Návrat zapomenutého syna
Je 13. prosince 2004. Za sedmnáct dní uplyne přesně 120 let od doby, co se v tehdejším Německém, dnes Havlíčkově Brodě narodil Otakar Štáfl. Člověk rozmanitých zájmů - malíř, grafik, filmový režisér, organizátor kulturního a společenského života, horolezec a obdivovatel slovenských hor, především však Vysokých Tater, které zvěčnil na mnoha svých obrazech. Těsně před 15. hodinou je Vila Flóra plná lidí. Všude vládne atmosféra očekávání. Po vile se tu a tam procházejí desítky Tatranců a dalších návštěvníků, kteří měřili dlouhou cestu, aby se mohli této slavnosti zúčastnit. A nakonec se objeví hosté, na něž všichni čekali. Předseda českého Senátu Petr Pithart v doprovodu velvyslance České republiky na Slovensku Vladimíra Galušky, hejtman Kraje Vysočina Miloš Vystrčil a další hosté. Ale ten, kvůli němuž se dnes sešli, tady byl přítomen už od začátku prostřednictvím svých obrazů a plakátů, jež zdobí všechny místnosti vily, která je dnes součástí Tatranské galerie v Popradě.
Z vernisáže výstavy ,,O této výstavě jsem věděl už od jara a byl jsem rozhodnut, pokud to jen trochu půjde, přijet. A teď, po té katastrofě, která postihla Vysoké Tatry, jsem měl o důvod víc,“ řekl Petr Pithart po otevření výstavy. Zároveň ale zdůraznil, že jeho účast v Tatrách není pouhou reakcí na situaci po ničivé vichřici, která Tatry postihla v polovině listopadu, ale že je také výrazem trvalého zájmu Čechů, Moravanů a Slezanů o Slovensko a o Tatry.
,,Výstavu jsme připravovali téměř tři roky a jsem rád, že po putování po českých městech se dnes konečně dostala také na Slovensko, do Vysokých Tater,“ poznamenal Pavel Pešek, který výstavu připravil společně s Václavem Šplíchalem. Ten přítomné seznámil s rozsáhlým projektem ,,Návrat zapomenutého syna“, který má ambici alespoň částečně vyrovnat dluh vůči dlouho opomíjenému umělci, jenž velkou část svého života strávil na Slovensku, ve Vysokých Tatrách. Výstava představuje Štáfla nejen jako výtvarníka, ale také jako ilustrátora mnoha knih, průkopníka československého plakátu, i jako milovníka rázovitosti českého a slovenského lidu a horolezce, který si zamiloval Vysoké Tatry. Pavel Pešek uvedl, že v rámci projektu letos vyšla kniha Štáflových ex libris nazvaná Štáflovo album a podařilo se uskutečnit osazení pamětní desky manželům Štáflovým na domě v Mánesově ulici 20 v Praze-Vinohradech, kde Vlasta a Otakar Štáflovi koncem 2. světové války tragicky zahynuli během bombardování.
Z díla O. Štáfla ,,Otakar Štáfl, který prožil zhruba 20 let svého života na Slovensku, zejména ve Vysokých Tatrách, však nebyl jen malířem,“ řekl Václav Šplíchal. Štáfla představil jako symbol česko-slovenské vzájemnosti a jako člověka, který se nesmazatelně zapsal do historie Slovenska a především Vysokých Tater nejenom jako malíř, ale i jako organizátor. Právě Štáfl byl totiž iniciátorem a spoluzakladatelem Symbolického hřbitova v Limbovém háji pod Ostrvou ve Vysokých Tatrách, kde se každoročně pořádají vzpomínkové akce na památku obětem hor. Jak uvedl Václav Šplíchal dále, ještě v létě 1938 Štáfl osobně osadil budovaný cintorín několika dřevěnými kříži, jež nechal vyřezat v Dětvě, která ho nadchla při jeho prvním pobytu na Slovensku. V září 1938 však Štáflovi byli donuceni ze Slovenska odejít a o dalších osudech svého záměru se dozvídali pouze na dálku od svého přítele prostřednictvím dopisů.
