Staronová doména opět na světě

ceskyspolek.sk Internetová doména ceskyspolek.sk se po necelých dvou desetiletích dočkala oživení, i když tentokrát paradoxně právě tam, odkud před 18 lety vyšel příkaz na její zrušení. Nejstarší česká krajanská webstránka s doménou ceskyspolek.sk vznikla v Bratislavě v létě 2003 (viz ČB č. 7-8/2003). Přestože šlo o naplnění úlohy, kterou si tehdejší Český spolek na Slovensku (ČSnS) kladl už od počátku nového milénia, reakce předsedy ČSnS v Košicích zněla nepochopitelně: Zruš to! Důvodem údajně bylo, že v doméně byl uveden název spolku bez předcházejícího souhlasu jeho vedení. Jak se záhy ukázalo, vedení ČSnS v té době připravovalo vlastní projekt ve spolupráci s Českým centrem, který v Košicích slavnostně představilo v dubnu následujícího roku.

csns.sk Zákaz stránky ceskykspolek.sk její autor splnil jen částečně tak, že od srpna 2004 její obsah (do té doby zaznamenala přes 1300 návštěv) převedl na novou doménu cesi.sk, která funguje až dodnes jako nejen nejstarší, ale doposud i nejobsažnější zdroj informací o českých a moravských krajanech na Slovensku v minulosti i současnosti.

S velkou slávou ohlášený košický internetový projekt csns.sk však po dvou letech zanikl (zřejmě v souvislosti s obměnou pracovníků zastupitelského úřadu, kteří tuto stránku pro vedení ČSnS vytvořili), přesto představitelé košického Českého spolku a pod jejich vlivem i většiny dalších spolků spolupráci s tehdy jedinou webstránkou cesi.sk nadále odmítali.

cske.sk Další pokus o vlastní stránku Českého spolku v Košicích, tentokrát s doménou cske.sk vznikl na podzim roku 2008, pro změnu s finanční podporou z programu podpory kultury národnostních menšin Ministerstva kultury SR, resp. Úřadu vlády SR. Tento projekt byl úspěšnější a vydržel celé desetiletí (v roce 2020 informace o košických krajanech na této stránce nahradila jakási reklama na nábytek).

Třetí internetový projekt košického Českého spolku (mezitím vznikly internetové a FB projekty dalších krajanských organizací v Košicích) dal o sobě vědět na počátku tohoto roku a na první pohled se od předcházejících pokusů liší moderním vzhledem, odpovídajícím dnešní době. Tentokrát vznikl s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kultminor. Přejeme jeho autorům hodně úspěchů a delší trvání než u předcházejících pokusů (příkaz na zrušení jim tentokrát z vlastních řad asi nehrozí).

Jiří Výborný, autor původní krajanské stránky ceskyspolek.sk z roku 2003