Na Slovensku působí dvě rovnocenná Česká centra

Přestože se České centrum v Košicích už zapojilo do letošních akcí v rámci Dnů české kultury, které probíhaly v říjnu, slavnostním dnem oficiálního zahájení činnosti byl 23. říjen. V ten den začal v Košicích dvoudenní návštěvu Slovenska ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda. Spolu se svým slovenským partnerem Eduardem Kukanem nejdříve položil květiny u sousoší zakladatelů společného státu Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika, které stojí v blízkosti křižovatky Masarykovy a Štefánikovy ulice. Poté se oba ministři zúčastnili slavnostního otevření Českého centra.
Toto v pořadí jednadvacáté České centrum sídlí na Rázusově ulici v budově někdejšího Generálního konzulátu ČR. Ministr Svoboda zdůraznil, že po vstupu obou zemí do Evropské unie již není taková agenda pro konzulární oddělení a těch několik případů mohou zájemci předkládat v konzulárních dnech, které zabezpečuje konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Bratislavě podle celoročního rozpisu. Proto byl Generální konzulát ČR v Košicích zrušen. „Nechtěli jsme ale naši přítomnost v Košicích zrušit úplně, a proto vláda rozhodla nahradit generální konzulát Českým centrem,“ řekl ministr Svoboda.
Ředitel Českých center Jan Bondy na brífinku s novináři připomenul, že jedině Slovensko a Německo mají více než jedno centrum. Česká centra nejsou v každé zemi, kde má ČR svůj zastupitelský úřad, ale působí jen v 18 státech světa.
Ministr Kukan k poznámce o dvou centrech na Slovensku a určité nevůli Bratislavanů, že ředitelství je v Košicích, dodal, že rivalita je zdravá a může jen pomoct k tvorbě zajímavého programu. Podle Cyrila Svobody si Česká republika od košického centra slibuje, že bude magnetem nejen pro obyvatele druhého největšího slovenského města, ale také zájemce z širokého okolí a že bude napomáhat k udržení jazykové blízkosti i zájmu o českou kulturu. „Zatím tady ta jazyková bariéra není a my bychom chtěli, aby to tak zůstalo i nadále,“ řekl C. Svoboda.
Oba ministři zahraničí potvrdili, že budou i nadále podporovat nadstandardní vztahy mezi oběma republikami. „Je to něco víc, než s ostatními zeměmi,“ zdůraznil E. Kukan. Oba s úsměvem dodali, že se vzájemně velice často, zejména při jednání v zahraničí, stýkají. České centrum na Slovensku tak začalo novou kapitolu. Po deseti letech činnosti v Bratislavě je od letošního června ředitelství v Košicích. „Musím však dodat, že bratislavské centrum nezaniklo, že obě centra jsou rovnocenná,“ poznamenala ředitelka Českého centra Stanislava Wanatowiczová- Bartošová. „Zájemci o program v Bratislavě však nyní musí větší pozornost věnovat informaci o místu konání akce, o kterou mají zájem. Ta místa budou totiž různá. Knihovna však je jen v Košicích,“ dodala S. Bartošová.
Slavnostní zahájení činnosti Českého centra v Košicích vyvrcholilo velkolepým koncertem v košickém Domě umění, na kterém s velkým orchestrem paláce Žofín vystoupili Iveta Bartošová, Tereza Mátlová, Sisi Sklovská, Daniel Hůlka, a největší sympatie Košičanů si získal Bohuš Matúš.
MIŠ