Michal Hajnal
(* 2. 8. 1935)

Malíř, grafik a mistr sugestivní kresby. Umělec i člověk skutečně evropských dimenzí a lidských osudů. Krajinář, který citlivě reflektuje impresivní i expresivní podoby a krásy přírody. Figuralista, který zobrazuje a vyjadřuje osudové fenomény lidských životů, napětí a vášně lidské existence, drama osudů člověka i lidí naší doby. Humanista, filozof, který dobře zná břemeno lidského bytí a který se s pokorou a hrdostí sklání před krásou a moudrostí člověčího vědomí.
Michal Hajnal se narodil v Maďarsku (Anarcsi). Jeho rodina však žila i ve Vídni a v Miláně, potom v Košicích, Praze a Brně. V dětství poznal tragedii maďarských Židů i hrůzy druhé světové války. Téma holocaustu zůstává trvalou součástí jeho tvorby. V posledních letech zejména v jedinečných kresbách i obrazových kompozicích. Výtvarná studia absolvoval soukromě už v Československu, v Košicích (Ľ. Feld, J. Löffler, J. Bukovinský, J. Nemčík), později v Budapešti. Z politických důvodů nemohl studovat na vysoké škole, jako voják sloužil u ,,černých baronů“ v PTP, zažil i Jáchymov. Potom se opět uchýlil k múzám. V Košicích pracoval ve Východoslovenské galerii, zde začal soustavně malovat a kreslit, později se zabývá i grafikou, pro divadlo Thália navrhoval výpravu a kostýmy. Od roku 1990 žije a tvoří v Praze. Aktivně vystavuje na Slovensku (Košice, Poprad, Bratislava, Sv. Anton), v Čechách a na Moravě (Praha, Terezín, Vlašim, Plzeň), v zahraničí (Tatabánya, Ostřihom, Zirc, Miskolc, Sárospatak, Budapešť, Vídeň aj.).
V rámci kolektivních výstav svoji tvorbu prezentoval i v Jižní Koreji a v Hongkongu, v Itálii, Jugoslávii, Rumunsku. Michal Hajnal je členem Jednoty umělců výtvarných v Praze, Českého syndikátu výtvarných umělců, Aliance S. Dalí international, Sdružení českých grafiků F. Kupky i Spoločnosti maďarských výtvarníkov na Slovensku. České centrum připravilo jeho individuální výstavy ve Vídni, Bratislavě i v Košicích. Letos se v Budapešti připravuje i monografie o jeho životě a díle. Na rok 2005 připravuje k jeho životnímu jubileu expozici Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry v Bratislavě.
V malířské tvorbě po roku 2000 se setkáváme s tematikou Bible, mytologie i historické inspirace. Objevují se i krajinářské a přírodní motivy. Z pozemského světa se však Michal Hajnal obrací i k vesmíru, k univerzu i k nekonečnosti kosmu. Na naší planetě i ve vesmíru ho fascinují především fenomény síly a života, energie, napětí, dramatičnosti, kontrastů, ale i skrytých harmonií v podobách i proměnách viditelného i neviditelného světa. V těchto abstraktních kompozicích převládá řeč exprese a dynamiky v malířském gestu i v koloritu těchto explozivních děl. Vidíme tu i prvky informelu a geometrické abstrakce. Jsou to znepokojující obrazy o nezvládnutelných sílách země i vesmíru, o ohni a vášni živlů, o rizikách erupcí a obavách před ztrátou lidské citlivosti a životodárné schopnosti blednoucího slunka.
Tyto stíny obav a pochybností, úzkosti a bolesti, strachu před ohrožením civilizace a člověčenství, smutek nad černými tóny osudů milionů lidí naší doby paradoxů a krutých kontrastů převládají v nejnovějších kresbách a grafikách Michala Hajnala. Jsou to díla široké inspirace: historie, náboženství a víra, literatura, umění, hudba. Jsou to díla o ,,božské komedii“ i o ,,démonech“, díla o ,,prorocích“, ,,bídnících“, o Jeruzalémě i Golgotě. Inspiruje ho i odkaz H. Boscha, Rembrandta, Mozarta i surrealisty Maxe Ernsta. Fantazijní vize se prolínají s varováním před apokalypsou a ,,bolestné výkřiky“ říkají: ,,Dívej se a pamatuj!“ Ano. To je tvořivé krédo i lidské poznání malíře a grafika Michala Hajnala. To jsou jeho díla o našem světě, o nás, o tom, co bylo, i o tom, co přijde.
Bohumír Bachratý