Fotogalerie 2023 - archiv

foto: Ing. J. Bukovjan    Oslavy 28. října na Náměstí T. G. Masaryka
Letošní oslavy 105. výročí vzniku ČSR vyvrcholily setkáním více než dvou set příznivců různých společenských organizací a politických stran u Památníku česko-slovenské vzájemnosti na Náměstí T. G. Masaryka, u něhož už ležely věnce nejvyšších slovenských představitelů. Program zahájila hudba Ministerstva vnitra SR melodií písně „Ach synku, synku“. Po položení kytic se tradičně ujal slova poslanec NR SR Ondrej Dostál (OKS), který postupně k mikrofonu pozval velvyslance ČR Rudolfa Jindráka, bývalého poslance Petra Osuského, za ČSB Mgr. Jiřího Výborného, zástupce bratislavského Sokola Ing. Vladimíra Holčíka a další. Program ukončily státní hymny. Několik snímků ze shromáždění poslal Ing. Jan Bukovjan (zde).


foto: J. Výborný    Komentovaná prohlídka výstavy „Poezie v obrazech“
Přibližně třicítka členů ČSB a přátel jubilující výtvarnice Evy B. Linhartové projevila zájem o její autorskou výstavu „Poezie v obrazech“ v Galerii Umelka v Bratislavě. Přítomné přivítala předsedkyně ČSB, jenž se podílel na organizaci výstavy, Ing. Dagmar Večerná. Kurátor PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., který přítomným představil jednotlivé etapy celoživotní tvorby autorky, jež vznikala nejen v Bratislavě a na chalupě nedaleko Banské Štiavnice, ale zachycuje aj dojmy z tvořivých pobytů v několika evropských zemích. Fotografie z akce poskytl J. Výborný (zde).

foto: J. Výborný    Konference ČSB
V úterý 24. října se v souladu se Stanovami ČSB uskutečnila Konference ČSB, jež ve dvouletém cyklu hodnotí uplynulé období a znovu volí své orgány. Klesající zájem o práci ve spolku potvrdila letošní účast necelé třicítky členů, které přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná. Hodnotící zprávu přečetl tajemník Jiří Výborný, hospodaření spolku zhodnotil Ing. Jaroslav Kníž a za revizní komisi ji potvrdila paní Táňa Švecová. Průběh akce a společné foto nového výboru zachytily fotografie Ing. Jana Bukovjana a Mgr. J. Výborného (zde).

foto: Ing. L. Bábíček    Výstava jubilující Evy B. Linhartové
Do 29. října 2023 je v Galerii Umelka v budově bývalé Umelecké besedy Slovenska otevřena výstava z díla výtvarnice Evy Linhartové Bachraté při příležitosti jejího blížícího se životního jubilea. Na vernisáž jí přišla pogratulovat nejen komunita jejích přátel, ale i početná delegace Českého spolku Bratislava, jehož je dlouholetou aktivní členkou. Výstava bude otevřena od úterý do neděle od 12 do 18 hod. až do pondělí 30. října 2023. Ve čtvrtek 26. října se v 17 hod. uskuteční komentovaná prohlídka pro členy ČSB (celá pozvánka zde). Fotoreportráž z vernisáže poslal Ing. Ladislav Bábíček (celý článek zde).

foto: Ing. J. Bukovjan    Poznávací zájezd na Východní Moravu
Na sobotu 7. října 2023 připravil Český spolek Bratislava další z cyklu poznávacích zájezdů. Prvním zastavením byla obec Velké Karlovice, kde jsme navštívili muzeum v domě posledního místního fojta z 19. století se sbírkami zemědělských a salašnických nástrojů a také dřevěný farní kostel Panny Marie Sněžné, o jehož historii nám podal výklad místní kostelník. Odtud následovalo Muzeum sklářství Karolínka. Dalším zastavením byl zámek Nový Světlov v Bojkovicích, který v novogotické podobě dnes slouží veřejnosti na společenské a kulturní akce. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Knihovně J. A. Komenského v Nivnici, kde se údajně narodil... Fotografie ze zájezdu poslal Ing. Jan Bukovjan (celý článek zde).

foto: Ing. L. Bábíček    Velvyslanec na besedě s krajany
Jen asi čtyřicítka krajanů si nenechala v úterý 26. září 2023 ujít besedu s velvyslancem ČR v SR JUDr. Rudolfem Jindrákem. Přítomné přivítal tajemník ČSB Jiří Výborný, jenž omluvil nepřítomnou předsedkyni a v krátkosti jejím jménem pozval na bohatý říjnový program, a také dal do pozornosti dvě „české“ výstavy v SNG. V úvodě pan velvyslanec představil paní Miloslavu Fukalovou, jež převzala krajanskou agendu na velvyslanectví... Atmosféru setkání zachytil Ing. Ladislav Bábíček (celý článek zde).