Návštěvy ,,svého cintorína“ se Štáflovi již nedočkali. Za jejich zásluhy o vznik Symbolického hřbitova zde byla v roce 1947 oběma manželům odhalena alespoň pamětní tabule.
Otakara Štáfla ale v Tatrách nepřipomíná pouze tato výstava, která bude veřejnosti přístupna do 15. února 2005. V rámci projektu připravují jeho autoři ještě otevření galerie tatranských umělců, která by měla nést Štáflovo jméno a v jeho rodném Havlíčkově Brodě zas plánují instalovat známou sochu ,,Tatermana“ od Emanuela Kodeta, zobrazující Štáfla s malířským a horolezeckým náčiním na cestě za tatranskými inspiracemi.
Ladislav Kerekeš


Na Slovensko přišel Otakar Štáfl poprvé v roce 1912, tenkrát jeho cílem byla Dětva a do Vysokých Tater šel o rok později. Jejich majestátnost a krása ho uchvátily tak, že se staly jeho celoživotní láskou. Nechodil jen po turistických stezkách, ale s nadšením horolezce, láskou botanika a zájmem geologa objevoval tatranské pohledy, tatranské nálady. Technika akvarelu mu umožňovala pohotově zachytit nálady a proměny krajiny. Protože se nebál vystoupit ani na strmé štíty, zachytil skutečně neobvyklé pohledy na tatranské motivy, které znají jenom horolezci.
Otakar Štáfl Otakar Štáfl se narodil 30. prosince 1884 v Havlíčkově Brodě. Gymnázium nedokončil a zamířil do Prahy, kde byl přijat do krajinářské školy Ferdinanda Engelmüllera. Jeho perokresby a další obrázky byly často publikovány v různých časopisech a v nakladatelství Politika pak získal trvalé zaměstnání. Vše ale změnila láska k Vysokým Tatrám. V letech 1924 až 1930 vystavoval v různých českých a slovenských městech Velké tatranské pohledy a až do roku 1938 měl stálou výstavu obrazů v chatě u Popradského plesa. Osm let po vzniku Československa vyšly dvě poštovní známky se Štáflovými obrazy slovenských velehor a o dva roky později byl vydán nádherný reprezentativní cyklus 120 barevných reprodukcí Štáflových akvarelů z Vysokých Tater doplněné texty odborníků o tatranské flóře a fauně.
V tom samém roce, tedy 1928, Otakar Štáfl vyhrál konkurz na nájemce chaty u Popradského plesa, kterou s Václavem Fiškem vedl deset let (1938), kdy byl následkem nové politické situace podobně jako tisíce dalších Čechů nucen Slovensko opustit. Návratu do milovaných hor se již nedožil. Otakar Štáfl zemřel spolu s manželkou Vlastou při náletu amerických letadel na Prahu 14. února 1945.
Kromě zachycení tatranských motivů tužkou, akvarelem i olejem (jedno z největších pláten Bielovodská dolina – 3,3x5m – zdobí jídelnu léčebného domu Hviezdoslav na Štrbském plese) se do historie Vysokých Tater nesmazatelně zapsal jako iniciátor založení Symbolického hřbitova. První jeho návrh v roce 1922 byl rozhořčeně odmítnut, ale po deseti letech byl už přijat a za pomoci slovenských a českých přátel byl symbolický hřbitov vybudován.
Dlouhá léta bylo jméno Otakara Štáfla zapomenuto. Ale první výstavu tohoto malíře po rozdělení společného státu připravila popradská regionální organizace Českého spolku na Slovensku na úvod své činnosti v květnu 1995, iniciátory výstavy v Podtatranském muzeu byli tehdejší předseda MUDr. Antonín Polách s členkou ČSnS Ivou Müllerovou.
Výstava obrazů Otakara Štáfla ve vile Flóra ve Starém Smokovci potrvá do 15. února, rovněž i současně probíhající výstavy v Tatranské galerii a v Podtatranském muzeu v Popradě.
MIŠ
Foto: autor, PR a archiv