Zleva PhDr. Bohumír Bachratý, Eva B. Linhartová, PhDr. Róbert Pollák, Mgr. Helena Miškufová, MUDr. Dagmar Takácsová.

Imprese Podzim/Jeseň

Foto z výstavy

Český spolek v Košicích v spolupráci s Východoslovenským muzeem 6. října zahájil výstavu obrazů IMPRESE Podzim/Jeseň. V nově upravených prostorách Katovy bašty si návštěvníci mohli do 28. října prohlédnout obrazy českých výtvarníků žijících na Slovensku. V jedné části galérie našel milovník umění výtvarná díla, která jsou výsledkem III. sympozia IMPRESE 2004 - týdne tvořivého snažení malířů ve Spišské Kapitule. Druhá část obsahovala výběr výtvarných děl z I. a II. sympozia, která byla v Banské Štiavnici v letech 1999 a 2001.

Foto z vernisáže Na vernisáži přítomné uvítal ředitel Východoslovenského muzea PhDr. Róbert Pollák a zdůraznil, že je to první vernisáž v těchto nových prostorách. Mgr. Helena Miškufová a kurátor výstavy PhDr. Bohumír Bachratý seznámili návštěvníky s historií vzniku sympózií a jejich průběhem. Foto z výstavy Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnila i absolventka všech tří sympozií Eva B. Linhartová, která osobním pohledem přiblížila velice příjemnou a inspirující atmosféru. „Pantáta Vladimíra Kudlíka s podobou tváře Julia Satinského spolehlivě strážil klid a tvořivou pohodu třetího ročníku sympozia IMPRESE Českého spolku na Slovensku“, píše mimo jiné v katalogu Dr. Bachratý. Krásné odpoledne bylo umocněno hudebním vystoupením Ženského tria Českého spolku v Košicích M. Haberlantové, M. Petrócziové a K. Heumannové.
Foto z výstavy S číší vína, krásnými obrazy a značným počtem milých lidí kolem čas na vernisáži rychle plynul. Reprezentativní katalog v barvách podzimu autorky H. Miškufové bude všem návštěvníkům připomínat důstojný příspěvek Českého spolku v Košicích k Dnům české kultury 2005 v Košicích.

Eva Balušíková
Český spolek v Košicích
Foto: Matúš Miškuf