Konzulární dny v Košicích budou i v příštím roce, přestože zájem opadá

Před zrušením Generálního konzulátu v Košicích slíbil velvyslanec České republiky Vladimír Galuška, že konzulární služby v Košicích budou zabezpečeny aspoň jednou měsíčně. Dnes můžeme konstatovat, že plán konzulárních dní se skutečně přesně dodržuje a uprostřed každého měsíce do Košic, dnes už do budovy Českého centra na Rázusově ulici, dojíždějí pracovníci konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Během listopadového konzulárního dne jsem se zeptala vicekonzula Pavla Valového, jaký je zájem o tyto konzulární služby.
Po zavření Generálního konzulátu v Košicích jsme si byli vědomi, že České centrum, které zde zahajuje činnost, plní své úkoly v oblasti kultury, školství, propagace cestovního ruchu a v dalších sférách, a že je potřebné vyjít vstříc českým občanům velké krajanské komunity v otázkách konzulárních a matričních. Proto se zde jednou měsíčně konají konzulární dny, na které sem do Košic jezdí vždy dva pracovníci konzulárního oddělení velvyslanectví, aby žadatelé byli v tentýž den uspokojeni.

S čím se nyní na vás obracejí Češi žijící na východním Slovensku?
Je to různorodá agenda. Sahá od vydávání cestovních pasů – dřívější pasy měly desetiletou platnost a mnohým občanům již tato lhůta vypršela – je to tedy výměna cestovních pasů, které opět platí deset let. Dále jsou to žádosti o vydání osvědčení o českém občanství, ty se většinou týkají dětí českých občanů, v nejednom případě je jeden z rodičů českým občanem a druhý slovenským. Čeští občané se také mohou na nás obrátit i ve věci vydání matričních dokladů. Například paní se vdala na Slovensku, vlastní slovenský oddací list a pro další vyřizování si zažádala o český oddací list. Rovněž je možné zapsat dítě do pasu. Opravdu těch matričních oblastí je celá řada a všechny zájemce z řad českých občanů se snažíme uspokojit.

Stačí na tyto konzulární služby jeden den?
Zatím jsou jednou měsíčně a stačí. Podle mé zkušenosti zájem o tyto služby mírně, mírně opadá a navíc i ze statistiky vyplývá, že se počet zájemců skutečně snižuje. Proto bylo vedením velvyslanectví rozhodnuto, že příští rok sice budou tyto dny kvůli velké krajanské komunitě pokračovat, ale jejich periodicita se upraví. První konzulární den bude v březnu a následně každý druhý měsíc. Věříme, že i to bude českým občanům stačit k vyřízení všech dokladů, které potřebují.
Jen pro úplnost dodávám, že Velvyslanectví doporučuje, aby složitější konzulární záležitosti zájemci předjednali s konzulárním oddělením v Bratislavě.
MIŠ