foto: J. Výborný    Tvořivé dílny v přírodě
V sobotu 9. září 2023 se uskutečnily další Tvořivé dílny v přírodě v areálu Klepáč pod vedením výtvarníků Evy B. Linhartové a Radka Bachratého. Letos děti se svými rodiči a prarodiči vyráběly podzimní motivy do rámečků. Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků. Akci organizujeme s finančním přispěním Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor) a MZV ČR. Několik momentek z akce zachytil na mobilní telefon Jiří Výborný (zde).

foto: Ing. J. Bukovjan    Poznávací zájezd na Moravu
V sobotu 24. června 2023 ČSB uspořádal další poznávací zájezd s bohatým programem: zámky Plumlov a Náměšt na Hané, dále v Kostelci na Hané Sýpka a Muzeum Petra Bezruče a Lázně Slatinice. Několik snímků poslal Ing. Jan Bukovjan (zde).

foto: Ing. L. Bábíček    Slavnostní koncert ke 30. výročí vzniku nejstaršího krajanského spolku
Ve středu 21. června 2023 se v zaplněné bratislavské koncertní síni Klarisky uskutečnil slavnostní koncert, jímž vyvrcholily oslavy 30. výročí založení nejstaršího českého krajanského spolku na Slovensku. Pozvání přijalo pražské dámské kvarteto „Cantarina Clarinete“. Přítomné uvítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná. Atmosféru v bývalém kostele Povýšení sv. Kříže zachytil Ing. Ladislav Bábíček (zde).

foto: Ing. J. Bukovjan    Poznávací zájezd do Velkých Losin
V sobotu 13. května 2023 uspořádal Český spolek Bratislava další poznávací zájezd tentokrát do Velkých Losin s prohlídkou zámku, zámeckého parku a návštěvou muzea s výrobou ručního papíru. Několik záběrů z akce poslal Ing. Jan Bukovjan, koláž připojil Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity připravujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor) a MZV ČR.

foto: Ing. L. Bábíček    Výstava „30 let českého spolku v Bratislavě“
Ve čtvrtek 4. května 2023 byla v Českém domě v Bratislavě za účasti velvyslance pana Rudolfa Jindráka zahájena výstava „30 let českého spolku v Bratislavě“. Ředitelka Českého domu paní Monika Koblerová v úvodní zdravici přivítala krajany na půdě Českého domu a vyjádřila naději, že se nejedná o poslední podobnou spolupráci s krajany a že podobnou výstavou by se mohly inspirovat další krajanské spolky v SR. Velvyslanec Rudolf Jindrák poděkoval všem krajanům na Slovensku za jejich dlouholetou práci a zvlášť ocenil krajanský web cesi.sk... (celý článek).

foto: Ing. L. Bábíček    Prohlídka výtvarného umění
Už pravidelnou součástí aktivit Českého spolku Bratislava se staly komentované prohlídky výstav výtvarného umění ve spolupráci s kunsthistorikem PhDr. Bohumírem Bachratým, CSc. V úterý 25. dubna 2023 nás pozval na výstavu „Kontrasty“ v Domě kultury v Bratislavě – Dúbravce, na níž ve dvacítce vystavujících umělců byli zastoupeni i výtvarníci s českými a moravskými kořeny, z nichž se většina už také zúčastnila na výstavách, organizovaných ČSB. I tentokrát někteří z nich přišli osobně pobesedovat s krajany. Fotoreportáž z prohlídky poslal Ing. Ladislav Bábíček.

foto: J. Výborný    Odhalení pamětní tabule sokolům
V pondělí 24. dubna 2023 v sokolovně TJ Sokol Vinohrady slavnostně odhalili repliku pamětní tabule z roku 1936, věnovanou památce sokolů a legionářů, kteří padli při připojování Bratislavy k ČSR v roce 1919. Jak v úvodním slově připomenul Ing. Vladimír Holčík, který se nejvíce zasloužil o její obnovu, původní zničili příslušníci Hlinkovy gardy v roce 1939 a současně poděkoval Ing. arch. Petru Kopeckému za ochotu podílet se na její rekonstrukci. Zdůraznil také, že ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem byly údaje na desce mírně poopraveny nebo doplněny v souladu s archivními dokumenty.. (celý článek).

foto: Ing. L. Bábíček    Jarní tvořivé dílny
V soboru 1. dubna 2023 připravili výtvarníci Eva L. Bachratá a Radek Bachratý už tradiční odpoledne pro děti a vnuky krajanů, kteří si pod jejich vedením vyráběli drobné suvenýry s jarním a velikonočním námětem. O akci projevil zájem i kameraman RTVS, jak ho také zachytil na svých fotografiích Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Československého ústavu zahraničního Praha.

