Karikaturista Laco Torma

Laco Torma

Karikaturista Laco Torma potěšil svými vtipnými kresbami návštěvníky Městské galerie v Trenčíně. Rodák z Valtic (okr. Břeclav) získal středoškolské vzdělání v Opavě a po absolvování Stavební fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě se usadil v tomto městě. Stavařské vzdělání se odráží v tematice jeho kreseb. Snad nejznámější jsou jeho železniční a tunelářská díla (na snímku s autorem) i cyklus Prasečinky. Marně bychom na kresbách hledali lidi, no lidská činnost nebo její důsledky v přírodní krajině často nechybí. Kolejnice autor originálně variuje i absurdními konstrukcemi do slepé uličky bez východisek anebo do černých tunelářských děr. Tím nepřímo poukazuje na současnost kolem nás.
Laco Torma od roku 1973 publikuje v různých periodikách, je též knižním ilustrátorem a vydavatelem. Přes deset let je členem Slovenské unie karikaturistů a mezinárodní unie karikaturistů FECO (Federation of European Cartoonist Organisations). Vystavoval v různých zemích a je držitelem mnoha ocenění za výtvarnou tvorbu.
PE
Foto: autor