Osobnosti

MUDr. Eva Siracká patří k nejlepším na světě

MUDr. Eva Siracká

Podle oznámení TASR zařadila Světová medicínská asociace (SMA) lékařku, prezidentku Ligy proti rakovině Evu Sirackou mezi 65 předních lékařů světa.
SMA si uctila tyto lékaře vydáním unikátní publikace Starostliví lékaři světa – Caring physicians of the world. Siracká se tak stala členkou klubu elitních lékařů z 55 zemí světa. SMA vybrala MUDr. Sirackou z několika nominantů, které navrhovala Slovenská lékařská společnost. Asociace vycházela z úspěchů, které MUDr. Siracká dosáhla v medicíně, i z osobního přínosu a nasazení při každodenní práci na lokální úrovni. Profesorka Siracká nezřídka odpovídá i v televizních zpravodajských šotech a hovoří pěknou slovenštinou. Málokdo však ví, že hovoří i pěknou češtinou.
Narodila se v Uherském Hradišti, odkud pocházela její maminka. Tatínek byl také Moravan, ten pocházel z Rožné nad Pernštejnem. Oběma se stala osudovou Nitra, kde mladý soudce hned po vzniku Československé republiky začal pracovat a kde se seznámil s mladou úřednicí z Uherského Hradiště.
MUDr. Eva Siracká založila Československou společnost pro radiobiologii, radiologii a fyziku a v roce 1990 neziskovou organizaci Liga proti rakovině. Prý, když člověk pracuje půl století v onkologii, přichází na mnohé věci, které by se mohly řešit líp. A tak v pozici prezidentky ligy řídí projekty od založení LPR. Zasazuje se o vzdělávání veřejnosti a zvyšování povědomí o rakovinových nemocech, pomáhá postihnutým pacientům a jejich rodinám. Zastupuje SR v mezinárodních institucích, jako je UICC (International Union Against Cancer) a ECL (European Association of Cancer Leagues). Je členkou několika mezinárodních vědeckých komisí, kde zastupuje region střední a východní Evropy.
MUDr. Eva Siracká letos začátkem ledna převzala z rukou prezidenta SR Ivana Gašparoviče Pribinův kříž I. třídy.
M
Foto: J. Výborný