logo ČSB

30 let ČSB


Anketa Třicítka a co dál

Na jaře 2023 si Český spolek Bratislava připomene 30. výročí vzniku nejstaršího českého krajanského sdružení na Slovensku, od něhož se postupně odvíjí historie všech současných krajanských organizací v SR (viz Z dějin spolku). To je vhodná chvíle na vzpomínky i úvahy o současnosti a budoucnosti českého (a moravského) krajanského hnutí v SR. Nejstarší český krajanský internetový portál cesi.sk proto ve spolupráci s Českým spolkem Bratislava organizuje anketu, v níž uvítáme nejen vzpomínky pamětníků českých spolků, ale i postřehy a úvahy současných členek, členů i sympatizantů našeho spolku, stejně jako dalších osobností, jež s naším spolkem přicházejí do kontaktu.

Svoje příspěvky v českém nebo slovenském jazyce můžete posílat na adresu jirka@chello.sk nebo vybjirka@seznam.cz. Uvítáme také foto autora, jeho funkci, případně link na jeho webstránku (blog, FB, apod.). Poradíme si i s případným obrázkem, grafem či tabulkou. Publikované příspěvky nejsou honorovány. Organizátor semináře si vyhrazuje právo zkrátit nebo nezařadit příspěvky, jež neodpovídají tématu diskuse nebo obsahují prvky neslučitelné s charakterem našeho portálu (komerční reklama, xenofobie, vulgarismy, apod.).

Inspirací každému může posloužit diskusní fórum „20 let menšinou“, jež jsme na našem portálu organizovali před deseti lety. Mimochodem, tehdy jsme mimo jiné oslovili všechny tehdejší kandidáty před prezidentskými volbami v ČR a postřehy a názory těch z nich, jimž jsme stáli za odpověď, si můžete přečíst i dnes.

Děkujeme za váš zájem o problematiku české a moravské menšiny na Slovensku a za vaše příspěvky.

Mgr. Jiří Výborný, editor cesi.sk

Diskusní příspěvky:

  • Vzpomínky paní Švecové    (26. února 2023)
  • Vzpomínky paní Solárové    (18. února 2023)
  • Střípky vzpomínek IV. - Floutek    (11. února 2023)
  • Střípky vzpomínek III. - Beseda    (29. ledna 2023)
  • Výtvarné umenie a kultúra    (27. listopadu 2022)
  • Tvořivé dílny    (16. listopadu 2022)
  • Střípky vzpomínek II. - Nekrajané    (23. října 2022)
  • Střípky vzpomínek I. - Zakladatel    (16. října 2022)
  • Úvodní strana cesi.sk   © jv 2012