Štefánik bez lva a státního znaku
Na přelomu roku proběhla tiskem krátká informace o tom, že vedení hlavního města Bratislavy připravuje obnovení sochy Milana Rastislava Štefánika. O historii této sochy jsme se zmínili v lednovém čísle ČB v článku Bratislavský lev se jmenoval César, proto jsem se obrátil na mluvčí bratislavského magistrátu Evu Chudinovou s následujícími otázkami:

V jakém stadiu je příprava obnovy sochy MRŠ? Půjde o rekonstrukci původní sochy, jež kdysi stála na takzvaném Korunovačním pahorku na nábřeží nedaleko Reduty, nebo o jinou sochu?
Poslanci městského zastupitelství na prosincovém zasedání schválili záměr znovu postavit pomník generálovi MRŠ. Měl by stát na vznikajícím náměstí na nábřeží Dunaje před areálem nové budovy Slovenského národního divadla. Poslanci též zavázali primátora Bratislavy, aby jednal s investorem na tomto území zatím jen o tom, kdy se položí základní kámen na místě tohoto pomníku. Původní socha MRŠ, vysoká 7 metrů, se nezachovala, zůstala pouze nějaká torza, ale existují přesné plány, podle nichž by bylo možné zhotovit duplikát.

Původní socha byla dílem Bohumila Kafky. Je už známo, kdo a kde by měl vyrobit její duplikát? Kromě toho součástí původní sochy byl i lev se státním znakem, od roku 1988 instalovaný jako samostatný Památník česko-slovenské vzájemnosti před budovou Slovenského národního muzea. Co bude s ním?
Lev, umístěný před SNM na Vajanského nábřeží, zůstane na svém místě. Předkladatel návrhu neuznal za vhodné obnovit sochu na původním místě, ale za důstojnější místo navrhuje centrální náměstí na nově vznikající zóně v okolí Pribinovy ulice. Zatím je schválen pouze tento záměr, to znamená, že další kroky budou pokračovat až podle toho, jak bude postupovat výstavba této zóny ze strany investora. Výsledky jednání s ním by primátor města měl zastupitelstvu předložit do 4. května.

Při poslední návštěvě českého premiéra Vladimíra Špidly jeho slovenský hostitel Mikuláš Dzurinda přislíbil, že bude podporovat myšlenku, aby se i v Bratislavě našlo důstojné místo pojmenované po prvním československém prezidentu Tomáši G. Masarykovi, tedy podobně jako v Praze se nestydí za památku MRŠ, jehož jméno nese pomník, most i observatoř na Petříně. Zvažují se už nějaké alternativy?
Samospráva zatím nemá podobné informace k dispozici, ani jí nebyl podobný ideový záměr předložen.
Jiří Výborný