Adolf Hoffmeister

(15. 8. 1902 Praha – 24. 7. 1973 Říčky)
Adolf Hoffmeister Na přelomu let 2004/2005 pořádala Galerie hlavního města Prahy velkou, skutečně reprezentativní výstavu (i s obsáhlou monografií) z tvorby Adolfa Hoffmeistra. Výstavu připravil Karel Srp ve spolupráci s P. Bregantovou, L. Bydžovskou a V. Urbanovou. Tato výstava hodnověrně dokumentovala jedinečnou osobnost člověka a umělce širokého rozpětí tvořivých interesů, moderního myšlení, humanizmu i angažovanosti v pokrokovém kulturně-společenském životě nejen Československa, ale i v širších evropských a světových kontextech. Jako předseda Svazu československých výtvarných umělců patřil Adolf Hoffmeister také našemu výtvarnému životu už v meziválečných letech, i po roce 1945.
Pražský rodák Adolf Hoffmeister studoval na gymnáziu v Křemencově ulici, kde se setkal s pozdějšími členy avantgardní skupiny Devětsil. V roce 1922 vydal svoji první knihu próz a básní Podmořské hvězdy a zúčastnil se první jarní výstavy Devětsilu. V roce 1925 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a stal se jednatelem Devětsilu. To byly i počátky jeho rozsáhlé umělecké tvorby. Vázala se k výtvarnému projevu, k poetické, naivistické malbě raného období, k celoživotnímu dílu kreslíře podob a karikatur kulturních, společenských i politických osobností, k ilustrátorské tvorbě i k umění koláže.
Anděl nad vodami, 1922, olej Bohatá byla i literární, publicistická, spisovatelská a dramatická tvorba A. Hoffmeistra. Psal poezii, prózu, cestopisy, vzpomínky i reflexe svého bohatého a plodného života. Z množstva titulů můžeme připomenout knihy Abeceda lásky 1926, Podoby 1934, Americké houpačky 1937, Turistou proti své vůli 1946, Pohlednice z Číny 1954, Vyhlídka z pyramid 1957, Podoby 1961, Poesie a karikatura 1961, Předobrazy 1962,Hry z avantgardy 1963, Čas se nevrací 1965, Podoby a Předobrazy 1988 aj. Ve slovenštině už v roce 1960 vyšly jeho první knihy Ďalekohľad (Mladé letá) a Turista a karikaturista (Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry).
Velkou inspirací i poznáním byly pro A. Hoffmeistra jeho četné cesty. Procestoval Evropu, celý život miloval Francii a hlavně Paříž, poznal i Moskvu, Čínu, Japonsko, Egypt, jižní a Severní Ameriku… K jeho nejznámějším ilustracím patří kresby ke knize J. Vernea Cesta kolem světa za 80 dní (1959). Sám přiznával – „uchvátil jsem možnost každého výletu, ať už to bylo vpravo či nalevo, zeměpisně i myšlenkově“.
Buffalo Bill, 1963, kolor. kresba tuší, koláž Adolf Hoffmeister byl členem už zmíněné avantgardní skupiny Devětsil (Teige, Seifert, Vančura, Šíma, Honzl, Nezval, Halas, Voskovec, Štýrský, Toyen aj.), členem skupiny Mánes i Levé fronty. Spolupracoval s Osvobozeným divadlem Voskovce, Wericha a Ježka. Organizoval významnou výstavu Poesie (Mánes Praha 1932) a Mezinárodní výstavu karikatur a humoru (Mánes Praha 1934). Zde byly počátky jeho protifašistických karikatur i akcí.
V roce 1939 se stal politickým uprchlíkem, byl vězněn v Daladierově Francii i Maroku a přes Portugalsko se dostal do USA, kde pracoval v protifašistickém odboji a v rozhlasovém vysílání pro Československo. Po skončení druhé světové války pracoval na ministerstvu informací, patřil k spoluzakladatelům organizace UNESCO, v letech 1948-51 byl československým velvyslancem v Paříži (slovenskou kulturní diplomacii tehdy reprezentovala malířka Ester Šimerová, příslušnice Pařížské školy a domácí Generace 1909). V roce 1951 se stal A. Hoffmeister profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru kresleného a loutkového filmu. V roce 1964 byl zvolen za předsedu Svazu československých výtvarných umělců (po druhé se jím stal v roce 1967). V těchto letech získal četná státní vyznamenání a byl též jmenován národním umělcem (1967).
V souhvězdí Ryb, 1963, koláž Zde si dovolím připomenout i vlastní osobní vzpomínky. Jako pracovník Svazu slovenských výtvarných umělců jsem často služebně navštěvoval pražský Mánes – sídlo SČSVU (tehdy Gottwaldovo, dnes už opět Masarykovo náměstí 250), Adolfa Hoffmeistra jsme osobně navštívili i v jeho bytě v kubistickém domě ve Spálené ulici (v jeho domácím baru byly vítány láhve slovenské borovičky nebo slivovice) a vzpomínám i na bouřlivě - přátelský i přátelsko - bouřlivý „rozlučovací“ sjezd – schůzi Svazu výtvarníků po federativním uspořádání Československa (v zámku v Moravanech nad Váhem). Umělec avantgardy, levicový intelektuál i mistr mnoha múz, citlivý člověk a humanista Adolf Hoffmeister žije po roce 1968 v ústraní. V roce 1971 pracuje na ilustracích k Alence L. Carolla i na svých posledních kolážích (i s ekologickými motivy).
Adolf Hoffmeister byl skutečným mistrem vizuálních médií, zejména brilantní kresby a sugestivní koláže. Nakreslil i mnohé představitele slovenské kultury – L. Novomeského, K. Lazarovou, J. Kostru, A. Bagara, F. Hečka, P. Horova, O. Dubaye, ilustroval také Čertoviny Petra Karvaše. Jeho dílo má široký kulturní obzor i vysokou etiku a hlubokou, lidskou vnímavost i citlivost. Na jeho tvorbu a odkaz nelze zapomenout.
Bohumír Bachratý