Máme dvě národnosti!

logo V roce, který končí jedničkou, se tradičně koná sčítání obyvatel, bytů a domů. To první československé bylo v roce 1921. Poslední československé v roce 1991 bylo v porovnání s předcházejícími sčítáními rozšířeno o náboženské vyznání a národnosti.
Nejbližší sčítání bude na Slovensku v únoru a březnu příštího roku. Kolonka národnost ve sčítacím formuláři bude oproti roku 2011 rozšířená o možnost volby druhé národnosti.

Tvůrci sčítacího formuláře pro obyvatele vycházeli z toho, že zde žije nemalý počet lidí ve smíšených rodinách, kteří sice mají státní občanství SR, ale dosud si národnost mohli volit zejména podle občanství jednoho z rodičů. Přitom k národnosti druhého rodiče mají stejný vztah. Postup bude jednoduchý. „Ve sčítacím formuláři si budete moct vybrat z národností běžně uváděných ve Slovenské republice. Pokud si zvolíte „jiná“, otevře se vám okno a můžete vepsat svou jinou národnost. A zapište ji slovem,“ objasnila Jasmína Stauder ze Statistického úřadu Slovenské republiky.
Pro určení národnosti není rozhodující státní občanství, mateřský jazyk, ani řeč, kterou občan převážně používá nebo líp ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí o příslušnosti k národu nebo etnické skupině. „Na Slovensku máme hodně smíšených manželství. Děti, které zpravidla absolvují slovenské školství, sice můžou uvádět slovenskou národnost, ale pokud mají potřebu hlásit se i ke kulturnímu odkazu svých předků z některé linie rodičů, kteří byli například maďarské anebo české národnosti, budou mít při sčítání v roce 2021 možnost této volby,“ uvedla Jasmína Stauder.

Národnost dětí do 15 roků se vyznačí podle národnosti rodičů. Když mají rodiče národnost odlišnou, dítěti uvedou národnost podle jednoho z rodičů na základě vzájemné dohody. Během trvání společného státu se rodinné vazby mezi Čechy, Moravany a Slováky silně propojily, že není divu, když při prvním sčítání obyvatel po rozdělení republiky nemalý počet lidí uvedl v kolonce národnost československá. Na Slovensku i v Česku. Taková možnost však ani v jedné zemi nebyla.

Od roku 1991 počet Čechů a Moravanů na Slovensku neustále klesá. Takže uvidíme, zda možnost volby druhé národnosti pomůže stabilizovat pozici Čechů. Sčítání obyvatel bude od 15. února do 31. března 2021. Pár měsíců nato už bude zřejmé, kolik lidí se k české národnosti třeba i jako druhé, přihlásilo. Času na vyplnění formuláře budeme mít dost.

miš

Převzato z internetové stránky Slovensko-českého klubu v Košicích.