naživo z očí do očí. Na rozdíl od minulosti (viz ukázka otázek na naší webové stránce před několika lety) se letošní letní komunikace týká tří základních okruhů. Na každý dopis se snažím odpovědět, ale protože některé otázky se začínají opakovat, rozhodl jsem se tomu předejít tímto příspěvkem.

Sčítání lidu
Nepamatuji se, že by sčítání lidu v minulosti vyvolalo tolik dotazů, kdy už budou známy výsledky a co budou znamenat pro českou (a moravskou) menšinu v SR. Z vlastní zkušenosti si pamatuji, že zpracování výsledků v minulosti trvalo přibližně rok, než Statistický úřad SR zveřejnil nejdříve všeobecné za celé Slovensko a postupně i dílčí demografické údaje. Prolistování archivu potvrzuje, že po sčítání v roce 2001 jsem první výsledky publikoval v České besedě v prosincovém čísle 2001, detailnější potom v květnu a v červenci (viz rubrika Češi v SR – statistika). Dobře si pamatuji horké léto 2012, kdy jsem výsledky sčítání lidu 2011 zpracovával právě v době, kdy jsem přišel o práci a hledal si nové zaměstnání, co v letních měsících, kdy brány škol opuštějí tisíce nových mladých absolventů, není pro člověka před šedesátkou jednoduché. Letos statistici přislíbili, že výsledky budou známy do konce tohto roku, s pokrokem výpočetních technologií předpokládám, že první všeobecné výsledky by mohly být známy už v průběhu podzimu. Podle našich možností se budeme snažit přinést výsledky, týkající se české a moravské menšiny, co nejdříve i na našem webu.

Budoucnost krajanského spolku
Zájem o výsledky sčítání lidu bývá často odrazovým můstkem k úvahám a otázkám o budoucnosti našeho krajanského spolku, a zvláště o brzkém obnovení jeho činnosti. Za výbor ČSB mohu ubezpečit, že všichni věříme, že se nám to už tento podzim podaří a nechceme se nechat ovlivnit černými scénáři o nastupující další vlně pandemie. Na druhé straně je třeba si uvědomit obrovskou odpovědnost výboru ČSB, který nejenže musí myslet na aktuální protipandemická nařízení, ale především ani my sami nechceme ohrozit naše členy a další účastníky našich akcí rizikem možné nákazy. Budeme muset kontrolovat při vstupu do vnitřních prostor (sálu nebo autobusu) certifikáty o očkování nebo aktuální výsledky testů? Každá akce se připravuje několik týdnů, někdy i měsíců dopředu, ale protipanedmická opatření se mění každé dva týdny, někdy i častěji. V neposlední řadě musí výbor myslet i na to, zda přijde dost lidí, kteří se nedají odradit obavami z možné přítomnosti nakažené osoby (která o tom ani nemusí vědět). Držme si proto palce, aby výbor všechny tyto otazníky dokázal překonat a našel řešení, jak obnovit činnost a postupně náš spolek vrátit „do starých kolejí“ včetně zájezdů, kulturních a jiných akcí.

České parlamentní volby
Menší část dopisů (ne všichni naši členové mají české občanství) obsahuje i názor na podzimní české parlamentní volby, o nichž na stránce informujeme. Mírně převažuje negativní názor typu „každý má volit tam, kde platí daně“. Na druhé straně ve světě roste počet zejména mladších krajanských ročníků, které se o politický vývoj doma aktivně zajímají a chtějí využít svá občanská práva, jak ho ovlivnit. I proto vznikaly iniciativy na prosazení korespondenční volby, o nichž jsme na naší webstránce rovněž psali. Potvrzuje to i skutečnost, že v Bratislavě na velvyslanectví volí stále méně krajanů a naopak stále více těch, kteří hlasují na základě voličského průkazu, tedy nežijí na Slovensku dlouhodobě. Pokud jde o samotné kandidáty, tak oficiálně bude jejich seznam znám údajně až 20. srpna, na naší stránce ho však otiskovat neplánujeme (ani v minulosti jsme to nedělali). Jak je známo, už v lednu bylo losováním rozhodnuto, že voliči v zahraničí budou hlasovat za Ústecký kraj a kdo je velmi zvědavý, může si návrhy kandidátek přečíst v tamním krajském tisku. Osobně jsem je už letmo prolistoval, a i když se nepovažuji za odborníka na českou politickou scénu, zarazilo mne, že jsem tam nenašel známější osobnost (jen jediného současného senátora a mladou šampiónku v boxu), co mne utvrdilo v přesvědčení, jak politické špičky jednak podceňují hlasy voličů ze zahraničí a na druhé straně se jich někteří bojí, i proto nesouhlasí s rozšířením možnosti hlasovat krajanům v zahraničí. Spoléhat se na to, že voliči v zahraničí budou hlasovat podle podrobně prostudovaných volebních programů, bych si netroufal. Těžko také odhadnout, do jaké míry budou mimobratislavští krajané zejména ze západního a středního Slovenska pokračovat v tradici (volit na velvyslanectví se dalo až od léta 2002), že na volby vyjíždějí k příbuzným a známých do ČR s ohledem na aktuální režim na hranicích. Kdo však chce volit v Bratislavě a není na velvyslanectví dosud zapsán v seznamu voličů, měl by tak udělat nejpozději do 29. srpna 2021 (a také zkontrolovat, zda má platný doklad o českém občanství).

Jiří Výborný
tajemník ČSB a editor cesi.sk