Muž, který si nedal pokoj

Jednou z velkých kulturních akcí roku 2006 v České republice je Rok židovské kultury. Židovské muzeum v Praze, které je nejnavštěvovanějším muzeem v Česku, si tak připomíná sté výročí svého založení. Do Roku židovské kultury se ale zapojují i další muzea, galerie, divadla i hudební instituce po celé republice, chystají se před- stavení v Brně, Kutné Hoře nebo Holešově. Na úvod Roku proběhlo setkání s bývalým prezidentem Václavem Havlem, který ve Španělské synagoze v Praze hovořil o svém vztahu k židovství.
Na 1. února naplánovalo pražské Židovské muzeum ve Španělské synagoze zahájení výstavy s názvem Muž, který si nedal pokoj, s podtitulem Příběh Josefa Poláka. Výstava bude otevřená od 2. února do 19. března 2006 v Galerii Roberta Guttmanna U staré školy v Praze na Josefově, kromě soboty a židovských svátků. Spolupořadatelem výstavy je Východoslovenské muzeum v Košicích, kde Josef Polák od roku 1919 do roku 1938 působil jako ředitel této muzejní instituce. Kromě toho byl inspektorem muzeí na Slovensku a Podkarpatské Rusi, podporoval a propagoval slovenské, české i světové výtvarné umění, založil malířskou a grafickou školu, organizoval nespočet kulturních akcí, napsal celou řadu novinových a časopiseckých článků a připravil několik rozhlasových relací.
V roce 1938, po změně politických poměrů, musel podobně jako tisíce dalších Čechů Slovensko opustit a vrátil se do Prahy. Na základě podpory odbojového hnutí byl gestapem zatčen a vězněn v Terezíně a Osvětimi, kde zemřel v lednu 1945, patrně během pochodu smrti.
V roce 2003 se Český spolek na Slovensku zasloužil o to, že byla na historické budově muzea Josefu Polákovi odhalena pamětní deska. A letos na podzim bude tato pražská výstava o Josefu Polákovi pravděpodobně zpřístupněna i v Košicích v rámci Dnů české kultury.
MIŠ