František Fiala – první ředitel Státního báňského muzea Dionýze Štúra v Banské Štiavnici

František Fiala

Dne 14. února 1902 se narodil v Praze první ředitel Státního báňského muzea Dionýze Štúra v Banské Štiavnici geolog Dr. František Fiala, který od 1. května 1928 převzal správu muzea jako zaměstnanec Ministerstva školství a národní osvěty Československé republiky se zaměřením na sbírky z oblasti petrografie a geologie ze Slovenska, Čech a Moravy; historicko-technické sbírky zaměřené na modely báňských, hutnických a úpravnických zařízení; kulturně-historické sbírky zaměřené na portréty banskoštiavnické šlechty, báňských ředitelů, obrazy, rytiny, mince a medaile, literatura a knihy, keramika na jiné lidové motivy s hornickou tematikou. V letech 1927-39 byl externím profesorem báňského odboru na Státní průmyslové škole, kde vyučoval mineralogii a geologii. Kromě toho napsal mnoho geologických studií a sborníků. V roku 1931 ve funkci konzervátora přírodních památek navrhl pro chráněné lokality pod vrchem Paradajs v Banské Štiavnici na šafránové louce geomorfologický přírodní útvar Kamenné moře u obce Vyhne.
Jeho odkaz a vize bylo vytvoření muzea jako interaktivního vědeckého pracoviště, kde rozšířil a zpracoval různorodý historický materiál a odkazy od báňského Ing. Ľudevíta Cseha, univ. prof. Dr. Cyrila Purkyně, geologa, ředitele říšského geologického ústavu ve Vídni Dr. Dionýze Štúra a Dr. Františka Ulricha.
K 20. dubnu 1939, po 11 letech usilovné práce věnovaných budování muzea, byl propuštěn ze služeb Slovenského štátu. Zemřel 14. 12. 1983 a je pochovaný v Praze.
Pavel Heintz