Reportáž
Hodiny se změní na minuty
Jak to na televizní obrazovce vypadá jednoduše. Tu záběr, hned na to další a další, jen aby divák měl neustále co sledovat. Ľuba Koľová s Kamilem Beláněm Obrazovou část doplňuje komentář, který přináší jiné informace než ty, které jsou na obrazovce. Málokdo si však umí představit, kolik lidí se podílí na řekněme čtyř-pěti minutové reportáži například v českém magazínu. Ten národnostní redakce košického studia Slovenské televize, kterého šéfkou je PhDr. Ľuba Koľová, připravuje již od roku 1998, podobně jako romský, rusínský, ukrajinský, německý, bulharský, polský, židovský a některé maďarské. Výroba každého magazínu je stanovená do několika dní. Tedy žel, štáb si nemůže vybírat ani slunečný den, ani se přizpůsobit akci některé české organizace. Ve výjimečných případech může jaksi jen odskočit v rámci výroby jiného magazínu, samozřejmě pokud zbude čas.
Ne náhodou jsem se se štábem STV setkala právě v Bystričce u Martina, kde natáčel reportáž o vztahu obyvatel této vesničky k odkazu rodiny Masarykových. Jako naschvál v Bystričce lilo jako z konve a kameraman, technik, zvukař (a také šofér) v jedné osobě Milan Rezníček jen velice těžko hledal vhodné záběry exteriéru. Zato interiér domu kdysi Masarykových byl kouzelný a s obdivem nutno dodat, že jeho současný majitel se snaží ve vstupní části a hale zachovat původní ráz. Milan Rezníček Právě tu Ľ. Koľová natáčela rozhovor se starostou obce Kamilem Beláněm (ČB přinese rozhovor v zářijovém čísle), a protože bylo pošmourně, měl plné ruce práce i osvětlovač Juraj Ujházy.
Juraj Ujházy Hale vévodí velký portrét T. G. Masaryka, který je umístěn nad krbem, majitel objektu sehnal i některé dobové kusy nábytku, protože ty původní zmizely v nenávratnu, a doplnil je dalším inventářem.
Také knihami i kompletním Masarykovým slovníkem naučným. Celé natáčení s vynášením světel, kabelů a dalších potřebných věcí a pak také s odnášením trvalo téměř tři hodiny. Potom se štáb přemístil do domu Oľgy Hurtové-Valášekové, jejíž otec byl u Masarykových domovníkem a ona si dodnes pamatuje některé zážitky zejména s Alicí Masarykovou, od které dostala kromě jiného krásnou panenku. Ani zde nešlo o pár minut natáčení.
Ale celý český magazín nemůže být o jednom tématu a tak se později v střižně několikahodinová práce – cestu nepočítaje – proměnila na čtyři minuty zajímavé reportáže. Snad jste ji viděli. Jen připomínám, že na podzim bude národnostní redakce STV vyrábět ještě dva české magazíny, termín vysílání zveřejníme v rubrice Servis na straně 22 běžného čísla České besedy.
MIŠ
Foto: autorka