Maratón veršů

Slovo recitace v posledních letech jaksi zmizelo z našeho slovníku, je slyšet minimálně v programech rozhlasu a televize, takže s básněmi se dnes setkávají prakticky jen děti ve škole. A přece jsou lidé, pro něž se recitace stala doslova životní vášní. Názorně to předvedli účastníci loňské premiéry Mezinárodních závodů v recitaci nazpaměť v Bratislavě (viz ČB č. 9-10 / 2004), kteří letos během druhého ročníku ve Společenském sále českého velvyslanectví pro změnu zasedli v porotě – fyzik Jan Novotný z Brna, vydavatelka Mostů Soňa Čechová, spisovatel Ludvík Vaculík a ekonom Karel Švec z Prahy (vloni přítomné zaujal emotivním přednesem tvorby svého oblíbence Františka Gellnera). Pátou členkou letošní poroty byla psycholožka Jolana Kusá.
Na fotografii zleva Jerry Turner, vzadu v porotě Jan Novotný a moderátorka soutěže Lenka Procházková. Ze soutěžících letos bezkonkurenčně dominoval spisovatel Ľubomír Feldek nejen tím, že v první části zůstal na startovní čáře osamocen (jeho protivníci dorazili opožděně kvůli vlakovému spojení), ale především tím, že po celý večer svůj výběr poezie průběžně a štědře doplňoval zasvěceným komentářem o méně známých souvislostech slovenské, české i světové literatury, včetně osobních vzpomínek, zážitků a názorů. Uši přítomných krajanů nepochybně potěšilo jeho vyhlášení, že ,,český básnický překlad je nejlepší na světě“, ale i emotivní hodnocení vlivu Karla Čapka na jazyk moderní české i slovenské poezie, stejně jako kvalitní přednes ukázek z české tvorby (stejně jako ve slovenštině, ruštině či angličtině).
Učitelka Eva Štolbová je známá na Slovensku především knihou o Dominiku Tatarkovi a přijela z Krasoňova u Humpolce s bohatou zásobou zejména kratších básní českých i světových autorů, i když u některých mimoděk přiznala, že jejich text se učila „teprve včera“. Skutečně mezinárodní dimenzi soutěžnímu klání letos poprvé vložil Jerry Turner, britský překladatel české i slovenské literatury, žijící v Praze. Přestože hovoří velmi dobře česky, díky jeho vysvětlujícím poznámkám se večer poezie chvílemi měnil na lekce angličtiny, ale i britských dějin či světové literatury. Čtvrtým přihlášeným soutěžícím byl farář československé církve husitské Ervín Kukuczka, jenž sice přicestoval, ale účast v recitačním klání si rozmyslel. Tříhodinový maratón veršů v několika jazycích uzavřela porota smírčím verdiktem, když soutěž pro pokročilý čas ukončila a všem třem účastníkům přiznala prvenství, oceněné diplomem a láhví značkového vína, o němž se všichni v průběhu soutěže shodli, že neoddělitelně patří k inspiraci a tvorbě všech velkých básníků.
JV
Foto: autor