Česká národnost zůstává třetí nejpočetnější menšinou v SR

graf Výsledky sčítání obyvatelstva, domů a bytů v SR z roku 2021 přineslo řadu zajímavých výsledků. Přestože počet obyvatel SR mírně stoupl a vzrostl i počet osob hlásících se ke slovenské národnosti a zvýšil se i podíl slovenské národnosti na populaci SR, většina doposud nejpočetnějších národnostních menšin zaznamenala úbytek.

Týká se to i české menšiny, k níž se dnes hlásí přibližně o tisíc osob méně než před deseti lety. Přesto se opět vrátila na třetí místo v početnosti národnostních menšin, protože rusínská menšina, jež nás před deseti lety předběhla, zaznamenala ještě větší pokles.

Velký úbytek (téměř o dvě třetiny) přineslo poslední sčítání lidu i národnosti moravské. Pokles počtu osob hlásících se ke své menšině zaznamenala národnost maďarská, romská, už zmíněné česká a rusínská, německá nebo chorvatská. Naopak na Slovensku přibylo obyvatel hlásících se k národnosti ukrajinské, polské, ruské, bulharské nebo srbské. Mezi nejpočetnějšími menšinami se například objevila i národnost vietnamská, jak ukazuje tabulka.

Z údajů Štatistického úradu SR zveřejněných na stránce scitanie.sk zpracoval jv.

tabulka
       

  • > > > další čánky v rubrice „Češi na Slovensku – statistika"