Fotogalerie 2023 - archiv

foto: Ing. J. Bukovjan    Poznávací zájezd do Velkých Losin
V sobotu 13. května 2023 uspořádal Český spolek Bratislava další poznávací zájezd tentokrát do Velkých Losin s prohlídkou zámku, zámeckého parku a návštěvou muzea s výrobou ručního papíru. Několik záběrů z akce poslal Ing. Jan Bukovjan, koláž připojil Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor) a MZV ČR. Snímky z dalších aktivit najdete v našem archivu.


foto: Ing. L. Bábíček    Výstava „30 let českého spolku v Bratislavě“
Ve čtvrtek 4. května 2023 byla v Českém domě v Bratislavě za účasti velvyslance pana Rudolfa Jindráka zahájena výstava „30 let českého spolku v Bratislavě“. Ředitelka Českého domu paní Monika Koblerová v úvodní zdravici přivítala krajany na půdě Českého domu a vyjádřila naději, že se nejedná o poslední podobnou spolupráci s krajany a že podobnou výstavou by se mohly inspirovat další krajanské spolky v SR. Velvyslanec Rudolf Jindrák poděkoval všem krajanům na Slovensku za jejich dlouholetou práci a zvlášť ocenil krajanský web cesi.sk... (celý článek).

foto: Ing. L. Bábíček    Prohlídka výtvarného umění
Už pravidelnou součástí aktivit Českého spolku Bratislava se staly komentované prohlídky výstav výtvarného umění ve spolupráci s kunsthistorikem PhDr. Bohumírem Bachratým, CSc. V úterý 25. dubna 2023 nás pozval na výstavu „Kontrasty“ v Domě kultury v Bratislavě – Dúbravce, na níž ve dvacítce vystavujících umělců byli zastoupeni i výtvarníci s českými a moravskými kořeny, z nichž se většina už také zúčastnila na výstavách, organizovaných ČSB. I tentokrát někteří z nich přišli osobně pobesedovat s krajany. Fotoreportáž z prohlídky poslal Ing. Ladislav Bábíček.

foto: J. Výborný    Odhalení pamětní tabule sokolům
V pondělí 24. dubna 2023 v sokolovně TJ Sokol Vinohrady slavnostně odhalili repliku pamětní tabule z roku 1936, věnovanou památce sokolů a legionářů, kteří padli při připojování Bratislavy k ČSR v roce 1919. Jak v úvodním slově připomenul Ing. Vladimír Holčík, který se nejvíce zasloužil o její obnovu, původní zničili příslušníci Hlinkovy gardy v roce 1939 a současně poděkoval Ing. arch. Petru Kopeckému za ochotu podílet se na její rekonstrukci. Zdůraznil také, že ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem byly údaje na desce mírně poopraveny nebo doplněny v souladu s archivními dokumenty.. (celý článek).

foto: Ing. L. Bábíček    Jarní tvořivé dílny
V soboru 1. dubna 2023 připravili výtvarníci Eva L. Bachratá a Radek Bachratý už tradiční odpoledne pro děti a vnuky krajanů, kteří si pod jejich vedením vyráběli drobné suvenýry s jarním a velikonočním námětem. O akci projevil zájem i kameraman RTVS, jak ho také zachytil na svých fotografiích Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Československého ústavu zahraničního Praha.

foto: Ing. L. Bábíček    Posezení s písničkami
V úterý 28. března 2023 mezi krajany opět zavítal slovácký cimbálový soubor Burčáci se svým folklorním programem. Přítomné přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná. Po úvodním pásmu písní hudebníci přidali další na přání vděčných posluchačů, kteří se občas přidali. Fotografie z večera poslal Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Československého ústavu zahraničního Praha.

foto: Ing. L. Bábíček    Chvilka s prezidenty
V pondělí 13. března 2023 přijel na svou první oficiální návštěvu Slovenska prezident Petr Pavel s chotí. V rámci programu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou zavítal položit věnce k zakladatelům ČSR. Před Památníkem česko-slovenské vzájemnosti na Náměstí T. G. Masaryka je čekala nejen čestná stráž, ale přišla i skupina krajanů, k nimž obě hlavy států po obřadu přistoupily na krátké setkání. Prezident Pavel se zajímal o počet a aktivity krajanů, na co mu odpověděla předsedkyně Českého spolku Bratislava Ing. Dagmar Večerná. Slavnostní okamžik zachytily fotografie Ing. Ladislava Bábíčka.

Vánoční koncert 1999    Třicítka a co dál? – Vzpomínky paní Švecové
K blížícímu se 30. výročí založení nejstaršího českého krajanského spolku na Slovensku vyzval portál cesi.sk ve spolupráci s Českým spolkem Bratislava, aby se členové spolku nebo jeho příznivci podělili se svými vzpomínkami nebo názory na budoucnost spolku. Mezi prvními se ozvala dlouholetá členka našeho spolku paní Táňa Švecová, která přinesla několik fotografií jako vzpomínku na zájezdy, vánoční koncerty nebo programy pro děti… (celý článek zde). Další části cyklu najdete zde

foto: Ing. M. Klubal    Zachránil bratislavský hrad
V úterý 28. února ČSB v rámci Kulturních večerů promítl dokument RTVS „ Alfréd Piffl: Z môjho denníka“ (lze vyhledat v televizním archivu zde), který následně doplnil dalšími fakty a osobními vzpomínkami syn architekta Lukáš Piffl. Zvlášť připomenul, že doposud se nenašla ani politická vůle ani peníze na to, aby společnost alespoň dodatečně uctila památku toho, kdo se nejvýznamnější měrou zasloužil o obnovu současného symbolu slovenské státnosti. Jak se ukázalo, v publiku sedělo několik pamětníků, kteří osobně poznali prof. Piffla, včetně jeho žáků. Několik záběrů z večera poslali Ing. Jan Bukovjan a Ing. Milan Klubal.

foto: Ing. L. Bábíček    Odvrácená tvář přírody
Na první z cyklu Kulturních večerů Českého spolku Bratislava v úterý 31. ledna 2023 přijal pozvání fotograf a ekolog Tomáš Hulík, který dokumentární film „Odvrácená tvář Slovenska - Problémy ochrany přírody“ doplnil svými zážitky a zkušenostmi z jeho natáčení. Několik snímků z jeho přednášky poslal Ing. Ladislav Bábíček. Na našem portálu lze vyhledat také fotoreportáž z jeho předcházející přednášky v roce 2019. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: J. Výborný    „Motýlí efekt“ slovem
Činnost v novém roce odstartoval Český spolek Bratislava komentovanou prohlídkou výstavy pražské rodačky Radky Vom, jež žije střídavě i v Bratislavě. Přítomné na výstavě pod názvem „Motýlí efekt“ přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná a poté odevzdala slovo kurátorovi výstavy PhDr. Bohumíru Bachratému, CSc., který představil vystavená díla v kontextu předcházející tvorby výtvarnice... (celý článek zde).


> > > starší fotogalerie z roku 2022