Milí přátelé,
opět se nám změnila číslice v letopočtu, rok 2005 skončil a je tedy na čase zrekapitulovat, jaký vlastně byl. Některým z nás přinesl možná těžké chvíle, jiní na něj budou vzpomínat s úsměvem na tváři.
Pro všechny z nás je tu však nyní šance začít znovu a pokusit se, aby nadcházející rok, rok 2006, byl šťastný, úspěšný, plný radosti, pohody a lásky. Člověk se nikdy nemá příliš ohlížet do minulosti, proto bych jen velmi krátce zavzpomínal na to, co rok 2005 přinesl České a Slovenské republice.
Uplynul rok od vstupu České a Slovenské republiky do Evropské unie. Nebyl to rok jednoduchý a nám všem přinesl změny, na něž bylo třeba někdy i těžké si zvyknout. Ale co v životě je jednoduché? Česká i Slovenská republika se možná musely občas potýkat s některými obtížemi, za uplynulý rok však prokázaly, že opravdu jsou plnohodnotnými členy Evropské unie. Zapojily se aktivně do jejího fungování a také rozhodování. Naše země možná nejsou zrovna velké a silné, ale přesto bylo jejich hlas v Unii často slyšet a jejich názor mnohdy ovlivnil směr, kterým se Evropa bude ubírat. A to je dle mého názoru nesporným úspěchem roku 2005.
Obě země pokračovaly v roce 2006 ve svých aktivitách v dalších mezinárodních či regionálních organizacích a upevňovaly své postavení ve světě. Nezříkaly se své odpovědnosti, plnily své sliby, závazky a povinnosti a uplynulý rok tak jen potvrdil skutečnost, že obě země jsou respektovanými partnery nejen v oblasti politické, ale také hospodářské, o čemž svědčí mimo jiné také jejich přitažlivost pro zahraniční investory, kterých vloni přišla do České a Slovenské republiky celá řada.
Chci-li zavzpomínat na uplynulý rok, pak se nemohu nezmínit, že to byl také první rok mého působení zde na Slovensku ve funkci velvyslance České republiky. Měl jsem možnost procestovat alespoň část této krásné země, navštívit některé její regiony a seznámit se s jejich každodenním životem. Velmi mne potěšilo zjištění, že česká přítomnost je stále všude patrná a že pojítek mezi našimi zeměmi existuje stále velké množství. Rád bych vyjádřil své poděkování českým krajanům za to, že stále šíří povědomí o České republice, jejích krásách, kultuře a tradicích a věnují této činnosti spoustu svého času a sil. Ačkoliv se krajanská komunita ve Slovenské republice musela v roce 2005 vyrovnat s několika změnami (např. s ukončením činnosti Generálního konzulátu ČR v Košicích či změnami v krajanské organizaci), jsem přesvědčen o tom, že opatření, která se nám následně podařilo realizovat a mezi něž patřilo mimo jiné také otevření Českého centra v Košicích, napomohou pokračování činnosti krajanských organizací na Slovensku.
Česká a Slovenská republika jsou propojeny jemným, ale pevným předivem rodinných, přátelských a pracovních vztahů mezi lidmi žijícími na obou stranách státní hranice a já se o tom při své práci mám možnost přesvědčovat dnes a denně. O tom, jak živé stále kontakty mezi oběma zeměmi jsou, však svědčí mimo jiné také množství vzájemných setkání jejich představitelů. V roce 2005 Slovenskou republiku navštívili prezident republiky Václav Klaus, předseda Senátu Přemysl Sobotka, předseda vlády Jiří Paroubek i ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. Řada dalších českých politiků sem zavítala, aby se slovenskými partnery diskutovala o nejrůznějších otázkách oboustranného zájmu, a já jsem velmi rád, že jsem měl možnost u většiny těchto setkání být a na vlastní oči vidět, že - ačkoliv se mohou někdy naše názory rozcházet - stále existuje spousta věcí, které nás spojují.
Zájmem Velvyslanectví České republiky v Bratislavě i mým je, aby se nám i nadále dařilo nacházet více toho společného a aby Češi a Slováci i nadále v sobě nesli určitý pocit sounáležitosti. V uplynulém roce se nám ve spolupráci s Českým centrem podařilo připravit pro veřejnost řadu zajímavých akcí, kterými jsme chtěli i my přispět k utužování vzájemných vztahů mezi Českou a Slovenskou republikou. Představili jsme slovenské veřejnosti nově vznikající Knihovnu Václava Havla i její první publikaci „Praha - Washington - Praha“, uspořádali jsme sérii zajímavých přednášek, podíleli jsme se na velkolepé expozici českého výtvarníka Josefa Váchala či na vernisáži obrazů a grafiky Kristiána Kodeta, u příležitosti Dne české státnosti jsme připravili Svatováclavskou pouť v bratislavské Galerii Danubiana atd., atd. Mohl bych ve výčtu našich aktivit pokračovat jistě ještě dlouho, ale myslím, že by to bylo vcelku zbytečné, protože většina z vás jistě naše akce v rámci možností navštěvuje. Raději bych vám všem spíše přislíbil, že v našich aktivitách budeme i nadále pokračovat v nemenší míře, a rád bych vyjádřil naději, že při těchto akcích budeme moci uvítat také mnohé z vás, čtenářů České besedy.
Dovolil bych si závěrem popřát nám všem do nového roku 2006 nejen ono obligátní: „Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti,“ ale také mnoho společně strávených příjemných chvil ať už s českou hudbou, literaturou, divadlem či filmem. Doufám, že vás v příštím roce budu moci co nejčastěji uvítat na akcích pořádaných Velvyslanectvím České republiky v Bratislavě či oběma Českými centry, nebo se s vámi sejít při některé z mých cest po Slovensku. Do té doby se budu velmi těšit na shledanou.
Vladimír Galuška
velvyslanec