Výzva k blížícímu se sčítání obyvatelstva na Slovensku

logo V roce, který končí jedničkou, se tradičně koná sčítání obyvatel, bytů a domů. To první československé bylo v roce 1921, ale už za Marie Terezie (v Uhrách od roku 1784) se začaly vykonávat každé dva roky soupisy obyvatel. Nejbližší sčítání bude na Slovensku od 15. února do 31. března 2021, buď každý sám za sebe prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace, případně klasicky na papírovém dotazníku, přitom úřady slibují, že otázek bude podstatně méně než v minulosti.

Připomeňme, že podle zákona se sčítání obyvatelstva musí zúčastnit nejen každý občan SR, ale i občané jiné země Evropské unie, kteří se dlouhodobě zdržují na území Slovenska. Proto se naše výzva týká především rubriky národnost. Na její určení nemá vliv ani státní občanství, ani mateřský jazyk, ale je výslovně osobním rozhodnutím každého z nás. A vězte, že uvedením národnosti „československá“ nikomu nepomůžete, i když – jak víme – je to srdeční záležitost většiny z nás.

Jak je známo, počet Čechů na Slovensku stále klesá, i proto nám všem záleží na každém hlasu, který českou menšinu na Slovensku podpoří. Letos by to mělo být o to snazší, že dotazník (ať už v internetu nebo na papíru) údajně umožní uvést i druhou národnost, čím vychází vstříc zejména potomkům ze smíšeného manželství, kteří mají stejný vztah k národnosti otce jako k národnosti matky. Přihlaste se proto hrdě ke svému přesvědčení a podpořte alespoň tímto jediným slovíčkem českou komunitu na Slovensku, i tím nám ulehčíte nejen naše postavení ve slovenské společnosti a v porovnání s jinými národnostmi v SR, ale i možnosti pro naši spolkovou činnost!

Občanům ČR připomeňme, že v ČR sčítání začne koncem března 2021.
(jv)

Napsáno pro Mimořádný Informační bulletin ČSB – únor 2021.