Vážení čtenáři,
čas letí neuvěřitelným způsobem. Máme za sebou další rok a s ním spojený pro náš Český spolek na Slovensku (ČSnS) velký kus práce. Byl to rok pro ČSnS zajímavý. Připomněli jsme si 10. výročí ČSnS, regionální organizace věnovaly tomuto výročí jednotlivé akce a v Košicích se nám podařilo instalovat pomník T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, úspěšně pokračovala práce s mládeží, dalo by se říci, že ČSnS má jednu velkou část etapy úspěšně za sebou. Byl to ale také rok velmi náročný. Museli jsme tvrdě ,,bojovat“ s nedostatkem finančních prostředků, které jsme dostali z MK SR až ve 4. čtvrtletí 2004. Sami jste to mohli zjistit, a to tak, že pravidelnost vydávání našeho měsíčníku Česká beseda byla přerušena. Nakonec jsme to všechno zvládli díky velkému úsilí předsedů jednotlivých RO a samozřejmě i jejich členů výborů, za co jim chci poděkovat. Děkuji také redakci České besedy za celou její činnost.
Co nás čeká v budoucnosti ? Jak jistě víte, ČSnS je členem FUEN, Federativní unie slovanských menšin v Evropě a zástupci spolku se pravidelně zúčastňují jednání této federace. V poslední době jsem zachytil různé názory na to, má-li činnost menšin nebo různých krajanských spolků nějaký význam, když většina států bývalého východního bloku vstoupila do EU, tedy když jsme se stali Evropany. Česká komunita se stala před 10 lety národnostní menšinou. Touha po zachování mateřského jazyka, vlastní kultury, sebevědomí a získání určitého postavení v majoritní společnosti, to všechno, myslím si, má v současnosti své opodstatnění.
Dovolte mi, abych vám všem popřál v novém roce hodně zdraví, lásky, štěstí, pracovních úspěchů a spokojenosti a Českému spolku na Slovensku mnoho dalších úspěšných akcí.
Pavel Doležal