Pátým je román o Elišce Rejčce

Možná se zakládající členové Českého spolku na Slovensku, čtenáři prvních ročníků České besedy, určitě ale členové regionální organizace v Popradě pamatují na svého prvního předsedu MUDr. Antonína Polácha, na jeho snahu zaktivizovat Čechy a Moravany pod Vysokymi Tatrami a zapojit je do spolkové činnosti. Dr. Polách se s rodinou v druhé polovině devadesátých let přestěhoval do Rakouska a nyní pracuje v rakouských horách v lyžařské oblasti okresu Murau ve Štýrsku v nemocnici na interním oddělení. Jen málokdy zavítá do Bratislavy a do Popradu skutečně jen vyjimečně. Přesto má čas od času zájem o činnost české komunity na Slovensku.
A jak se daří dr. Poláchovi? Profesně asi bez problémů, pracuje na interně tak jako v Popradě, jeho velkým koníčkem i nadále zůstávají historie a psaní. Loni v říjnu mu vyšel již pátý, opět historický román ,,Richenza“. ,,Tentokrát je opravdu z českých dějin, je o královně Elišce Rejčce. Škoda, že se knihy na Slovensko dostávají velmi málo,“ připomněl píšící lékař.
Svou narážkou mířil na předposlední román z roku 2001 o mládí krále Zikmunda Lucemburského. ,,Jmenoval se A stanu se králem. Musím přiznat, že byl mým pobytem na Slovensku velmi poznamenán a věnoval se vlastně uherským dějinám. Můj vydavatel se ani nepokusil dostat ho na slovenský trh a pokusy přivést na svět jeho slovenskou verzi se taky nepodařily. Škoda,“ povzdechl si dr. Polách a dodal: ,,Mám ohromnou radost, že fungujete, i když jsem slyšel o velkých problémech financování spolku ze strany ministerstva kultury. Držím vám palce.“
MIŠ