Vážení přátelé,
v této chvíli, když mám opět možnost napsat pár slov do úvodníku našeho měsíčníku, jsem si uvědomil, jak rychle plyne život kolem nás. Dovolte mi, abych se ohlédl za uplynulým rokem.
Z hlediska Českého spolku na Slovensku to byl velice úspěšný rok. V některých regionech se nám podařilo rozšířit naši členskou základnu, vytvořil se nový místní klub / Nové Zámky / a oživila se činnost místního klubu v Rožňavě. Myslím si, že je to díky tomu, že aktivity našeho spolku jsou velice dobře připravené a lidé se na nich cítí spokojeni. Mezi naše hlavní aktivity, které bych chtěl zde uvést, patří Běh vzájemnosti v Trenčíně, Salon v Trnavě, celospolkové setkání v Žiarské dolině, dobrá spolupráce s Dokumentačním centrem v Martině, dokumentační činnost ve Zvoleně, setkání u symbolického hřbitova v Tatrách, kvalitní seminář k významu 28.října v Bratislavě, tradiční české plesy v Košicích, Bratislavě a Trenčíně, košický Majáles a Posvícení, společenské a vzdělávací aktivity v Nitře, dětské tábory, výborný ženský pěvecký sbor a ženské trio a samozřejmě - české Vánoce. Rozvinula se velice dobrá práce s dětmi v Košicích, Trenčíně a Trnavě.Tady je právě naše budoucnost.
Toto všechno se uskutečnilo jenom díky obětavé práci všech členů jednotlivých výborů a jejich spolupracovníků.Za to jim patří poděkování.
V průběhu minulého roku jsem měl možnost hodně cestovat. Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o tyto nové poznatky. Zúčastnil jsem se Týdne zahraničních Čechů, který začínal ve Vídni a pokračoval v Praze. Měli jsme možnost prezentovat Český spolek na Slovensku a ve spolupráci s KOČR / mimochodem tato spolupráce byla pozitivní / také českou komunitu žijící na Slovensku. Musím konstatovat, že prezentace naší činnosti byla přijata velice kladně a myslím si, že nám někteří naši krajané ve světě tak trošku v koutku duše i závidí - samozřejmě v dobrém.
Český spolek na Slovensku se stal už nedílnou součástí společenského, a ať chceme nebo ne, i politického života. Navázali jsme dobrou spolupráci s komisí pro krajany žijící v zahraničí v čele s její předsedkyní paní RNDr. Jitkou Seitlovou. Máme častěji možnost se setkávat se státními představiteli ČR. Začali jsme intenzivněji spolupracovat s Československým ústavem zahraničním. Stali jsme se členy FUEV / Federativní unie slovanských národnostních menšin v Evropě /. Jednoduše řečeno, Český spolek na Slovensku si dokázal za 10 let vybudovat důstojné postavení v slovenské společnosti.
A co nás čeká v roce 2004? Je to rok, v němž spolek oslaví své 10. výročí vzniku. Každá regionální organizace věnuje tomuto výročí jednu ze svých akcí. Je to rok, kdy ČR a SR vstoupí do EÚ, co sebou přináší určité změny. Myslím si, že česká komunita na Slovensku bude mít i nadále své opodstatnění, a proto vám všem chci popřát hodně zdraví, osobních úspěchů, a abyste se cítili na akcích našeho spolku vždy příjemně a spokojeně.
Pavel Doležal