Soutěž pro děti
,,Poznej vlast svých předků“
ČSnS loni vyhlásil soutěž ,,Poznej vlast svých předků“, jejíž záměrem bylo přiblížit potomkům Čechů a Moravanů na Slovensku Českou republiku. První kolo soutěže se mělo konat v jednotlivých regionálních organizacích. O tomto projektu byly uveřejněny informace v České besedě a pokyny dostali i předsedové RO. Pro propagaci tedy ze strany organizátora bylo tedy uděláno dost, ale 1. kolo této soutěže se konalo jenom v RO Liptovský Hrádok a v Košicích.
I když jsme byli trochu zklamáni nezájmem regionů, naše zklamání bylo zažehnáno účastí dětí z Košic, Rožňavy, Liptovského Hrádku a také z Bratislavy na 2. kole dne 16. října v Košicích. Sešlo se 21 soutěžících ve věku od 9 do 15 let. Co ale bylo hlavní, tyto děti měly o soutěž očividný zájem.
Soutěž se konala formou překladu krátkých vět ze slovenského do českého jazyka, dále byl test z oblasti dějepisu, zeměpisu, všeobecné otázky, jedna krátká křížovka a nakonec si každý vytáhl ústní otázku. Při hodnocení byly výsledky přepočítány koeficientem podle věku, aby výsledek soutěže byl spravedlivý.
Už hned zrána měly děti výbornou náladu a ta se přenesla i na hodnotící komisi, zvláště když viděla jejich zájem a zdravý soutěživý zápal. Děti nejenom soutěžily, ale u sladkého pohoštění během soutěžení a společného obědu se mohly mezi sebou bavit a poznat se.
Vyhodnocení bylo ve dvou kategoriích podle věku a v každé kategorii byli tři vítězové.

I. kategorie:
1. místo - Hedmegová Katka z Rožňavy (11 let)
2. místo - Žažová Gabika z Lipt. Mikuláše (10 let)
3. místo - Kočišová Ivanka z Košic (11 let)

II. kategorie:
1. místo - Paterová Andrea z Rožňavy (14 let)
2. místo - Mikula Martin z Rožňavy (14 let)
3. místo - Hedmeg Pavol z Rožňavy (14 let)

Vítězové na slavnostním večeru k 10. výročí založení RO ČSnS Košice obdrželi od Československého ústavu zahraničního v Praze z rukou ředitele Jaromíra Šlápoty krásné ceny, a to wolkman, knihy a bonboniéru. Ani ostatní děti neodešly bez dárků, taktéž si odnášely knihy a bonboniéru.
Hodnotící komise a organizátoři mají dobrý pocit z této akce, a proto ji chtějí zopakovat i letos. K rozšíření znalostí o vlasti svých rodičů a prarodičů zase přispěje i Česká beseda, kde budou mít děti možnost seznámit se s okruhy, z nichž budou vypracovány i soutěžní otázky.
Miluše Babjáková