Bratislavský lev se jmenoval Cézar
Koncem roku přinesla Česká televize v pořadu Toulavá kamera reportáž o zaniklé zoologické zahradě ve Zlíně, v níž odezněly i zajímavosti o původu sochy lva na bratislavském nábřeží.
Zlínskou zoologickou zahradu jako jednu z prvních v tehdejším Československu založil Tomáš Baťa. Neměla dlouhého trvání a za 2. světové války zanikla. Dodnes ale mohou lidé v lesoparku nad Zlínem nalézt pozůstatky starých výběhů a klecí hustě zarostlé v lese, ale v roce 1934, když se tady zoologická zahrada zřizovala, byly všude pěšinky, lavičky a zahrada byla pěkně upravená. Zoo byla původně součástí zámeckého parku ve Zlíně. Podle Vladimíra Štroblíka, pracovníka Státního okresního archívu ve Zlíně, už v roce 1930, když byl předán park v zámku ve Zlíně veřejnosti, byla tam už zřízena i klec se zvířátky - zejména pro děti. Podle dobového tisku se tam počátkem roku 1931 nacházelo už 43 zvířat. Postupně přibývali tuleni, mývali, opičky, dančí a srnčí zvěř, jeleni, želvy, papoušci a různé exotické ptactvo. Časem areál parku už nestačil a vyžadoval výstavbu speciálních výběhů a klecí pro šelmy, proto se zoo musela v roce 1934 přestěhovat na Tlustou horu - zalesněný kopec nad Zlínem.
Ozdobou nové zoologické zahrady se stal i pár lvíčat - Bety a Cézar. Pohled na stránku tehdejších novin hovoří, že jedno ze lvíčat zahradě věnoval cirkus Rebernigg, "který právě prodléval ve městě". Právě lev Cézar stál ve druhé polovině 30. let modelem sochaři Bohumilu Kafkovi ke zhotovení Štefánikova pomníku v Bratislavě, jehož součástí byla bronzová socha lva bránícího tehdejší československý státní znak. Sochař si tehdy Cézara půjčil na půl roku do Prahy a zlínské městské radě napsal: "Bude pod stálým zvěrolékařským dohledem, neboť bude ke mně často docházeti pan profesor dr. Bílek, předseda družstva zoologické zahrady v Praze - Tróji a profesor zootechniky na České vysoké škole technické v Praze. Podle jeho návodu budu opatřovati správné maso, přiměřeně temperované, i mléko. Lev bude pojištěn na život i proti znehodnocení od chvíle, kdy bude dopraven do Prahy, až do návratu zpět na místo, které sami určíte."
O konci zlínské zoologické zahrady existují pouze dohady, zřejmě ukončila svou činnost během druhé světové války. Poslední informace v místním tisku pochází z roku 1940. Ivo Klika, ředitel současné zoologické zahrady v oboře zámku Lešná nedaleko Zlína, která vznikla v 50. letech, tvrdí, že obě zoo nemají nic společné.
Jak je známo, Cézarova socha stojí v Bratislavě dodnes - dnes už jako symbol československé vzájemnosti bez Štefánika a na jiném místě než původním. K vidění je i vypreparovaná lvice Bety, a to na zámku v Malenovicích. Kastelán Luděk Bubeník o ní říká: "Lvice se dostala do sbírek Zlínského muzea a tato zvířata byla uložena na Lešné, kde měli přírodovědci pracoviště. Když odtamtud dostali začátkem 90. let výpověď, tak se tato zvířata společně i s Betinou přestěhovala k nám na depozit. Jak vidíte, i na ní se už podepsal zub času, chuděra je celá popraskaná, takže to není ani tak od neukázněných návštěvníků, ale je to opravdu časem. Proto uvažujeme, že ji asi zase schováme do depozitáře, aby nebyla ještě víc poškozena."
(ČT/LV)