Slovensko-český klub Praha

Protože se vydavatelem České besedy stal Slovensko-český klub v SR, je celkem přirozené představit i jeho sesterskou organizaci, působící v Praze...
Slovensko-český klub (SČK) je občanské sdružení, které vzniklo v létě roku 1996. Vytyčilo si za cíl udržovat a zvyšovat úroveň česko-slovenských vztahů. Členy Slovensko-českého klubu jsou především osobnosti společenského a kulturního života v ČR i SR, jakož i z řad slovenské komunity v Česku.
Slovensko-český klub vydává měsíčník Slovenské dotyky, Magazín Slováků v ČR, který vychází s podporou české vlády. Od října 2001 klub provozuje jediný internetový deník Čechů a Slováků po světě – Český a slovenský svět (www.svet.czsk.net). Spoluvydává literární čtvrtletník, česko-slovenskou revue Zrkadlenie-Zrcadlení a divadelní Ilustrovaný žurnál Černá labuť. Realizuje televizní projekty pro Českou i Slovenskou televizi, spolupracuje také s oběma veřejnoprávními rozhlasy. Ročně vydává 4-6 knižních titulů.
Kromě toho klub vyvíjí celou řadu kulturních aktivit. Organizuje cyklus festivalů Dni slovenské kultury po České republice (největší jsou v Českých Budějovicích a Moravské Třebové), spoluprodukuje divadelní Česko-Slovenskou větší scénu /Café Teatr Černá Labuť, jako i stejnojmennou Café Galerii Černá labuť (www.cernalabut.cz). Organizuje klubové večery, pořádá výstavy, spoluorganizuje Slovenský ples v Praze i Česko-slovenský bál v Českých Budějovicích. Rovněž připravuje odborné semináře a konference.
SČK je koordinátorem prezentace středoevropské literatury navenek pod názvem Centraleuropeans in Central Europe – partnery jsou PEN-kluby v jednotlivých zemích. V rámci programu se organizují konference (největší v Praze a Košicích), připravuje se centrální databáze a web-prezentace středoevropské literatury (www.centraleuropeans.net), uděluje se středoevropská Cena Karla Čapka. Klub spolupořádá největší vědomostní soutěž pro děti a mládež ve visegrádském prostoru Eurorebus (www.eurorebus.cz) a koordinuje europrojekt věnovaný divadlu malých forem Long legs of Pocket Theatre a také mediální projekt Coloured Europe.
Slovensko-český klub vyvíjí též legislativní aktivity v ČR i SR a představitelé klubu pracují v různých orgánech a institucích v ČR, SR i na mezinárodní scéně.
Naďa Vokušová, Vladimír Skalský
Předsedkyně a 1. místopředseda SČK