foto: Ing. L. Bábíček    Posezení s písničkami
V úterý 28. března 2023 mezi krajany opět zavítal slovácký cimbálový soubor Burčáci se svým folklorním programem. Přítomné přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná. Po úvodním pásmu písní hudebníci přidali další na přání vděčných posluchačů, kteří se občas přidali. Fotografie z večera poslal Ing. Ladislav Bábíček. Naše aktivity organizujeme s finanční podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MZV ČR a Československého ústavu zahraničního Praha.

foto: Ing. L. Bábíček    Chvilka s prezidenty
V pondělí 13. března 2023 přijel na svou první oficiální návštěvu Slovenska prezident Petr Pavel s chotí. V rámci programu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou zavítal položit věnce k zakladatelům ČSR. Před Památníkem česko-slovenské vzájemnosti na Náměstí T. G. Masaryka je čekala nejen čestná stráž, ale přišla i skupina krajanů, k nimž obě hlavy států po obřadu přistoupily na krátké setkání. Prezident Pavel se zajímal o počet a aktivity krajanů, na co mu odpověděla předsedkyně Českého spolku Bratislava Ing. Dagmar Večerná. Slavnostní okamžik zachytily fotografie Ing. Ladislava Bábíčka.

Vánoční koncert 1999    Třicítka a co dál? – Vzpomínky paní Švecové
K blížícímu se 30. výročí založení nejstaršího českého krajanského spolku na Slovensku vyzval portál cesi.sk ve spolupráci s Českým spolkem Bratislava, aby se členové spolku nebo jeho příznivci podělili se svými vzpomínkami nebo názory na budoucnost spolku. Mezi prvními se ozvala dlouholetá členka našeho spolku paní Táňa Švecová, která přinesla několik fotografií jako vzpomínku na zájezdy, vánoční koncerty nebo programy pro děti… (celý článek zde). Další části cyklu najdete zde

foto: Ing. M. Klubal    Zachránil bratislavský hrad
V úterý 28. února ČSB v rámci Kulturních večerů promítl dokument RTVS „ Alfréd Piffl: Z môjho denníka“ (lze vyhledat v televizním archivu zde), který následně doplnil dalšími fakty a osobními vzpomínkami syn architekta Lukáš Piffl. Zvlášť připomenul, že doposud se nenašla ani politická vůle ani peníze na to, aby společnost alespoň dodatečně uctila památku toho, kdo se nejvýznamnější měrou zasloužil o obnovu současného symbolu slovenské státnosti. Jak se ukázalo, v publiku sedělo několik pamětníků, kteří osobně poznali prof. Piffla, včetně jeho žáků. Několik záběrů z večera poslali Ing. Jan Bukovjan a Ing. Milan Klubal.

foto    Přijetí u nového velvyslance
Ve středu 15. února 2023 přijal nový velvyslanec ČR na Slovensku pan Rudolf Jindrák delegaci Českého spolku Bratislava. Jak uvedl už předtím v dopisu předsedkyni Ing. Dagmar Večerné, chce vyslechnout, co krajany trápí a kde by jim mohl pomoci. Podrobně se zajímal o činnost i problémy bratislavských krajanů a přislíbil, že po odevzdání původního zaměstnání v Praze, si určitě najde čas i na osobní setkání s členskou základnou (fotoreportáž zde).

foto: Ing. L. Bábíček    Odvrácená tvář přírody
Na první z cyklu Kulturních večerů Českého spolku Bratislava v úterý 31. ledna 2023 přijal pozvání fotograf a ekolog Tomáš Hulík, který dokumentární film „Odvrácená tvář Slovenska - Problémy ochrany přírody“ doplnil svými zážitky a zkušenostmi z jeho natáčení. Několik snímků z jeho přednášky poslal Ing. Ladislav Bábíček. Na našem portálu lze vyhledat také fotoreportáž z jeho předcházející přednášky v roce 2019. Snímky z dalších aktivit najdete v našem fotoarchivu.

foto: J. Výborný    „Motýlí efekt“ slovem
Činnost v novém roce odstartoval Český spolek Bratislava komentovanou prohlídkou výstavy pražské rodačky Radky Vom, jež žije střídavě i v Bratislavě. Přítomné na výstavě pod názvem „Motýlí efekt“ přivítala předsedkyně ČSB Ing. Dagmar Večerná a poté odevzdala slovo kurátorovi výstavy PhDr. Bohumíru Bachratému, CSc., který představil vystavená díla v kontextu předcházející tvorby výtvarnice... (celý článek zde).


> > > starší fotogalerie z roku 2022