Tomáš ČEPEK
(* 27. 5. 1964 Praha)
Výtvarník animovaného filmu. Malíř, kreslíř, ilustrátor a výtvarný pedagog. Pražský rodák, ale i dlouholetý Košičan. V Košicích studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole, obor grafika. V Košicích spolu s bratrem Ivanem už v dětství natáčeli animované filmy. Magie a poezie tohoto umění ho přivedla do rodné Prahy. Zde v letech 1982-88 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, obor televizní a filmová grafika u prof. M. Jágra. Školu ukončil absolventským filmem „Inspirace“, realizovaným ve Slovenské filmové tvorbě v Bratislavě. „Inspirace“ Tomáše Čepka inspirovala i porotu na festivale Animafilm v Českých Budějovicích v roce 1990. Film získal první cenu za debut.
V Košicích žije Tomáš Čepek už dlouhá léta. Žije tu spolu s manželkou, výtvarnicí Žannou a dcerami Karolínkou a Sofinkou. V současnosti víc kreslí a maluje. Učí také na Základní umělecké škole. Se žáky školy se vrací jakoby do svých let dětství. Zkouší s nimi animovat. Tvořit a hrát si s rozpohybovanými obrázky, kresbami. Zkouší oživit kresby a malby. Oživit svoje i dětské fantazijní vidiny a vize. Zkouší oživit a dát nové dimenze života postavičkám i lidem, krajině i předmětům a věcem našeho lidského světa. Políčko za políčkem přijímá úrodná semínka nápadů a gagů. Film se točí – klíčí, roste, dozrává. Dětské oči i oči dospělých blikají v jeho rytmu, v jeho světlech, v jeho barvách. Galileo Galilei říká: „A přece se točí“.
I když v našich podmínkách, při těžkém kolapsu Krátkého filmu i animované tvorby, se točí jen velice, velice těžko a málo. Kouzelných políček filmu je čím dál méně. Zato plevelu, plevelu a úhoru nekulturnosti s hrůzou přibývá…
Tomáš Čepek však po absolvování vysokoškolských studií měl ještě možnost filmové – animované tvorby. S animátorkou a spolurežisérkou Monikou Trajterovou realizovali pro Slovenskou televizi animované večerníčky „Bludný kámen“, „Granátové jablíčko“ (1992), „Ovčák a vítr“, „Krištof v říši skřítků“ (1993) – Cena Dunaje v roce 1995. Byl to i seriál „Pohádky z celého světa“ – Cena Igric 1996, „Řemeslnické pohádky“ a část seriálu „Zázračné zrní“. Tomáš Čepek ilustruje také knihy – Alžbeta Verešpejová „Šišlavá mušľa“ a „Maškrtné rozprávky“, Zdeněk Němec „Atalienka“.
Od roku 1990 pořádal i mnohé výstavy: 1993 Bratislava, Štúdio S (spolu s kolegou a přítelem Ondrejem Slivkou), 1995 Jindřichův Hradec (spolu s Igorem Strinkou). V roce 1997 pořádali spolu s přáteli 1. salon záhrobního realizmu v Devínské Nové Vsi. V roce 2002 se konal v Bratislavě, ve Výstavní síni SPP, 2. salon ZR s účastníky – T. Čepek, O. Slivka, K. Slivková, I. Strinka a O. Studenec. V katalogu výstavy je jejich přísaha: „Realizmu věrní zůstaneme či v starobě, či v chudobě, či v duševní chorobě až za hrob“.
Tomáš Čepek je však věrný nejen realizmu, živému, živoucímu, životnímu a předhrobnímu. Je věrný také kouzlu a poezii tvořivé fantazie. Fantazie jako hravosti i svobody, naděje a touhy, radosti a občas i žalu z tohoto našeho ohromného světa. Proto maluje své temperové obrazy na papíře, obrazy „poezie a vtipu“ i svérázného divadla vidění a poznání. Maluje i bizarní krajiny „Před divadlem“ i portréty žen s divadelními jmény „NaTálie a PaTálie“. Maluje obrazy země i toho, co je „Na měsíci“ a co se děje v nebíčku. Inspiroval ho i Jan van Eyck a jeho Sobáš Arnolfiniů přetvořil na veselý i záhadný „Portrét manželů Endorfini“.
S výtvarnou inspirací jsou spojeny jeho sugestivní a monument ální kočky – „Arcimboldovská“, „Rousseauova“ a „Magrittova“. V obraze „Návrat domů“ namaloval jejich kočku Arabelu, přezdívanou i Terminátor. V jejích kočičích ústech je hřbitov hlodavců. Obraz „Odpočinek na útěku“ je z rodu fantazijních vizí. Ve snové krajině vidíme skutečná i neskutečná zvířata a zvířátka. Spolu s nimi utíkáme možná i my a utíkáme se do kouzelného světa „za zrcadlem“, kde poletují víly i bílí motýlci a chmýřovité oblaky našich snů. „Kouká se kočička, vzhůru do nebíčka, žluté má oči, kouká se ve dne, kouká se v noci. Tichounce vrní, fousy má v trní, když malíř maluje, myšičky miluje, uprostřed spaní, jak krásná paní…“
Bohumír Bachratý
Košická regionální organizace Českého spolku na Slovensku připravila výstavu z děl všech tří sourozenců Čepkových (Tomáše, Ivana a sestry Martiny Tajtákové), vernisáž bude ve Veřejné knihovně J. Bocatia na Hviezdoslavově ul. 11. května v 16.30 a výstava potrvá do 7. června.