Ještě hodně krásných chvil …!

Josef Vajdl, předseda RO ČSnS v Martině, se v uplynulých dnech dožil vzácného životního jubilea – 80 let. Martinského předsedu nemusíme čtenářům našeho časopisu zvláště představovat – jeho příspěvky jsou snad v každém čísle. Je sice nejstarším předsedou RO na Slovensku, ale jeho duševní svěžest a sportovní duch z mládí až do dnešních dnů jsou obecně známé.
Jozef Vajdl Narodil se v Brozánkách, bývalý okres Mělník. Od mládí byl aktivním sportovcem, hrával kopanou, hokej i odbíjenou v Lázních Bělohrad, kde vyrůstal. Po absolvování studia dlouhá léta pracoval na úseku zdravotnictví jako náměstek ředitele bývalého OÚNZ Jičín v Čechách. Mimo své práce působil v různých odborových komisích – finančních, plánovacích. Byl dlouholetým dobrovolným dárcem krve a je nositelem zlaté Jánského plakety.
V roce 1980 přišel na Slovensko, nastoupil do funkce ekonomického náměstka ředitele bývalého OÚNZ v Martině, kde působil až do důchodu. I zde byl aktivně činný v odborových funkcích, jako předseda ekonomické komise při KVOZ, jako člen zdravotní komise při bývalém Městském národním výboru v Martině, také jako dobrovolný pracovník v hospicu sv. Martina.
Je zakladatelem RO ČSnS v Martině a již 11 rokem úspěšně vede naši organizaci stále ve funkci předsedy. Za mimořádné aktivity v Českém spolku na Slovensku obdržel řadu uznání, ze kterých, jak sám přiznává, si nejvíce cení přijetí u bývalého prezidenta Václava Havla. Obdržel diplom a plaketu MZV ČR za prohlubování vzájemných vztahů mezi ČR a SR, byl členem delegace u předsedy vlády ČR. U příležitosti desátého výročí založení Českého spolku na Slovensku obdržel Čestné uznání ČSnS za práci ve prospěch české národnostní menšiny ve Slovenské republice.
Co ještě dodat k jeho vzácnému životnímu jubileu? Popřát hodně krásných chvil v kruhu nejbližších při dobrém zdraví v dalších letech plodného života, ale i radost z úspěchů dětí a vnoučat.
Jana Křížová, RO ČSnS Martin