Výstava už v muzeu
K 21. dubnu se Slovenské národní muzeum - Dokumentační centrum české kultury na Slovensku stalo Muzeem kultury Čechů na Slovensku. První aktivitou, kterou se tato instituce představila veřejnosti pod novým názvem, je výstava Barevná paleta tónů, představující část výtvarného díla Jaroslava Augusty, uloženého ve sbírkách Slovenského národního muzea v Martině.
Jaroslav Augusta se narodil v roce 1878 v Humpolci. V roce 1892, kdy byl J. Augusta 14letý, se rodina Augustů přestěhovala na Slovensko, nejdřív do Rimavské Soboty, později do Tisovce.
Kreslířský talent projevoval J. Augusta už od dětství, a tak i přes špatné finanční poměry rodiny nastoupil v roce 1897 na Akademii výtvarných umění do Prahy. Ve studiích ho podporovali slovenští vzdělanci i Československá jednota. Později studoval v Mnichově. Už během vysokoškolských studií putoval po Slovensku a hledal místa, kde mohl zobrazovat archaické typy lidí i krajiny. Malířsky tak objevil Dětvu, kde spolu s bratrem Karlem a malířem Emilem Pacovským založili malířskou kolonii. Zaměření na svéráz lidových typů a etnograficky zajímavých a zanikajících prvků zůstal věrný po celý svůj aktivní umělecký život. Zobrazoval žánrové idyly, ale i sociálně akcentované náměty, často s dokumentární hodnotou.
U příležitosti hornouherské průmyslné výstavy zorganizoval v Žilině v roce 1903 (opět spolu s E. Pacovským, za pomoci bratrů Makovických) první výstavu malířů působících v Uhersku na území dnešního Slovenska, čímž vznikla Grupa uhersko- slovenských malířů. Grupa realizovala 12 výstav, všechny v moravských městech, s výjimkou žilinské. V roce 1907 zanikla.
Při hledání dalších námětů putoval J. Augusta po stopách Jaroslava Věšína a výsledkem jsou díla realizovaná v Zázrivé a později ve Važci. V roce 1919 založil spolu s P. J. Kernem a I. Žabotou Spolek slovenských umělců se sídlem v Martině. Slovenské národní muzeum v Martině odkoupilo v roce 1930 kolekci jeho národopisných studií. Ta se stala základem rozsáhlého fondu, který byl poprvé prezentován u příležitosti jeho 70. narozenin.
Současná výstava v komorním prostředí SNM- Muzea kultury Čechů na Slovensku prezentuje specifickou část jeho díla: soubor 22 akvarelů - ilustrací ke slovenským lidovým písním, kterými chce dílo, věnované "kraji, který mu přirostl k srdci", přiblížit současníkům. Výstava potrvá do října 2004.
Hana Zelinová