Soutěž

Porota soutěže Začátkem listopadu vyhlásilo Velvyslanectví ČR v Bratislavě literární slovensko-českou soutěž o nejzábavnější vánoční povídku. Účast v soutěži byla podmíněna věkem autora (nejméně 15 let), dále rozsahem (maximálně 3 strany textu) a nakonec i zadáním detailů – v příběhu se musel vyskytovat Ondrejský cintorín, dále také černý pes s bílou náprsenkou a musela padnout věta: ,,Takhle zlaté prasátko neuvidíš!“ Texty mohly být v češtině i slovenštině.
Porotu tvořily spisovatelky Iva Pekárková (předsedkyně), Lenka Procházková a Olga Feldeková, které se po pečlivém přečtení soutěžních textů a několikahodinové společné debatě rozhodly udělit první cenu Olgu Cvikovi (Lehnice u Bratislavy) za povídku s názvem ,,Popis jednej prechádzky“. Druhé místo v soutěži získala Jana Bečvářová, knihovnice z Českých Budějovic, za povídku ,,Emily“. Jako třetí se umístila Rebeka Uličná, studentka z Prešova s povídkou ,,Vianočný príbeh“. Vzhledem k celkově dobré úrovni příspěvků se porota rozhodla udělit i čestné uznání, které zaslala Haně Proškové do Chabařovic (Ústí nad Labem). V pátek 10. prosince došlo v bratislavské Horárně k slavnostnímu vyhlášení vítězů a předání cen. Součástí programu byla i četba oceněných povídek.
Literární slavnost byla pojata jako ,,předoslava“ Vánoc, konzul velvyslanectví pan Marian Vyšňovský vařil hostům grog, vicekonzul Pavel Valový podával svařené bílé víno a kulturní atašé Lenka Procházková nabízela perníčky a cukroví. Nakonec porota pozvala vítězné autory na párek do protější kavárny.
Pro naše čtenáře otiskujeme povídku Emily, která skončila na druhém místě. Vítěznou povídku uveřejnil 22. prosince deník SME.
LP
Foto: Jiří Výborný
(pozn.: další informace a text povídky Emily je k dispozici na straně Zastupitelského úřadu ČR v Bratislavě
text vítězné povídky ve skutečnosti vyšel v deníku SME až 28. 1. 2005 a je k dispozici v jeho internetovém archívu.)