Dubroka ip je Ivo Pondělíček
Pod tajemným jménem Dubroka ip přišel do bratislavského Českého centra představit svoji výtvarnou tvorbu Ivo Pondělíček. Byla to jeho slovenská výstavní premiéra, která lákala návštěvníky během celého prosince.
Dušan Hanák (vlevo) představuje Iva Pondělíčka Mnozí Slováci znají Pondělíčka jako autora knih Lidská sexualita, Neuróza a naše zdraví, Fantaskní umění, Stárnutí, osobnost a sexualita, Labyrint duše a jiné. Je známým českým sexuologem, psychologem a pedagogem na pražské FAMU, kde vyučoval mnohé slovenské studenty. Jedním z nich je filmový režisér Dušan Hanák, který na besedě hosta představil:
,,Byl politickým vězněm i šoférem sanitky. Malovat začal po šedesátce a jeho obrazy mají kouzlo insitního umění, ale jsou tam i znaky kubizmu a surrealizmu.“
Pondělíček se přiznal, že do svého 60. roku neuměl nakreslit křivou čáru, vůbec se malování nevěnoval a obrazy ho zaujímaly jenom jako psychologa. Prý až když slova přestala mít hodnotu – po desetiletích klinické praxe, objevil v sobě novou osobnostní vrstvu, skryté vlohy a začal se věnovat výtvarnému umění.
,,Moje erotické gusto i zájem tam je, ale nejsou to podobizny mých milenek. To by stačily tři-čtyři obrazy. Není tam to, co páchají erudovaní malíři. Moje figury zobrazují groteskno,“ vyznal se k své výstavě Groteskno v sexualitě.
To, že přijel na Slovensko, je spíš výjimka. Prý cestuje jenom po Praze a kdyby ho nevzala dcera, tak by se zde po dlouhé době nesetkal s mnohými přáteli.
Pavol Erdziak
Foto: autor