Fotogalerie 2022 - archív

foto: Ing. L. Bábíček    Vánoční koncert 2022
Dnes se vracíme k atmosféře Vánočního koncertu ČSB v prosinci 2022, na němž v programu pod názvem „Vánoční sonet“ vystoupil Komorní orchestr Quattro z Prahy, jeho dirigentka Michaela Rosza-Růžičková a sólisté Lucie Silkenová – soprán a Valérie Zawadská – mluvené slovo. Z důvodů technických potíží nám fotoreportáž z akce poslal Ing. Ladislav Bábíček až teď. Koncert se uskutečnil s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kultminor a MZV ČR.


foto: Ing. L. Bábíček    Beseda nejen o diplomacii
Pozvání na listopadovou besedu v rámci Kulturních večerů přijala paní Mgr. Zuzana Marková z Velvyslanectví ČR v Bratislavě, kterou přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná. V úvodní části seznámila přítomné s činností velvyslanectví a zejména akcemi v rámci předsednictví ČR v EU do konce roku a připomenula též, jak se krajané mohou zapojit do lednové volby prezidenta ČR. V další části hovořila o svých zkušenostech na různých diplomatických postech od Turecka přes evropské země a USA až po předcházející působení v Iránu, co doplnila záběry z této země, jak to ve své fotoreportáži zachytil Ing. Ladislav Bábíček.

foto: Ing. L. Bábíček    Připomenuli jsme si státní svátek 28. října
Dechová hudba opět vítala v pátek 28. října 2022 všechny, kdo si přišel uctít státní svátek na Náměstí T. G. Masaryka, kde už byly věnce nejvyšších slovenských státních představitelů. I když letos byl prostor před památníkem omezen z důvodu výkopových prací, přítomní ocenili panely na oplocení, jež připomínaly i dnes aktuální myšlenky zakladatele společného státu. Atmosféru setkání přibližuje fotoreportáž Ing. Ladislava Bábíčka (zde).

foto: Ing. J. Bukovjan    Podzimní poznávací zájezd
V sobotu 17. září 2022 Český spolek Bratislava uspořádal další poznávací zájezd, tentokrát zaměřený na prohlídku zámků v Hradci nad Moravicí a památek města Opava. Několik záběrů z cesty poslal Ing. Jan Bukovjan (zde). Naše aktivity organizujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Československého ústavu zahraničního Praha. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: J. Výborný    Pozvánka na výstavu
Do konce září 2022 je v galerii V21 Kulturního střediska na Vajnorské ul. v bratislavském Novém Městě otevřena výstava „Mesto a krajina / Urbs et natura“ s podtitulem Výtvarné reflexie. Kurátorem výstavy je PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., který na ní shromáždil obrazy, grafiky a plastiky třinácti výtvarníků. A protože mezi nimi vystavují i umělci s českým a moravským původem, nabídl členům Českého spolku Bratislava v úterý podvečer 13. září zvláštní komentovanou prohlídku s výkladem o jednotlivých tvůrcích a jejich díle. Exkluzivitu setkání podtrhla osobní účast několika z nich, jak dokumentuje fotoreportáž.

foto: J. Výborný    Tvořivé dílny v přírodě
Podzimní tvořivé dílny pro děti a dospělé s výtvarníky Evou L. Bachratou a Radkem Bachratým s podtitulem „Chraňme přírodu“ připravil Český spolek Bratislava opět v areálu Klepáč. Děti pod dohledem výtvarníků malovaly na plátěné tašky a obrázky na dřevo. Škoda, že úspěšnou akci předčasně přerušila silná bouřka, při níž jsme byli nuceni se schovat v bývalém kamenném mlýně... (celá fotoreportáž). Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Čs. ústavu zahraničního v Praze.

foto: Ing. L. Bábíček    Hudební večer s operními melodiemi
Posledním programem ČSB v prvním pololetí 2022 byl Hudební večer v úterý 28. června, na němž s pásmem operních árií a písní vystoupili za klavírního doprovodu paní Milady Synkové sopranistka Jana Juríčková a barytonista Roman Krško. Fotografiemi koncert zdokumentoval Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Čs. ústavu zahraničního v Praze.

foto: rodina Nevřelova    Zájezd za památkami UNESCO
Na sobotu 25. června 2022 Český spolek Bratislava připravil další poznávací zájezd na trase Náměšť nad Oslavou a Třebíč – památky UNESCO. Několik fotografických zážitků z putování poslali manželé Bukovjanovi a rodina Nevřelova. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Čs. ústavu zahraničního v Praze.

foto: Ing. L. Bábíček    České stopy v Bosně a Hercegovině
V rámci Kulturních večerů Český spolek Bratislava připravil přednášku Ing. Milana Klubala „České stopy v Bosně a Hercegovině“ v úterý 31. května 2022 ve společenském sále Csemadoku. Záběry z přednášky, vycházející z návštěvy zejména měst Sarajevo, Mostar a Travnica, poslal Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Čs. ústavu zahraničního v Praze.

foto: Ing. J. Bukovjan    Zájezd do středních Čech
Český spolek Bratislava připravil další poznávací zájezd na sobotu 28. května 2022 na trase zámek Konopiště a Sázava. Několik fotografií z akce poskytl Ing. Jan Bukovjan. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Čs. ústavu zahraničního v Praze.

