Dopis ministru P. Prokopovičovi

Na základě opakovaných kritických připomínek poslali členové Českého spolku v Martině ministru dopravy, pošt a telekomunikací SR Ing. Pavlovi Prokopovičovi dopis, který pro jeho aktuálnost zveřejňujeme v plném znění. Martinští navrhují, aby podobné dopisy zaslali ministru i ostatní České spolky na Slovensku.

Vážený pane ministře,
Výbor Českého spolku v Martině z pověření své výroční konference vyslovuje své nesouhlasné stanovisko nad neustálým zvyšováním poplatků v poštovním styku mezi Slovenskou a Českou republikou. Poplatky v ČR jsou neporovnatelně nižší než poplatky v SR od 1.1.2005. Od tohoto dne se platí za běžný dopis (20g) ze SR do ČR 18 Sk, opačně, z ČR do SR 9 Kč, což neodpovídá ani vzájemnému poměru kurzů. Ještě větší rozdíl je u doporučeného dopisu, za poštovné do ČR zaplatíme až 58 Sk. Nejkřiklavější je poštovné za malé balíčky do ČR. Pro penzisty je jejich zasílání pro vysoké poštovné nerealizovatelné. Považujeme tyto neúměrně vysoké poplatky za diskriminační a nelidské. Vždyť poštovné ze SR do USA a Kanady, za dopis 22 Sk, je vzhledem na vzdálenost těchto států neporovnatelně nižší.
Za 70 let společného státu Čechů a Slováků vzniklo mezi příslušníky obou národů značné množství rodinných, příbuzenských a trvale přátelských vztahů, které nelze jen tak ukončit. Jejich vzájemná komunikace rozdělením státu neustala. Vysoké poštovní poplatky nejvíce pociťuje hlavně generace v důchodovém věku, která nemá možnost častěji cestovat za svými do druhé republiky. Také pro zdravotní stav zůstává jedinou možnou komunikací jen písemný styk, žel dnes už příliš nákladný.
Nezapomínáme a připomínáme, že občanům obou republik bylo při rozdělování slíbeno společným vyhlášením vlád SR a ČR, že rozdělením státu se jejich podmínky života nezmění, že se jich to nedotkne. Také avizovaným nadstandardním vztahům neúměrné zvyšování poštovních poplatků odporuje a především je narušuje.
Prosíme o projednání této záležitosti a žádáme o nápravu snížením poštovních poplatků v poštovním styku s ČR. Vždyť se to dotýká i občanů slovenské a maďarské národnosti, kteří mají své děti a vnoučata v ČR. Dle našeho názoru nemůže náš požadavek ohrozit ekonomiku pošty, tu jde jenom o politickou vůli. Vaše ministerstvo by mohlo brát v úvahu uvedené důvody a diferencovat výšku poplatků do ČR od jiných států.
Za projednání naší žádosti a Váš vstřícný přístup k této problematice předem děkujeme.
Kopii dopisu současně zasíláme generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Slovenské pošty Jánovi Ptačinovi, i Velvyslanectví ČR v SR
S pozdravem
Josef Vajdl, předseda
Český spolek v Martině