Václavská pouť

Galerie Danubiana je svět sám o sobě. Ostrůvek uprostřed vody Dunaje, v níž se zrcadlí obloha.
Velvyslanec ČR V. Galuška s chotí Letos poprvé připravilo Velvyslanectví České republiky v Bratislavě u příležitosti státního svátku na 28. září Václavskou pouť. „A protože se na pouť vždycky někam chodí, vymysleli jsme cestu lodí po Dunaji do Galerie Danubiana,“ řekla pro Českou besedu kulturní atašé Lenka Procházková pár dní před tímto svátkem oslavujícím patrona české země sv. Václava a zároveň Den české státnosti.
Jenže se nečekaně objevily problémy na vodním díle v Čuňově a veškerý lodní provoz na Dunaji byl právě v ten den zastaven. Hosté se jen mohli z bratislavského nábřeží rozhlížet, kterouže lodí se to měli plavit.
Ministr kultury SR František Tóth

Velvyslanec ČR na Slovensku Vladimír Galuška s chotí Marcelou neskrývali potěšení nad přátelskou atmosférou, která vládla v Galerii Danubiana. Hosté si nejen povídali, ale také poslouchali džezový koncert Jany Koubkové s kapelou EU-BAND, prohlédli si výstavu českého výtvarníka žijícího v Bratislavě Miloše Karáska a samozřejmě dlouhodobou „domácí“ výstavu K. Appela. Nás potěšilo, že mezi několika slovenskými výtvarníky v prostorách na prvním poschodí měl své dílo také Alexej Vojtášek, původem český výtvarník, který se zúčastnil loňského 3. ročníku malířského sympozia IMPRESE Podzim/Jeseň Českého spolku na Slovensku.
Miloš Karásek Mezi hosty byl i ministr kultury SR František Tóth, který se právě v Danubianě dozvěděl, že existuje měsíčník Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku s názvem Česká beseda a že jen od jeho podpisu smlouvy k projektu záleží, zda vyjdou další čísla.

Miloš Karásek a jedna z jeho plastik, které návštěvníky Danubiany okouzlily.

Text a foto: MIŠ