výbor ČSB    Konference ČSB
V úterý 26. dubna 2022 se uskutečnila v souladu se Stanovami Českého spolku Bratislava odložená Konference jako nejvyšší orgán spolku, který by měl každé dva roky zhodnotit činnost za uplynulé období a zvolit výbor a revizní komisi na následující dva roky. Předcházející konference se konala v listopadu 2019 (viz fotoreportáž), z důvodu protipandemických opatření byla následující konference přeložena na jaro 2022. Z materiálů konference zveřejňujeme hodnotící zprávu tajemníka ČSB Mgr. J. Výborného a statistiku členů, kterou zpracoval Ing. Ladislav Bábíček, který poskytl i výběr fotografií.

foto: Ing. L. Bábíček    Jarní Tvořivé dílny
V sobotu 9. dubna 2022 výtvarníci Eva B. Linhartová a Radek Bachratý připravili ve spolupráci s ČSB tradiční Tvořivé dílny pro děti i dospělé s jarní předvelikonoční tematikou. O akci byl opět velký zájem, možnost vyzdobit si kraslici nebo udělat malý dáreček v podobě košíčku se zajíčkem či jarními květy využily nejen nejmenší, ale rádi se přidali i přítomní rodiče a prarodiče, jak zachytila fotoreportáž Ing. Ladislava Bábíčka. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Čs. ústavu zahraničního v Praze.

foto: Ing. L. Bábíček    Výstava o krajanech v Českém domě
Po dlouhé pandemické odmlce znovu otevřel své brány Český dům v Bratislavě. Ve středu 6. dubna v nové galerii na přízemí historické budovy slavnostně zahájili výstavu „Tváře české krajanské komunity na Slovensku“, připomínající sérií snímků fotografa Petra Korčoka aktuální představitele českých krajanských sdružení působících v SR. Jak na úvod výstavy připomněl velvyslanec Tomáš Tuhý, chtějí si touto výstavou uctít všechny krajany, kteří jsou nadále nositeli české kultury a udržování českého povědomí na Slovensku a současně podobnou formu ocenění činnosti krajanů poskytnout jako inspiraci i jiným Českým centrům ve světě... celá fotoreportáž zde. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: Ing. L. Bábíček    Hudební podvečer se slováckým folklorem
V úterý 29. března 2022 se opět uskutečnilo posezení s cimbálovou hudbou Burčáci s masopustním pásmem slováckého folkloru v rámci cyklu Hudebních večerů. V minulosti tradiční akce se zopakovala až po dlouhých třech letech omezené činnosti z důvodu pandemických opatření. Po přibližně hodinovém programu nechyběly ani písníčky na přání z obecenstva. Atmosféru příjemného podvečera zachytil na fotografiích Ing. Ladislav Bábíček. Hudební večery organizujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Československého ústavu zahraničního v Praze.

foto: jv    Výstava českých a slovenských výtvarníků
V úterý 1. března 2022 připravil Český spolek Bratislava další trochu neplánovanou akci – komentovanou prohlídku výstavy českých a slovenských výtvarníků v Galerii F7 na Františkánském náměstí. Přítomné přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná, která poděkovala kurátorovi výstavy PhDr. Bohumíru Bachratému a jeho paní za nabídku a připomenula, že ČSB dlouhodobě spolupracuje zejména s výtvarníky českého a moravského původu, kteří žijí v Bratislavě a blízkém okolí… Více uvádí fotoreportáž zde.

foto: Ing. L. Bábíček    Velvyslanec Tomáš Tuhý na besedě s krajany
Po další nečekané přestávce zahájil Český spolek Bratislava novou sezónu výjimečnou akcí. Krajany přišel povzbudit velvyslanec ČR na Slovensku Tomáš Tuhý. Událost to byla mimořádná, protože – jak pamětníci vzpomínají – bylo to teprve podruhé (od časů pana velvyslance Slánského), kdy jeho excelence nepřišla mezi krajany jen na koncert nebo na zahájení výstavy, ale na více než hodinu povídání o všem, co krajany zajímá a trápí… Atmosféru setkání zachytil Ing. Ladislav Bábíček v přiložené fotoreportáži.

foto: J. Výborný    Šéfka Poslanecké sněmovny s krajany
V pondělí 17. ledna 2022 na svou první zahraniční návštěvu do Bratislavy zavítala nová předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová. Podobně jako týden předtím premiér Petr Fiala i ona do programu zahrnula položení věnců k zakladatelům ČSR. U Památníku česko-slovenské vzájemnosti na Náměstí T. G. Masaryka se z podnětu velvyslance Tomáše Tuhého krátce pozdravila i se skupinkou krajanů, jak zachytila naše fotoreportáž. Snímky z předcházejících návštěv českých politiků u pomníku TGM najdete v našem fotoarchivu.

foto: J. Výborný    Nový český premiér v Bratislavě
Malé povzbuzení do nového roku a snad i k návratu do normálního života jako by symbolizovala návštěva nového českého premiéra Petra Fialy v Bratislavě v úterý 11. ledna 2022. Kromě oficiálních přijetí u nejvyšších představitelů SR v jeho programu nechybělo ani položení věnců ve společnosti slovenského premiéra E. Hegera k pomníkům T. G. Masaryka a M. R. Štefánika na dunajském nábřeží. U prvního z nich jsme ho zachytili do naší fotogalerie. Snímky z předcházejících návštěv českých politiků u pomníku TGM najdete v našem fotoarchivu.


> > > starší fotogalerie z roku 2021