Východní Slovensko navštívil prezident ČR Václav Klaus
Setkání s krajany

Uprostřed ledna přijel na třídenní pracovní návštěvu na východní Slovensko prezident České republiky Václav Klause s manželkou. Ze zpravodajství je již dostatečně známo, že se český prezident v Košicích setkal se svým slovenským protějškem Rudolfem Schustrem. Jednali o několika oblastech, které zajímají obě republiky, jako například společné zájmy ve vztahu k Evropské unii či možné stěhování Romů do některých měst za řekou Moravou a řešení jejich sociálního postavení. Václav Klaus si také zavzpomínal na své návštěvy Košic - první byla v roce 1958 v dresu basketbalisty a ta poslední v roce 1992, kdy přijel podpořit slovenskou větev ODS před volbami.
Na brífinku v košické Kanceláři prezidenta SR po skončení oficiálních jednání se Česká beseda samozřejmě zajímala o to, jak prezident ČR vnímá aktivity české komunity na Slovensku a zda bude někdy přijat takový zákon o nabývání a pozbývání občanství, který by řešil všechny kategorie občanů, jež o občanství ČR mají zájem. "Jaké jsou aktivity českých spolků a komunit jsem si přečetl ve zprávě, kterou mi připravilo ministerstvo zahraničí, ale doufám, že se o nich daleko víc dozvím v průběhu těchto tří dní. Abych chválil nebo nechválil, to by skutečně byla nespravedlnost," uvedl prezident Klaus k první části otázky a k druhé dodal: "Respektujme, že se před jedenácti lety něco událo mezi našimi zeměmi. To, co se událo, má své nepochybné následky. Věřím, že byly vytvořeny dostatečně široké časové prostory pro to, aby ti, kteří chtějí jiným způsobem vyřešit své vztahy občanské i jiné, to udělat mohli. Nejsem přívržencem nepřetržitého lobování za další a další posuny v těchto věcech."
Poté oba prezidenti navštívili Magistrát města Košice, prohlédli si historické centrum a setkali se s předsedou Ústavního soudu SR. Václav Klaus se po procházce po Hlavní ulici o centru Košic vyjadřoval pochvalně.
Pro českou komunitu však bylo nejdůležitější setkání prezidenta Václava Klause s krajany, které se konalo na Generálním konzulátu ČR v Košicích. Prezident Klaus byl překvapen širokou aktivitou deseti regionálních organizací Českého spolku, které působí po celém území Slovenska. Podle jeho reakce bylo zřejmé, že takový rozsah činnosti, která má za cíl udržovat české povědomí v nejmladší národnostní menšině na Slovensku, ani nepředpokládal. Zajímal se především o práci s dětmi a informoval se, zda existuje na Slovensku nějaká forma vzdělávání v češtině. Na informaci o snaze košické regionální organizace Českého spolku na Slovensku zřídit Český dům v Košicích buď jako pobočku bratislavského Českého centra nebo jako samostatný objekt, kde by se konaly české kulturní, vzdělávací a společenské akce, však prezident Klaus reagoval negativně. Sám působení těchto českých center v zahraničí nepodporuje.
Rovněž negativní byl jeho postoj k opětovně nanesené problematice dvojího občanství, které dosud stále není dořešeno pro všechny kategorie občanů českého původu žijících na Slovensku. Neformální setkání skončilo předáním dárků prezidentskému páru jako vzpomínku na krajany - prezidentu Václavu Klausovi obraz české výtvarnice Evy B. Linhartové, která se zúčastnila dvou malířských sympozií ČSnS Imprese Jeseň/Podzim a paní Lívii darovali zástupci ČSnS ručně malovaný šál. Přidali rovněž několik čísel našeho měsíčníku Česká beseda a výtisky titulů publikací, které za deset let činnosti Český spolek na Slovensku vydal.
Pro úplnost je nutno dodat, že z Košic odjeli oba prezidenti s manželkami do Tatranské Javoriny, kde pokračoval program třídenní návštěvy. Prezident Václav Klaus s manželkou si ve zbývajících dvou dnech kromě různých setkání také s chutí zalyžoval na tatranských sjezdovkách.
Helena Miškufová