10 let ČSnS
Slavnostním koncertem vyvrcholily oslavy 10. výročí vzniku ČSnS
Po celý rok si jednotlivé regionální organizace českého spolku na Slovensku připomínaly výročí svého vzniku a celospolkovým vyvrcholením oslav 10.výročí založení této jediné celoslovenské národnostní organizace, která sdružuje Čechy, Moravany a Slezany žijící na Slovensku, byl slavnostní koncert, který se konal 11. prosince 2004 v Moyzesově síni v Bratislavě. Název, který uvádíme zkratkou ČSnS, nese toto naše občanské sdružení od 6. dubna 1994, kdy se v Bratislavě konala první valná hromada delegátů z tehdy šesti regionálních organizací.
V úvodu koncertu velvyslanec České republiky na Slovensku Vladimír Galuška kromě jiného poděkoval všem aktivistům, kteří se snaží o zachování české kultury a české identity na Slovensku. Mimo jiné vyjádřil naději, že čeština bude na Slovensku znít dlouho, zároveň ale dodal, že spolkový krajanský život bude trvat jen tak dlouho, pokud my sami budeme chtít. Poté předseda Českého spolku na Slovensku Pavel Doležal zcela naplněnému auditoriu připomněl aspoň ty největší spolkové akce. A za těch deset let jich skutečně nebylo málo, až se mnozí divili nad šíří záběru činnosti, což svědčí o dobře položených základech naší organizace. K tomu je nutné ještě připočítat celou řadu programů, které pro své členy připravuje deset regionálních organizací. A na závěr této části obdržely téměř čtyři desítky nejaktivnějších členů spolku z různých regionů Čestné uznání.
Zleva P. Doležal, M. Pokrievková, J. Výborný Ve slavnostním koncertu pak vystoupilo trio Istropolis, které uvedlo skladby nedávno zemřelého slovenského hudebního skladatele Ivana Hrušovského, člena Českého spolku na Slovensku, a Bohuslava Martinů. Druhá část slavnostního koncertu patřila Ženskému sboru a Ženskému triu Českého spolku na Slovensku, který ukázkou z cyklu Šarišské hry rovněž připomněl tvorbu Ivana Hrušovského. Dále zazpíval Prsten z cyklu Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka, ve spolupráci se sólisty košického Státního divadla vánoční pastorelu a také výběr z českých koled.
Po koncertu jsem oslovila některé předsedy regionálních organizací, co by přáli členům Českého spolku na Slovensku.
Jiří Výborný, předseda RO ČSnS Bratislava:
Především každému hodně zdraví, protože zdraví je základ a kdo je zdravý, bude mít i myšlenky na to, aby občas přišel k nám do spolku, nebo aspoň do Českého centra na některý z našich programů. A také celkově úspěšný rok 2005.
Zdeněk Jakubec, předseda RO ČsnS v Popradě:
Přeji všem, aby byli zdraví, přeji všem Čechům a Moravanům pod Vysokými Tatrami, aby si vzpomněli na nás a přidali se k našim aktivitám. Až u nás dosáhneme počtu 150 členů, určitě budeme spokojenější.
Margita Pokrievková, předsedkyně RO ČSnS Trenčín:
Hodně zdraví, štěstí, nejen členům, ale i rodinným přÍslušnÍkům a všem přÍznivcům. Pro naši regionální organizaci bych si přála, aby nás bylo trošku víc, aby k nám našli cestu i ti, kteří se hlásí k české národnosti, ale ve spolku nejsou. Tak by byla pestřejší i naše činnost. A také, aby nebyly takové problémy s finančními dotacemi, jako v roce 2004. A abychom v roce 2005 dokázali aspoň to, co letos. Přání by bylo hodně.
D. Takácsová a J. Vajdl Josef Vajdl, předseda RO ČSnS Martin:
Abychom omladili členskou základnu, zvýšili odběr České besedy a samozřejmě všem našim členům pevné zdraví a pěkné spolkové aktivity. Osobně si přeji, abych našel vhodného nástupce, protože jsem nejstarší předseda regionální organizace a už bych potřeboval trochu ,,vypřáhnout“. Chtěl bych také poděkovat České besedě za podporu při zviditelňování práce naší RO. Kéž by tomu tak bylo i nadále.
Blanka Maňkovská, předsedkyně RO ČSnS Banská Bystrica -Zvolen:
B. Maňkovská Členům naší regionální organizace přeji hodně zdraví, hodně tvůrčích sil a hodně štěstí, abychom se i nadále setkávali. Máme ještě hodně plánů. Také děkuji České besedě, která podporuje naši činnost, protože naši členové žijí v mnoha městech a obcích kraje a bez našeho periodika bychom o sobě nevěděli. Nedá mi nevyslovit kritická slova na adresu Ministerstva kultury SR kvůli pozdním finančním dotacím. Takhle se celoročně menšinové kulturní aktivity organizovat nedají.
Miroslav Kohout, předseda RO ČSnS Nitra:
Především bych chtěl poděkovat všem, kteří se přičinili o to, že naše celoroční práce má i přes všechny překážky dobré výsledky. Do nového roku jim přeji všechno nejlepší. Aktivně bychom chtěli pokračovat i nadále, aby naši členové a sympatizanté byli s akcemi spokojení, abychom nezapomínali na české zvyky, tradice, historii a jazyk.
Svatopluk Pach, předseda RO ČSnS Žilina:
S. Pach Byl bych rád, kdyby se počet aktivních členů v naší regionální organizaci zvýšil a aktivně nám pomohli udržovat české povědomí v regionu. Také aby se odstranily problémy ve financování kultury menšiny. Pro každého pak zdraví, klid a spokojenost v rodině, dobré rodinné zázemí pro ty, kteřÍ jsou ve spolku aktivní.
Dagmar Takácsová, předsedkyně RO ČSnS Košice:
Všem Čechům a jejich rodinám na východě Slovenska i v celé republice přeji do nového roku hodně zdraví, rodinné pohody, aby se jim dařilo po celý rok.
Pavel Doležal, předseda ČSnS:
Ať je každý zdravý, živý, veselý, ať má pohodu v rodině, v zaměstnání, v důchodu, pohodu ve spolku, pohodu při práci. Hlavně zdraví, pevné nervy, žádné rozčilování. Nic nestojí za to, aby se člověk rozčiloval. Udržovat si zdravíčko a pohodu - to je moje přání pro každého.
Helena Miškufová
Foto: autorka