Ohlasy

Z kroniky lázní Štós

S českými stopami na Slovensku se můžeme setkat téměř na každém kroku. Jsou i ve více než 120tiletých klimatických lázních Štos nedaleko Košic. Tam přijížděly na léčení mnohé významné osobnosti. Pobyt návštěvníků obohacovali kulturním vystoupením i mnozí čeští umělci. Byli zde například Ivan Olbracht, Jan Hála, Oskar Nedbal, Jaroslav Ježek, Dr. Jaroslav Štěpán, Max Frič, Václav Vydra starší a mladší, Křepela. V letech 1920 až 1923 tu hrál Zdeněk Ruth- Markov a jeho manželka paní Ruthová, členové bratislavské opery. Hlavní budovu, která byla otevřena 3. 6. 1934, projektoval Ing. Jan Kroc.
V roce 1935 se stal správcem sanatoria Karel Světlík, výborný ekonom a organizátor, který měl hlavní zásluhu na zásobování lázní. V roce 1936 zde působil další český lékař D. J. Stuchlík, který zorganizoval sjezd Spolku čsl. lékařů a měl na něm přednášku. V tomtéž roce uspořádali „Večer K. H. Máchy“ a zavítal tam i tehdejší prezident ČSR Edvard Beneš v doprovodu ministra dopravy Rudolfa Bechyně. Z dalších významnějších návštěvníků lázní můžeme ještě uvést Jaroslava Průchu, Karla Hašlera, Želenského, Lídu Chválovou a dr. Václava Holzknechta.
Lázně se zapsaly i do naší novodobé historie těžkými obrannými boji proti přesile vojsk maďarských bolševiků v červnu 1919. Na nedalekém Lastovičím vrchu tu za horkého letního dne položilo život za naši samostatnost 32 československých legionářů, příslušníků 32. pěšího pluku. To všechno jsme se dozvěděli od MUDr. Jaroslava Gerharta, který byl v letech 1954 – 1967 ředitelem lázní.
Čeněk Čermák